2023-03-31
10:41

Наукова діяльність

Звіт про наукову діяльність у 2021 році

Переглянути презентаційні матеріали

Наукова робота університету проводилась в рамках кафедральних, держбюджетних та госпдоговірних тем, відповідно, фундаментального та прикладного спрямування. У 2021 році дослідження проводились за наступними пріоритетними напрямами:

-        фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого розвитку суспільства і держави;

-        раціональне природокористування;

нові речовини і матеріали.

Популяризація наукових здобутків університету здійснюється через наукові праці викладачів, науковців, аспірантів і студентів. Свій науковий доробок науковці університету представляють у міжнародних та вітчизняних журналах, монографіях, підручниках. За 2021 рік науковці університету підготували та видали більше 2 тис. наукових та навчально-методичних праць – монографій, підручників, посібників, статей у міжнародних журналах.

У 2021-му році на базі нашого університету проведено більше двадцяти міжнародних наукових та науково-практичних конференцій.

У 2021 році виконувалось 19 науково-дослідних робіт (НДР), що фінансувались Міністерством освіти науки України, в тому числі 2 наукових проєктів, що здобули на конкурсі право на бюджетне фінансування, отримавши експертні оцінки високого рівня. Ще 1 проєкт отримав фінансування, як НДР, що перемогла у конкурсі наукових робіт та експериментальних розробок молодих вчених, який проводився Міністерством освіти і науки України. У 2021 році фінансування наукової діяльності університету із загального фонду склало більше 14 млн. грн.

Для участі в щорічному конкурсному відборі наукових проєктів, виконання яких розпочнеться у 2021 році, університетом підготовлено та подано на конкурс МОН 8 проєктів (7 фундаментальних та 1 прикладний) із загальним річним обсягом фінансування 9,849 млн. грн. Це проєкти під керівництвом: Ангельського О.В., Ушенка О.Г., Фодчука І.М., Дуболазова О.В., Волкова Р.А., Федоряк М.М., Майструка Е.В. та Копильчук Г.П. Для участі у конкурсі МОН наукових розробок молодих учених у 2021-му році подано 6 проєктів із загальним річним фінансуванням 4,7 млн. грн. Це проєкти під керівництвом: Халавки Ю.Б., Гакман А.В., Поп’юк Я.А., Ушенка В.О., Солтис І.В. та Вовчука Д.А.

На конкурси Національного фонду досліджень України від університету подано 6 проектів: 3 проєкти з галузі математичних, природничих і технічних наук (наукові керівники: Ушенко О.Г., Халавка Ю.Б., Майструк Е.В.). 3 проєкти в галузі суспільно-гуманітарних наук (наукові керівники: Зибарева О.В., Гакман А.В., Лопатинський Ю.М.).

У 2021-му році Міністерством освіти і науки України впроваджено новий механізм фінансування наукової роботи закладів вищої освіти. Крім традиційних щорічних конкурсів на отримання бюджетного фінансування, запроваджено процедуру базового фінансування ЗВО, атестованих за науковими напрямками. Відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України від 25.03.2021 р. №372 «Про результати державної атестації закладів вищої освіти в частині провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності» та від 16.04.2021 р. №434 «Про розподіл бюджетних коштів для підтримки, наукових досліджень і науково-технічних (експериментальних) розробок у закладах вищої освіти» Чернівецькому національному університету імені Юрія Федьковича виділено фінансування на виконання завдань перспективного плану розвитку двох наукових напрямів: «Математичні науки та природничі науки», «Технічні науки».

Одне із ключових завдань колективів науковців Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича – це пропозиція своїх розробок для практичного використання в різних галузях народного господарства. Реалізацію цього завдання університет убачає через патентування перспективних розробок і пропозиції їх представникам промислового сектору. На замовлення підприємств міста Чернівці та регіону науковцями університету виконується ряд договірних робіт, що дає можливість посилення колаборації між представниками бізнесу, освіти та науки з метою активізації розвитку інноваційної діяльності в університеті та регіоні.

У 2021 році за господарськими договорами, укладеними з підприємствами області, виконувалося 4 наукові роботи на замовлення:

-        ПАТ Чернівецький олійно-жировий комбінат (м. Чернівці) «Дослідження, контроль, регулювання інтенсивності процесів корозії та карбонатного солеосадження на металевих теплообмінних поверхнях в системі оборотного водоохолодження екстракційного заводу, стабілізація оборотної води», обсягом – 106,25 тис. грн.;

-        ТОВ «Мрія Фармінг» (Тернопіль) «Аналіз впливу комахо запилювачів на врожайність перехреснозапильних культур», обсягом – 100 тис. грн.;

-        ФОП Кравчук В.І. «Дослідження адаптаційного потенціалу медоносних бджіл за дії магнієвмісного препарату», обсягом – 55 тис. грн.;

-        ТОВ Лідер Стрірол «Визначення фізико-механічних властивостей листового матеріалу-підкладки покриття підлоги», обсягом – 50 тис. грн.

Інформація про більше ніж п’ятдесят найкращих прикладних розробок науковців інститутів та факультетів увійшла до двомовного каталогу наукових розробок університету.

12 квітня 2021 року Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича підписано меморандум про співпрацю з громадською організацією «Асоціація Noosphere», яка опікується розвитком наукового, інженерного та інноваційного потенціалу України. Меморандум є першим кроком до відкриття сучасної науково-технічної лабораторії Noosphere Engineering School на базі кафедри комп'ютерних систем та мереж Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича.

10 вересня в рамках 2 сесії програми Шумпетерівської школи інновацій «Вихід на нову орбіту: Шумпетерівські візії», у Блакитній залі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича відбулося урочисте підписання Договору про організацію та здійснення освітньої, наукової та науково-технічної діяльності між Чернівецьким національним університетом імені Юрія Федьковича та Шумпетерівською школою інновацій.

29 червня за результатами оцінювання стану системи керування вимірюваннями навчально-науково-дослідної лабораторії «Діагностики будівельних матеріалів і конструкцій» факультету архітектури, будівництва та декоративно-прикладного мистецтва Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича надано свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

У 2021 році директора навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, професора Олега Ангельського обрано членом-кореспондентом Національної Академії Наук України по відділенню "Фізика і астрономія" зі спеціальності «Кореляційна і сингулярна оптика».

Присуджено Державну премію в галузі науки і техніки (Указ Президента України №608/2020 від 30 грудня 2020 року) двом науковцям – директору інституту, професору Ангельському Олегу В’ячеславовичу та відомому науковцю в галузі Сингулярної оптики, професору Мохуню Ігорю Івановичу.

Такі наукові досягнення та відповідне наукове визнання безпосередньо пов’язано з публікаційною активністю науковців навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук, зокрема кафедр кореляційної оптики та оптики і видавничо-поліграфічної справи, а саме з публікацією результатів своїх досліджень в журналах, які друкуються на базі  високорейтингових видавничих платформ, зокрема платформи «Frontiers». На сьогодні ця платформа займає в світі 3-тє місце за рейтингом цитувань, і наукова Рада цієї платформи запропонувала науковцям інституту видати тематичний випуск «Frontiers in Phisics». Результатом співпраці з цією платформою є завантаження трьох тематичних випусків, перший з яких  – «Correlation and Singular Optics», який налічує 7 статей. Особливість цього видання в тому, що всі статті знаходяться у вільному доступі для читачів-вчених. Одна зі статей цього випуску набрала 6070 переглядів вчених з 29 країн світу.  Цей показник вказує на те, що дана робота увійшла до 23% кращих публікацій за рівнем прочитань з 1 млрд 400 млн статей, виданих «Frontiers» у всіх галузях знань, по всіх наукових темах за весь час існування платформи, починаючи з 2007 року.

Професора Ангельського О.В. запросили до  співпраці із Міністерством освіти і науки Китайської народної республіки в якості міжнародного експерта в галузі фізики для оцінки рівня наукових досліджень та якості викладання цієї дисципліни в університетах Китаю. А професор кафедри оптики і видавничо-поліграфічної справи, Зенкова К.Ю.,   була відібрана, за результатом аналізу надісланих анкет та CV, міжнародним експертом  Румунського агентства із забезпечення якості вищої освіти (Romanian Agency for Quality Assurance in Higher Education (ARACIS)).

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 29 вересня 2021 р. № 1174-р, за видатні заслуги у сфері вищої освіти, призначено стипендії Кабінету Міністрів України науково-педагогічним працівникам ЗВО. Серед стипендіатів – Микола ТКАЧ, професор, завідувач кафедри фізики та комп’ютерного моделювання.

У 2021 році вчені кафедри оптики та видавничо-поліграфічної справи та кафедри комп’ютерних наук посіли 32 місце із 141 у проєкті «Підтримка досліджень провідних та молодих вчених» і отримали відповідне фінансування. Варто зазначити, що цей проєкт рецензувався трьома іноземними рецензентами. Частина результатів науковців та робота в рамках Національного Фонду Досліджень України (проєкт 2020.02/0061) були підсумовані та втілилися у захисті докторської дисертації Олександра Дуболазова та були надруковані у престижному виданні Nature Research (Scientific Reports).

Відповідно до Наказу Міністерства освіти і науки України № 378-к від 27.09.2021 р. «Про нагородження Подякою Міністерства освіти і науки України», з метою відзначення членів Експертної ради МОН України за проведення експертизи проєктів, проміжних та анотованих звітів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які працюють у закладах вищої освіти та наукових установах, що належать до сфери управління МОН України з 2016 року по 2020 рік, Подяками Міністерства освіти і науки України нагороджені науково-педагогічні працівники Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича та члени відповідних секцій експертної ради МОН України:

Андрій Саміла – проректор з наукової роботи ЧНУ імені Юрія Федьковича, член секції №2 Експертної ради МОН України;

Юрій Халавка – завідувач кафедри загальної хімії та хімічного матеріалознавства Навчально-наукового інституту біології, хімії та біоресурсів ЧНУ імені Юрія Федьковича, член секції №3 Експертної ради МОН України;

Юлія Сеті – професорка кафедри теоретичної фізики та комп’ютерного моделювання Навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук ЧНУ імені Юрія Федьковича, членкиня секції №3 Експертної ради МОН України;

Роман Жебчук – асистент кафедри фінансів і кредиту Економічного факультету ЧНУ імені Юрія Федьковича, член секції №7 Експертної ради МОН України.

Почесну відзнаку «На славу Буковини» отримала професорка кафедри педагогіки та соціальної роботи, докторка соціологічних наук Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Марія Пірен.

Почесні грамоти Чернівецької ОДА отримали:

Оксана Вайцеховська – доцентка кафедри  європейського права та порівняльного правознавства, докторка юридичних наук ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Ярослав Галан – доцент кафедри теорії та методики фізичного виховання та спорту, кандидат наук з фізичного виховання і спорту Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича, голова ради молодих вчених при обласній державній адміністрації.

Олена Карлова – доцентка кафедри математичного аналізу, доктор фізико-математичних наук ЧНУ імені Юрія Федьковича.

Закінчення 2021 року ознаменувалося історичною подією в роботі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. В одному з найпрестижніших світових рейтингів науковців, який формує група вчених-аналітиків  Стенфордського університету США, наш університет представлений 5 викладачами-науковцями за весь період фахової діяльності та 7 викладачами і науковцями за 2020 рік. Це найкращий показник серед усіх закладів вищої освіти України. Взагалі ж, в рейтингу представлено 86 вчених Національної академії наук та університетів України. Всі вчені в рейтингу є науково-педагогічними працівниками Навчально-наукового інституту фізико-технічних та комп’ютерних наук:

рейтинг за всю кар’єру науковців:

1. Демченко Олександр Петрович – 17961

2. Ангельський Олег В’ячеславович – 88043

3. Ушенко Олександр Григорович – 109250

4. Ушенко Юрій Олександрович – 183255

5. Зенкова Клавдія Юріївна – 185372

рейтинг за один рік:

1. Демченко Олександр Петрович – 13308

2. Ангельський Олег В’ячеславович – 53544

3. Ушенко Володимир Олександрович - 185765

4. Зенкова Клавдія Юріївна – 186468

5. Ушенко Олександр Григорович – 187343

6. Ушенко Юрій Олександрович – 189287

7. Дуболазов Олександр Володимирович – 190019.

 

Наукові школи університету (природничі науки)