2023-03-31
10:41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перелік спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктор філософії

в аспірантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

  

Шифр та найменування

галузі знань

Код та найменування

спеціальності

Ліцензова-ний обсяг

Освітньо-наукова програма

Сертифікат про акредитацію

 

 

 

 

Серія, номер/ номер рішення

Строк дії сертифіката про акредитацію

01 Освіта / Педагогіка

011 Освітні, педагогічні науки

8

Освітні, педагогічні науки

неакредитована

03 Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

10

Релігієзнавство

№ 2101

01.07.2027

032 Історія та археологія

11

Історія та археологія

№ 715

01.07.2026

033 Філософія

5

Філософія

неакредитована

035 Філологія

20

Філологія

умовна (відкладена)

(протокол № 8 від 17.05.2022 р.)

05 Соціальні та поведінкові науки

051 Економіка

9

Економіка

неакредитована

052 Політологія

15

Політологія

№ 714

01.07.2026

07 Управління та адміністрування

072 Фінанси, банківська справа та страхування

5

Фінанси, банківська справа та страхування

неакредитована

076 Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність

5

Підприємництво, торгівля та  біржова діяльність

неакредитована

08 Право

081 Право

11

Право

№ 2076

01.07.2027

09 Біологія

091 Біологія

15

Біологія

№ 2183

01.07.2027

10 Природничі науки

101 Екологія

5

Екологія

неакредитована

102 Хімія

10

Хімія

№ 616

01.07.2026

104 Фізика та астрономія

25

Фізика та астрономія

№ 2071

01.07.2027

105 Прикладна фізика та наноматеріали

5

Прикладна фізика та наноматеріали

неакредитована

106 Географія

15

Географія

неакредитована

11 Математика та статистика

111 Математика

10

Математика

неакредитована

113 Прикладна математика

10

Прикладна математика

неакредитована

12 Інформаційні технології

121 Інженерія програмного забезпечення

10

Інженерія програмного забезпечення

№ 3334

01.07.2027

17 Електроніка та телекомунікації

171 Електроніка

5

Електроніка

неакредитована

172 Телекомунікації та радіотехніка

11

Телекомунікації та радіотехніка

умовна (відкладена)

(протокол №8 від 17.05.2022 р.)

 

 

 

Перелік спеціальностей,

за якими здійснюється підготовка здобувачів ступеня доктор філософії

в докторантурі Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича:

 

 

Шифр та найменування галузі знань

Код та найменування спеціальності

03

Гуманітарні науки

031 Релігієзнавство

032 Історія та археологія

033 Філософія

035 Філологія

05

Соціальні та поведінкові науки

052 Політологія

08

Право

081 Право

09

Біологія

091 Біологія

10

Природничі науки

101 Екологія

102 Хімія

104 Фізика та астрономія

106 Географія

 

 

 

Документи приймаються за адресою: вул. Коцюбинського, 2, корпус №5, каб.108.

Тел. для довідок: (0372) 58-47-14; 0951535757

E-mail: aspiranturaа№@BJ †chnu.edu.ua