2023-03-31
10:41

 

Нормативні документи

 

1. Положення про організацію наукової, науково-технічної діяльності в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

2. Положення про діяльність Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича у сфері інтелектуальної власності

Переглянути

 

3. Положення про науково-технічну раду Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

4. Положення про наукове студентське товариство Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

5. Положення про порядок планування і видання наукової, навчальної та навчально-методичної літератури в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

6. Положення про друк періодичних видань Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича за кошти університету

Переглянути

Анкета видання

Друк наукових видань за кошти університету

7. Положення про комісію з питань інтелектуальної власності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

8. Положення про визначення оціночної вартості об’єктів права інтелектуальної власності Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

9. Положення про визначення вартості науково-технічної продукції, що створена у процесі виконання наукових тематик Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Переглянути


10. Положення про рейтинг викладачів Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

11. Положення про рейтинг кафедр Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича

Переглянути

 

12. Типові посадові інструкції наукових співробітників та фахівців

Переглянути

13. Розподіл функціональних обов'язків виконавців науково-дослідної теми

Переглянути

14. Положення про конкурс на оновлення матеріально-технічної бази наукових та навчальних підрозділів університету

Переглянути

15. Зразок тематичної картки науково-дослідної роботи кафедри

Переглянути

16. Положення про запобігання плагіату у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича

Переглянути

Зміни до Положення

17. Шаблони заяв для зарахування, переведення, продовження роботи в НДЧ

Переглянути