2018-11-12
14:24

Науково-технічна рада

Голова НТР

Посада: проректор з наукової роботи та міжнародних зв'язків

Звання, наук. ступінь: професор, доктор хімічних наук

ФОЧУК Петро Михайлович
Tел. +380-372-522266, +380-372-584818
E-mail: fochukp'І2@о'§gmail.com, p.fochuk'І2@о'§chnu.edu.ua

Учений секретар

Кандидат філологічних наук

Якубовська Наталія Олексіївна


Tел.
+380-372-525248

E-mail: n.yakubovska@chnu.edu.ua

Науково-технічна рада є дорадчим органом науково-дослідної частини університету з питань визначення стратегії організації наукової діяльності, інтеграції її з освітньою діяльністю та впровадження інноваційних технологій.

У своїй діяльності Науково-технічна рада керується Статутом університету, відповідним законодавством України для наукових установ та вищих навчальних закладів, наказами Міністерства освіти і науки, молоді та спорту, наказами ректора університету.

 

Основні завдання Науково-технічної ради:

- визначення основних напрямків наукової роботи в університеті;

- координація та інтеграція наукової роботи факультетів;

- розгляд результатів наукової роботи як підрозділів, так і університету в цілому, в тому числі затвердження річних звітів з наукової роботи;

- організація повного циклу конкурсного відбору, контролю за виконанням та впровадженням результатів науково-дослідних робіт з бюджетної тематики.

- проведення атестацій докторантів та аспірантів університету;

- аналіз роботи спеціалізованих вчених рад із захистів дисертацій;

- розгляд інших питань, що стосуються наукової діяльності університету та надання відповідних рекомендацій ректору та проректору з науково-технічної ради входять провідні науковціі університету, як правило доктори наук, професори.

Очолює науково-технічну раду проректор з наукової роботи.

Робота ради здійснюється на основі річного плану.

Періодичність засідань ради – 3-ій четвер місяця.