2020-03-03
12:21

Наукова діяльність

 Переглянути презентацію-звіт про наукову діяльність у 2018 році

Наукові школи (природничі науки)

Університет має в своїй структурі 2 інститути та 12 факультетів (89 кафедр, з яких 84 випускаючих), коледж. Станом на 31.12.2018р. в університеті навчалося 11066 студентів денної форми навчання, 4336 студентів заочної форми та 1082 студентів коледжу.

Університет посідає 4 місце в рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus, у Консолідованому рейтингу – 12 місце, за рейтингом Webometrics – 9 місце, у рейтингу кращих класичних ВНЗ України – 8 місце, за рейтингом Топ-200 Україна – 24 місце.

З 2018 року Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича вперше ввійшов до рейтингу DOU, посівши в ньому 5-е місце.

У 2018 році співробітниками університету видано 84 монографія, 10 підручників 113 навчальних посібників, 401 стаття у міжнародних журналах (у т.ч. 299 статтей опубліковано у рейтингових міжнародних журналах). За кордоном видано 30 монографій.

У 2018 році між Чернівецькою обласною державною адміністрацією та Чернівецьким національним університетом імені Юрія  Федьковича підписано угоду про співробітництво, у рамках якої передбачено створення Центру інформаційно-комунікаційних технологій. За ініціативи Департаменту освіти і науки облдержадміністрації з обласного бюджету виділено 500 тис.грн. на створення Центру інформаційно-комунікаційних технологій на базі Інституту фізико-технічних і комп’ютерних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Упродовж 5 років усього планується виділити 1949,00 тис. грн.

У Ботанічному саду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відкрили еколого-просвітницький центр. Цей центр – четвертий у Чернівецькій області, його відкрили за кошти обласного бюджету вартістю 100 тис. гривень.

У 2018 році продовжено виконання госпдоговірної теми «Стабілізація оборотних циклів водоохолодження олійно-екстракційного заводу та компресорної установки» на замовлення ПАТ Чернівецький олійно-жировий комбінат (м. Чернівці).

У рамках державної програми уряду Китаю «Пошук по світу 1000 талантів у галузі освіти і науки» директор ІФТКН Ангельський О. В. та завідувач кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи Ушенко О. Г. відвідали з робочою поїздкою університет Taizhou Research Institute of Zhejang University в м. Гуанчжоу (Китай). У результаті підписаний меморандум про співпрацю. Попередньо був проведений конкурс пропозицій та проектів, запропонованих для досліджень. Спочатку доповіді заслуховувалися міжнародною науковою комісією, а згодом були представлені Кабінету Міністрів Китаю. Науковці ІФТКН стали переможцями у цьому конкурсі. Усі пропозиції чернівецьких науковців схвалені комісією та мають великі перспективи для  втілення в життя.

Престижною нагородою Американського Хімічного Товариства (American Chemical Society) відзначено працю завідувача кафедри електроніки і енергетики професора Мар'янчука Павла й асистента Бруса Віктора у співавторстві з їхніми німецькими колегами з Helmholtz-Zentrum Berlin «Fine Art of Thermoelectricity», яка була опублікована в журналі Applied Materials and Interfaces (IF=7.5).  Американське Хімічне Товариство вважає, що їхні результати мають велике значення для світової наукової спільноти і можуть викликати широкий публічний інтерес.

Колектив науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у складі Петра Фочука, Олега Копача, Євгена Никонюка та Зінаїди Захарук отримав відзнаку всесвітньо відомого Інституту інженерів з електротехніки та електроніки за публікації по вирощуванню якісних напівпровідникових кристалів з унікальними властивостями ("Microinhomogeneitiesin Semi-Insulating Cd(Zn)Te").

У рамках відзначення 50-річчя Факультету математики та інформатики в університеті проведено масштабну Міжнародну конференцію “Сучасні проблеми математики та її застосування в природничих науках та інформаційних технологіях”, в якій взяли участь професори, доктори наук та науковці з 15 країн світу. У нашому університеті свої доповіді представляли корифеї математики з країн Європи, Азії та Сполучених Штатів Америки.

У 2018 році в університеті виконувалося 117 науково-дослідних робіт, з яких 80 кафедральних, 27 – держбюджетних (21 – фундаментальна, 4 – прикладних, 1 наукова розробка та 1 наукова робота молодих учених), а також 10 договірних робіт (3 – госпдоговірні, по ДФФД – 4, за програмами міжнародного співробітництва – 3). Загальний обсяг фінансування за загальним фондом склав 12555,635 тис.грн., у тому числі 491,219 тис.грн. на збереження об’єктів, що становлять національне надбання. За спецфондом обсяг фінансування склав 1643,4 тис.грн, у тому числі 772,2 тис.грн. – за госпдоговорами.

 

В ЧНУ наявні 4 об'єкти що внесені до Державного реєстру наукових об'єктів, що становлять національне надбання. У 2018 році для їх утримання МОН України виділило кошти у обсязі 491,219 тис.грн.

 

У звітному 2018 році функціонувало 11 спеціалізованих учених рад (з яких 5 докторські). Нові спецради у 2018 році не відкривалися. У звітному році по всіх спеціалізованих вчених радах захищено 61 дисертацію, у тому числі 53 кандидатських та 8 докторських дисертацій.

Станом на кінець 2018 року підготовка здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії здійснювалася за 26 ліцензованими спеціальностями; доктора наук – за 9 спеціальностями.

Аспірантами, докторантами, здобувачами – співробітниками університету за 2015 рік захищено 9 докторських та 61 кандидатська дисертація, за 2016 рік – 12 докторських та 45 кандидатських дисертацій, за 2017 рік – 12 докторських та 42 кандидатських дисертації, за 2018 рік – 9 докторських та 40 кандидатських дисертацій.

 

 

Кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів у 2015 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1155 осіб, у тому числі докторів наук – 133, кандидатів наук – 685, у 2016 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1316 осіб, у тому числі докторів наук – 151, кандидатів наук – 781, у 2017 році чисельність штатних наукових та науково-педагогічних працівників складала 1208 осіб, у тому числі докторів наук – 157, кандидатів наук – 765. У 2018 році кількість штатних наукових та науково-педагогічних кадрів складала 1127 осіб, докторів наук – 154, кандидатів наук – 751.