2017-09-08
15:19

Ќаукова д≥€льн≥сть


2017-09-08 15:19:20
«в≥ти кер≥вник≥в Ќƒ– на науково-техн≥чн≥й рад≥ 

20 вересн€ в „ервон≥й зал≥ ун≥верситету о 14.30 в≥дбудетьс€ зас≥данн€ науково-техн≥чноњ ради. ќдним ≥з питань, що будуть розгл€датис€ на Ќ“–, Ї зв≥ти кер≥вник≥в науково-досл≥дних тем.

>>>
2017-09-06 16:36:59
–ейтингов≥ показники ≤нститут≥в, факультет≥в, кафедр та викладач≥в ун≥верситету 

ƒл€ ознайомленн€ пропонуютьс€ рейтингов≥ показники науковоњ, осв≥тньоњ та виховноњ д≥€льност≥ п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету та професорсько-викладацького складу.

>>>
2017-07-18 15:24:54
≤нформац≥€ про конкурс проект≥в наукових роб≥т та розробок молодих учених 

Ўановн≥ науковц≥, на портал≥ https://kis.mon.gov.ua/ ћќЌ” представлено детальну ≥нформац≥ю про особливост≥ поданн€ проект≥в молодих вчених на конкурсний в≥дб≥р 2017 року.

 

ƒл€ реЇстрац≥њ ≥ введенн€ проект≥в на конкурсний в≥дб≥р 2017 року буде використовуватись портал kis.rit.org.ua

>>>
2017-07-17 16:42:43
 онкурс проект≥в наукових роб≥т та розробок молодих учених 

ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни оголошено конкурс проектв наукових робт та науково-техн≥чних розробок молодих учених

>>>
2017-06-06 13:01:51
ƒо уваги молодих науковц≥в! ƒ‘‘ƒ оголошено конкурс на здобутт€ на грант≥в ѕрезидента ”крањни докторам наук дл€ зд≥йсненн€ наукових досл≥джень у 2018 роц≥ 

ƒо участ≥ в конкурс≥ допускаютьс€ молод≥ доктори наук в≥ком до 45 рок≥в (на час поданн€ запиту).

√рошовий розм≥р гранту складаЇ – 150 тис. грн.

>>>
2017-04-26 13:00:00
ƒо уваги наукових кер≥вник≥в, що беруть участь у конкурсному в≥дбор≥ держбюджетних проект≥в! 

Ќа сайт≥ ≥нформац≥йноњ системи «Ќаука в ун≥верситетах» kis.mon.gov.ua представлено роз’€сненн€ про особливост≥ поданн€ проект≥в на конкурсний в≥дб≥р 2017 року.

«верн≥ть, будь-ласка, увагу на наступне:

ƒо 10 травн€ 2017 року кер≥вники наукових проект≥в, що планують вз€ти участь у конкурсному в≥дбор≥, повинн≥ ввести проекти в ≥нформац≥йну систему "Ќаука в ун≥верситетах" самост≥йно за посиланн€м: kis.rit.org.ua. ѕри цьому введенн€ проект≥в зд≥йснюЇтьс€ за формами, затвердженими у минулому роц≥ наказом ћќЌ в≥д 30.06.2016 є 717. –азом з тим до форми проекту додаЇтьс€ ≥нформац≥€ у вигл€д≥ в≥дсканованого документу (форма €кого затверджена наказом ћќЌ в≥д 12.04.2017 є 590 ) з п≥дписом ≥ печаткою у формат≥ PDF дл€ подальшоњ публ≥кац≥њ на сайт≥ ћќЌ ”крањни.

”вага! ≤нформац≥€, що додаЇтьс€ дл€ подальшоњ публ≥кац≥њ на сайт≥ ћќЌ ”крањни, не Ї зам≥ною форм проект≥в, а лише доповненн€м до них!

« 10 травн€ 2017 року доступ буде надаватись лише користувачам Ќƒ„ вищих навчальних заклад≥в та наукових установ дл€ внесенн€ експертних висновк≥в та р≥шень (вит€г≥в ≥з протоколу вченоњ / науковоњ / науково-техн≥чноњ / техн≥чноњ ради) щодо участ≥ проект≥в у наступному етап≥ конкурсного в≥дбору, а також друку перел≥ку цих проект≥в ≥ кожного з них окремо.

Ѕ≥льш детальну ≥нфомац≥ю щодо конкурсу та внесенн€ проект≥в знайдете за посиланн€м https://kis.mon.gov.ua/node/135

>>>
2017-04-19 13:27:47
 онкурс проект≥в наукових досл≥джень ≥ розробок на отриманн€ бюджетного ф≥нансуванн€ 

ќголошуЇтьс€ конкурсний в≥дб≥р проект≥в наукових досл≥джень ≥ розробок, що подаватимутьс€ на конкурс ћќЌ” дл€ отриманн€ бюджетного ф≥нансуванн€.

>>>
2017-04-18 17:47:43
–озпочато конкурсний в≥дб≥р науково-техн≥чних (експериментальних) розробок за державним замовленн€м 

ћќЌ” оголошено конкурсний в≥дб≥р науково-техн≥чних (експериментальних) розробок за державним замовленн€м.

>>>
2017-04-12 11:00:00
ƒо уваги студент≥в, що беруть участь у ≤≤ етап≥ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади 

ƒоводимо до в≥дома учасник≥в ќл≥мп≥ади (студент≥в, викладач≥в) електронну адресу olimpstude≤I@Ш(с≥Аukr.net, на €ку учасники можуть надсилати своњ в≥дгуки та пропозиц≥њ щодо проведенн€ ќл≥мп≥ади прот€гом кв≥тн€-травн€ 2017 року.

>>>
2017-04-03 15:47:01
—тудентська наукова конференц≥€ 2017 р. 

« метою ви€вленн€ та розвитку обдарованих студент≥в, спри€нн€ реал≥зац≥њ њх зд≥бностей, стимулюванн€ творчого самовдосконаленн€ студентськоњ молод≥, актив≥зац≥њ науково-досл≥дноњ роботи студент≥в у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича 25 – 27 кв≥тн€ 2017 року проводитьс€ студентська наукова конференц≥€.

>>>
2017-03-21 16:57:25
 онкурс за ѕрограмою Ђ÷≥льов≥ досл≥дженн€ та розвиваюч≥ ≥н≥ц≥ативиї 

¬≥дпов≥дно до ”годи м≥ж ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни та ”крањнським науково-технолог≥чним центром про сп≥вроб≥тництво у сфер≥ науки та технолог≥й ”Ќ“÷ оголошено конкурс за ѕрограмою «÷≥льов≥ досл≥дженн€ та розвиваюч≥ ≥н≥ц≥ативи».

>>>
2017-03-21 16:15:36
ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень оголошуЇ проведенн€ сп≥льного конкурсу наукових проект≥в вищих навчальних заклад≥в, наукових установ Ќац≥ональноњ академ≥њ наук та нац≥ональних галузевих академ≥й наук ”крањни 

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень оголошуЇ проведенн€ конкурсу ‘76 – сп≥льний конкурс наукових проект≥в вищих навчальних заклад≥в, наукових установ Ќац≥ональноњ академ≥њ наук та нац≥ональних галузевих академ≥й наук ”крањни.

  онкурс проводитьс€ за наступними науковими пр≥оритетними напр€мами:

  • Ќов≥ функц≥ональн≥ матер≥али, ф≥зичн≥ принципи керуванн€ та реЇстрац≥њ випром≥нюванн€;
  • Ќов≥ б≥олог≥чно активн≥ речовини дл€ медицини;
  • ¬плив зм≥н кл≥мату на навколишнЇ природне середовище;
  • ѕроблеми теоретичноњ ф≥зики та ф≥зика високих енерг≥й;
  • ≤нтелектуальн≥ ≥нформац≥йн≥ технолог≥њ у с≥льському господарств≥.
>>>
2017-03-21 16:00:20
ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень оголошуЇ проведенн€ конкурсу Ђјктуальн≥ проблеми гуман≥тарних наукї 

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень  оголошуЇ проведенн€ конкурсу ‘77 – «јктуальн≥ проблеми гуман≥тарних наук».

  •  онкурс проводитьс€ за наступними науковими пр≥оритетними напр€мами:
  • јктуальн≥ ≥сторико-археолог≥чн≥ досл≥дженн€;
  • ƒосл≥дженн€ етап≥в сп≥льноњ ≥стор≥њ ”крањни та њњ сус≥д≥в: поруб≥жн≥ проблеми;
  • јктуальн≥ проблеми збереженн€ нац≥ональноњ культурноњ та мовноњ спадщини.

>>>
2017-03-10 17:29:07
ѕ≈–≈Ћ≤  проведенн€ наукових конференц≥й з проблем вищоњ осв≥ти ≥ науки в систем≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни на 2017 р≥к 

ѕерел≥к проведенн€ наукових конференц≥й з проблем вищоњ осв≥ти ≥ науки в систем≥ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни на 2017 р≥к, сформований у в≥дпов≥дност≥ до пропозиц≥й вищих навчальних заклад≥в ”крањни.

>>>
2017-02-23 14:30:06
–ейтингова оц≥нка роботи кафедр за 2014-2016 р.р. 

« метою рейтингового оц≥нюванн€ роботи кафедр ун≥верситету зав≥дувач≥ кафедр подають заповнен≥ анкети на перев≥рку до науково-досл≥дноњ частини у встановленому пор€дку.

>>>
2017-02-03 17:01:33
јнкета рейтинговоњ оц≥нки роботи кафедр 

03.02.2017року на зас≥данн≥ ¬ченоњ ради ун≥верситету було затверджено анкету рейтинговоњ оц≥нки роботи кафедр

>>>
2017-01-16 16:26:28
 онкурс на отриманн€ √ранту ѕрезидента ”крањни дл€ п≥дтримки наукових досл≥джень молодих учених на 2018 р≥к 

Ўановн≥ науковц≥! ƒержавним фондом фундаментальних досл≥джень оголошено конкурс на отриманн€ √ранту ѕрезидента ”крањни дл€ п≥дтримки наукових досл≥джень молодих учених на 2018 р≥к.

>>>
2016-12-26 17:10:46
ƒо уваги професорсько-викладацького складу. «м≥ни в рейтингов≥й анкет≥! 

26 грудн€ 2016 року на зас≥данн≥ рейтинговоњ ком≥с≥њ внесено правки до анкети рейтинговоњ оц≥нки роботи професора щодо к≥лькост≥ опубл≥кованих за 3 роки п≥дручник≥в ≥ навчальних пос≥бник≥в.

>>>
2016-12-23 14:34:10
ѕроект анкети рейтинговоњ оц≥нки роботи кафедр 

ѕропонуЇтьс€ проект анкети рейтинговоњ оцнки роботи кафедр ун≥верситету

>>>
2016-12-06 13:24:59
 онкурс на оновленн€ матер≥ально-техн≥чноњ бази кафедр, центр≥в, факультет≥в та ≥нститут≥в ун≥верситету 

ќголошено конкурс на оновленн€ матер≥ально-техн≥чноњ бази кафедр, центр≥в, факультет≥в та ≥нститут≥в

>>>
2016-12-05 16:04:26
–ейтингова оц≥нка роботи викладач≥в за 2014-2016 р.р.  

« метою рейтингового оц≥нюванн€ викладач≥в ун≥верситету науково-педагог≥чн≥ прац≥вники заповнюють рейтингов≥ анкети та подають њх на перев≥рку у встановленому пор€дку.

>>>
2016-12-02 12:13:16
«в≥туванн€ наукових та науково-навчальних центр≥в 

« метою п≥дготовки та подач≥ до ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни зв≥ту про наукову д≥€льн≥сть ун≥верситету проводитьс€ зв≥туванн€ наукових та науково-навчальних центр≥в про д≥€льн≥сть у 2016 роц≥.

>>>
2016-11-29 11:47:43
ѕоложенн€ про запоб≥ганн€ плаг≥ату у „Ќ” 

« метою розвитку системи контролю €кост≥ осв≥тнього процесу та дотриманн€ академ≥чноњ доброчесност≥ при п≥дготовц≥ наукових, навчальних та методичних праць розроблено та вводитьс€ в д≥ю ѕоложенн€ про запоб≥ганн€ плаг≥ату у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича

>>>
2016-11-28 15:43:18
—творенн€ наукових проф≥л≥в 

« метою анал≥зу представленн€ наукового потенц≥алу науковц≥в ун≥верситету в глобальн≥й ≥нформац≥йн≥й мереж≥, а також забезпеченн€ виконанн€ критер≥њв щодо статусу досл≥дницького ун≥верситету проводитьс€ робота по створенню наукових проф≥л≥в структурних п≥дрозд≥л≥в ун≥верситету.

>>>
2016-11-08 14:15:23
ѕодача зв≥тних матер≥ал≥в про наукову д≥€льн≥сть кафедр  

« метою п≥дготовки зв≥ту про наукову д≥€льн≥сть ун≥верситету за 2016 р≥к зав≥дувачам кафедр подати до науково-орган≥зац≥йного в≥дд≥лу необх≥дн≥ зв≥тн≥ матер≥али.

>>>
2016-10-19 12:54:35
ўодо академ≥чноњ доброчесност≥ в ун≥верситет≥ 

ƒл€ ознайомленн€ пропонуЇтьс€ акт академ≥чноњ доброчесност≥ в ун≥верситет≥.

>>>
2016-09-08 12:04:03
–ейтингова оц≥нка роботи викладач≥в за 2013-2015 р.р. 

« метою рейтингового оц≥нюванн€ викладач≥в ун≥верситету науково-педагог≥чн≥ прац≥вники заповнюють рейтингов≥ анкети та подають њх на перев≥рку у встановленому пор€дку.

 

>>>
2016-07-05 18:27:22
 онкурс на гранти ѕрезидента ”крањни докторам наук 

ƒержавним фондом фундаментальних досл≥джень (ƒ‘‘ƒ) оголошено конкурс на гранти ѕрезидента ”крањни докторам наук дл€ зд≥йсненн€ наукових досл≥джень у 2017 роц≥

>>>
2016-07-05 14:53:41
 онкурсний в≥дб≥р наукових проект≥в, виконанн€ €ких розпочнетьс€ у 2017 роц≥ за рахунок кошт≥в державного бюджету 

Ўановн≥ колеги!

ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни оголошено щор≥чний конкурсний в≥дб≥р наукових проект≥в фундаментальних досл≥джень, прикладних досл≥джень, науково-техн≥чних (експериментальних) розробок за участю вищих навчальних заклад≥в та наукових установ, виконанн€ €ких розпочнетьс€ у 2017 роц≥ за рахунок кошт≥в державного бюджету за кодом програмноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в 2201040, 2201290.

>>>
2016-07-04 11:16:44
ƒо уваги науковц≥в! Ќац≥ональна академ≥€ наук оголошуЇ конкурси 

 онкурс на здобутт€ «олотоњ медал≥ ≥мен≥ ¬.≤.¬ернадського (ознайомитись ≥з умовами)

 онкурс на здобутт€ прем≥й ≥мен≥ видатних учених ”крањни у 2016 роц≥ (ознайомитись ≥з умовами)

>>>
2016-06-23 11:51:53
ѕроект ѕоложенн€ про пор€док перев≥рки студентських квал≥ф≥кац≥йних роб≥т на плаг≥ат 

Ўановн≥ колеги, з метою започаткуванн€ проведенн€ у „Ќ” перев≥рки квал≥ф≥кац≥йних студентських роб≥т на плаг≥ат, пропонуЇмо ознайомитись та внести своњ пропозиц≥њ до проекту ѕоложенн€ про пор€док перев≥рки студентських квал≥ф≥кац≥йних роб≥т на плаг≥ат.

>>>
2016-06-13 15:04:42
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни пропонуЇ дл€ ознайомленн€ та обговоренн€ ѕроект ѕоложенн€ про проведенн€ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади 

ƒл€ ознайомленн€ та обговоренн€ представлено «ѕроект ѕоложенн€ про проведенн€ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади».

«ауваженн€ та пропозиц≥њ подаютьс€ до ћќЌ” до 01 липн€ 2016 року на електронну адресу: olimpstude≤I@Ш(с≥Аukr.net.

 

>>>
2016-06-03 11:26:12
≤нформац≥€ ћќЌ” про конкурсний в≥дб≥р проект≥в наукових роб≥т, науково-техн≥чних (експериментальних) розробок молодих учених 
>>>
2016-06-03 11:19:00
ќголошуЇтьс€ шостий сп≥льний конкурс (‘-73) науково-досл≥дних проект≥в ƒержавного фонду фундаментальних досл≥джень ≥ Ѕ≥лоруського республ≥канського фонду фундаментальних досл≥джень 

«апити приймаютьс€ до 4 липн€ 2016 року.

>>>
2016-05-26 15:45:00
ќголошено конкурсний в≥дб≥р проект≥в наукових роб≥т, науково-техн≥чних (експериментальних) розробок молодих учених 

Ќа виконанн€ наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни в≥д 20.05.2016 є 545 «ѕро оголошенн€ конкурсного в≥дбору проект≥в наукових роб≥т та науково-техн≥чних(експериментальних) розробок молодих учених» та в≥дпов≥дно до наказу ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни  в≥д 14.12.2015 є 1287 «ѕро затвердженн€ ѕоложенн€ про проведенн€ ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни  онкурсу проект≥в наукових роб≥т та науково-техн≥чних (експериментальних) розробок молодих учених, €к≥ працюють (навчаютьс€) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать до сфери управл≥нн€  ћ≥н≥стерства, подальше виконанн€ цих роб≥т ≥ розробок за рахунок кошт≥в загального фонду державного бюджету та управл≥нн€ ними», а також з метою забезпеченн€ п≥дтримки молодих учених, створенн€ ними досл≥дницьких груп дл€ вир≥шенн€ актуальних  проблемних питань, формуванн€ творчого покол≥нн€ молодих науковц≥в у р≥зних галуз€х науки, конкурентоздатних на м≥жнародному ринку прац≥ з 1 червн€ 2016 року оголошуЇтьс€  конкурсний в≥дб≥р у „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича.

>>>
2016-04-15 13:10:49
 онкурс сп≥льних украњнсько-н≥мецьких науково-досл≥дних проект≥в дл€ реал≥зац≥њ у 2017-2018 роки 

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни та ‘едеральне м≥н≥стерство осв≥ти та досл≥дженн€ Ќ≥меччини оголошують конкурс сп≥льних украњнсько-н≥мецьких науково-досл≥дних проект≥в дл€ реал≥зац≥њ у 2017-2018 роках.

>>>
2016-04-14 12:25:11
 онкурс сп≥льних украњнсько-французьких науково-досл≥дних проект≥в на пер≥од 2017-2018 рок≥в 

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни, ћ≥н≥стерство закордонних справ та м≥жнародного розвитку ≥ ћ≥н≥стерство нац≥ональноњ осв≥ти, вищоњ осв≥ти та досл≥джень ‘ранц≥њ оголошують конкурс сп≥льних украњнсько-французьких науково-досл≥дних проект≥в дл€ реал≥зац≥њ у 20172018 рр.

>>>
2016-04-12 18:14:25
ќголошено конкурс сп≥льних украњнсько-австр≥йських науково-досл≥дних проект≥в 

ћ≥н≥стерством осв≥ти ≥ науки ”крањни та ‘едеральним ћ≥н≥стерством науки, досл≥джень ≥ економ≥ки –еспубл≥ки јвстр≥€ оголошено конкурс сп≥льних украњнсько-австр≥йських науково-досл≥дних проект≥в дл€ реал≥зац≥њ у 2017-2018 рр.

>>>
2016-04-07 11:05:05
≤менн≥ стипенд≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни дл€ найталановит≥ших молодих учених 

ћќЌ” оголошено про початок прийому документ≥в на претендент≥в отриманн€ ≥менноњ стипенд≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни дл€ найталановит≥ших молодих учених.

>>>
2016-04-01 15:25:28
ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень оголошуЇ конкурс ‘72 на грантову п≥дтримку наукових публ≥кац≥й 

Ќа виконанн€ дорученн€  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни є48637/1/1-15 в≥д 9.12.2015 року стосовно виконанн€ ѕостанови ¬ерховноњ –ади ”крањни «ѕро державну п≥дтримку публ≥кац≥й наукових, осв≥тн≥х та досл≥дницьких програм, спр€мованих на висв≥тленн€ об’Їктивноњ та достов≥рноњ ≥нформац≥њ щодо агрес≥њ –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ проти ”крањни»

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень оголошуЇ конкурс ‘72 на грантову п≥дтримку включених до державноњ програми публ≥кац≥й в≥дпов≥дно до вказаноњ ѕостанови  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни

>>>
2016-02-26 10:57:07
ўодо поданн€ претендент≥в та њх роб≥т на присудженн€ ѕрем≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни 

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни оголошуЇ про початок подач≥ наукових роб≥т на присудженн€ ѕрем≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни

>>>
2016-02-04 18:16:50
ўодо анал≥зу наукового простору та створенн€ наукометричного портрету ун≥верситету 

–озпор€дженн€ по ун≥верситету щодо

анал≥зу наукового простору та створенн€ наукометричного портрету ун≥верситету.

>>>
2016-02-04 13:42:01
” „Ќ” проходитиме ¬сеукрањнська студентська ол≥мп≥ада за напр€мом Ђ“уризмї, спец≥альн≥стю Ц Ђ“уризмознавствої ( 11-13 травн€ 2016 року) 

«г≥дно з наказом ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни є1247 в≥д 27.11.2015 р. «ѕро проведенн€ ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади у 2015-2016 навчальному роц≥» „ерн≥вецький нац≥ональний ун≥верситет ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича призначено базовим навчальним закладом по проведенню ≤≤ етапу ¬сеукрањнськоњ студентськоњ ол≥мп≥ади за напр€мом «“уризм», спец≥альн≥стю – «“уризмознавство», €ка проходитиме 11-13 травн€ 2016 року.

>>>
2016-01-19 15:09:34
ѕро пор€док зарахуванн€ на роботу в Ќƒ„ на штатн≥ посади 

ƒо уваги кер≥вник≥в науково-досл≥дних тем!

Ќа виконанн€ вимог ч.5. ст..6, ст.. 31 «акону ”крањни "ѕро наукову ≥ науково-техн≥чну д≥€льн≥сть" є 848-VIII в≥д 26.11.2015 прийн€тт€ на роботу в Ќƒ„ на штатн≥ посади проводитьс€ в≥дпов≥дно до зам≥щенн€ посади за конкурсом у встановленому пор€дку.

ќзнайомитись детальн≥ше

>>>
2016-01-12 17:15:18
 онкурс ‘70 Ђ√ранти ѕрезидента ”крањни дл€ п≥дтримки наукових досл≥джень молодих ученихї на 2017 р≥к 

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень оголошуЇ конкурс ‘70  «√ранти ѕрезидента ”крањни дл€ п≥дтримки наукових досл≥джень молодих учених» на 2017 р≥к.

>>>
2015-12-16 14:07:45
ѕрем≥€ ѕрезидента ”крањни дл€ молодих учених 

ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни оголошуЇ про прийом наукових праць на здобутт€ щор≥чноњ прем≥њ ѕрезидента ”крањни дл€  молодих  вчених

>>>
2015-12-15 13:56:25
¬еб≥нар "як опубл≥куватис€ в журналах, що вход€ть до бази даних SCOPUS" 

Ўановн≥ колеги. ѕропонуЇмо ¬аш≥й уваз≥ веб≥нар за темою "як опубл≥куватис€ в журналах, що вход€ть до бази даних SCOPUS" .

>>>
2015-11-10 15:30:45
—типенд≥альна програма Ђ«автра.UAї 

“риваЇ конкурс стипенд≥альноњ програми ««автра.UA»

« умовами конкурсу можна ознайомитись на сайт≥ http://zavtra.in.ua/

>>>
2015-11-10 15:22:35
ѕодача зв≥тних матер≥ал≥в про наукову д≥€льн≥сть кафедр 

« метою п≥дготовки зв≥ту про наукову д≥€льн≥сть ун≥верситету за 2015р≥к зав≥дувачам кафедр подати до науково-орган≥зац≥йного в≥дд≥лу необх≥дн≥ зв≥тн≥ матер≥али.

>>>
2015-10-05 14:50:15
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ђќсв≥тн≥ ≥нновац≥њ: ф≥лософ≥€, психолог≥€, педагог≥каї 

Ўановн≥ колеги!

«апрошуЇмо ¬ас уз€ти участь у робот≥ ≤≤ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ «ќсв≥тн≥ ≥нновац≥њ: ф≥лософ≥€, психолог≥€, педагог≥ка», €ка в≥дбудетьс€ 3 грудн€ 2015 року у  « —умський обласний ≥нститут п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти.

>>>
2015-10-05 14:43:47
ћ≥жнародна науково-практична ≥нтернет-конференц≥€ Ђѕсихолого-педагог≥чн≥ аспекти навчанн€ дорослих в систем≥ неперервноњ осв≥тиї 

¬ельмиповажн≥ колеги!

«апрошуЇмо ¬ас до участ≥ у ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й ≥нтернет-конференц≥њ «ѕсихолого-педагог≥чн≥ аспекти навчанн€ дорослих в систем≥ неперервноњ осв≥ти», €ка в≥дбудетьс€ 22 жовтн€ 2015 року в м. Ѕ≥ла ÷ерква (”крањна). ¬з€ти участь у конференц≥њ запрошуютьс€ науково-педагог≥чн≥ прац≥вники вищих навчальних заклад≥в, у тому числ≥ заклад≥в п≥сл€дипломноњ осв≥ти; кер≥вники осв≥тн≥х орган≥зац≥й; педагог≥чн≥ прац≥вники; науковц≥: асп≥ранти, докторанти, здобувач≥, стажисти-досл≥дники.

>>>
2015-10-03 12:36:19
Third Joint International Conference organized by Institute of Research Engineers and Doctors at Bangkok, Thailand  

Dear Friends and Colleagues,

We are pleased to invite you to submit research article in the Third Joint International Conference organized by Institute of Research Engineers and Doctors at Bangkok, Thailand to bring together innovative academics and industrial experts to a common forum.

>>>
2015-10-03 12:30:05
Ќауково-практична конференц≥€ "”правл≥нн€ ≥нновац≥йним розвитком територ≥њ" 

Ўановн≥ колеги!
«апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у науково-практичн≥й конференц≥њ "”правл≥нн€ ≥нновац≥йним розвитком територ≥њ", €ка в≥дбудетьс€ п≥д час проведенн€ сем≥нару з 30 жовтн€ до 30 листопада 2015 року.

«б≥рка матер≥ал≥в сем≥нару буде розм≥щена у в≥льному доступ≥ на сайт≥ ≤нституту (вкладка « онференц≥њ у ƒ–≤ƒ” Ќјƒ”», http://dridu.dp.ua/konf/konf_dridu.htm

”часть у конференц≥њ Ѕ≈«ќѕЋј“Ќј.

« повагою, оргком≥тет конференц≥њ.

>>>
2015-10-03 12:27:13
9-й рег≥ональн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ за м≥жнародною участю Ђѕроблеми управл≥нн€ соц≥альним ≥ гуман≥тарним розвитком. ƒержавне управл≥нн€ осв≥тою: виклики часуї 

Ўановн≥ колеги!

ћаЇмо честь запросити ¬ас вз€ти участь у

9-й рег≥ональн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ за м≥жнародною участю «ѕроблеми управл≥нн€ соц≥альним ≥ гуман≥тарним розвитком. ƒержавне управл≥нн€ осв≥тою: виклики часу»

 онференц≥€ в≥дбудетьс€ 26 листопада 2015 року.  онференц≥€ передбачаЇ так≥ напр€мки роботи:

“еоретико-методолог≥чн≥ та орган≥зац≥йно-правов≥ засади управл≥нн€ соц≥альним розвитком.

√уман≥тарна пол≥тика щодо розвитку осв≥ти, науки, культури, ф≥зичноњ культури та охорони здоров’€.

>>>
2015-09-24 13:06:48
≤≤ ћ≥жнародний науково-практичний форум ЂNew economicsї 

Ўановн≥ колеги, панi та панове!

«апрошуЇмо вас вз€ти участь у ≤≤ ћ≤∆Ќј–ќƒЌќћ” Ќј” ќ¬ќ-ѕ–ј “»„Ќќћ” ‘ќ–”ћ≤ «New economics»

« м≥с≥Їю розвитку м≥жнародного наукового та д≥лового сп≥вроб≥тництва, обм≥ну ≥де€ми, науковим ≥ практичним досв≥дом, створенн€ сп≥льних проект≥в 1-11 листопада 2015

 рак≥в-ѕариж-¬≥день

>>>
2015-09-21 15:52:11
VI ¬сеукрањнська наукова конференц≥€ з орган≥чноњ х≥м≥њ Дƒомбровськ≥ х≥м≥чн≥ читанн€-2015Ф 

22-25 вересн€ 2015 року кафедра орган≥чноњ ≥ ф≥зичноњ х≥м≥њ та еколог≥њ х≥м≥чних виробництв „ерн≥вецького нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича сп≥льно з кафелрою медичноњ та фармацевтичноњ х≥м≥њ Ѕуковинського державного медичного ун≥верситету та ≤нститутом орган≥чноњ х≥м≥њ ЌјЌ ”крањни проводить VI ¬сеукрањнську наукову конференц≥ю з орган≥чноњ х≥м≥њ „ƒомбровськ≥ х≥м≥чн≥ читанн€-2015”, €ка присв€чена пам’€т≥ декана х≥м≥чного факультету „ерн≥вецького ун≥верситету, в≥домого х≥м≥ка-орган≥ка професора ƒомбровського јндр≥€ ¬олодимировича.

>>>
2015-09-17 11:13:16
VIII ћ≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ "‘ункц≥ональна база наноелектрон≥ки" 

Ќауковц≥ запрошуютьс€ до участ≥ у робот≥ VIII ћ≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ "‘ункц≥ональна база наноелектрон≥ки", €ка в≥дбудетьс€ 28 вересн€ – 2 жовтн€ 2015 р. в м. ќдеса.

>>>
2015-09-15 11:05:06
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ујктуальн≥ проблеми судового праваФ 

Ќауковц≥ запрошуютьс€ до участ≥ у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ “јктуальн≥ проблеми судового права”, €ка в≥дбудетьс€ 30 жовтн€ 2015 р.

>>>
2015-09-11 12:31:28
V≤≤ ћ≥жнародна науково-практична ≥нтернет-конференц≥€ Ђ“енденц≥њ та перспективи розвитку науки ≥ осв≥ти в умовах глобал≥зац≥њї 

Ќауковц≥ запрошуютьс€ до участ≥ у робот≥ V≤≤ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ ≥нтернет-конференц≥њ «“енденц≥њ та перспективи розвитку науки ≥ осв≥ти в умовах глобал≥зац≥њ», €ка в≥дбудетьс€ 26-27 вересн€ 2015 р.

>>>
2015-09-07 11:38:05
’V≤ ¬сеукрањнська науково-практична ≥нтернет-конференц≥€ Ђ¬≥тчизн€на наука на злам≥ епох: проблеми та перспективи розвиткуї 

ћолод≥ науковц≥ запрошуютьс€ до участ у робот≥ ’V≤ ¬сеукрањнськоњ науково-практичноњ ≥нтернет-конференц≥њ «¬≥тчизн€на наука на злам≥ епох: проблеми та перспективи розвитку», €ка в≥дбудетьс€ 16-17 вересн€ 2015 р.

>>>
2015-09-04 09:26:44
ќголошуЇтьс€ конкурс ‘ 66 наукових проект≥в на здобутт€ щор≥чних грант≥в ѕрезидента ”крањни докторам наук (в≥ком до 45 рок≥в) дл€ зд≥йсненн€ наукових досл≥джень на 2016р≥к 

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень (дал≥ - ƒ‘‘ƒ) в≥дпов≥дно до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 16 травн€ 2008 року є 444“ѕро додатков≥ заходи щодо забезпеченн€ розвитку науковоњ сфери” та ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 17 червн€ травн€ 2009 року є 446 “ѕро ѕоложенн€ про щор≥чн≥ гранти ѕрезидента ”крањни докторам наук дл€ зд≥йсненн€ наукових досл≥джень” оголошуЇ конкурс ‘66 наукових проект≥в доктор≥в наук на здобутт€ вказаних грант≥в.

«апити подаютьс€ до 20 вересн€ 2015року включно за адресою: 01601, ћ—ѕ, м.  ињв, бульв. “. Ўевченка, 16, к. 404-б.  онтактна ≥нформац≥€: куратор конкурсу - ƒоценко ярослава ёр≥њвна;dotsenkoe≤I@Ш(с≥Аdffd.gov.ua, телефон дл€ дов≥док: (044) 246-39-29. ѕоштов≥ в≥дправленн€ прийматимутьс€  до розгл€ду за штемпелем.

>>>
2015-09-03 11:29:11
ќголошуЇтьс€ конкурс ‘-68 сп≥льних украњнсько Ц €понських науково-досл≥дних проект≥в дл€ реал≥зац≥њ у 2016 роц≥ 

ƒержавний ‘онд фундаментальних досл≥джень 1 липн€ 2015 року оголошуЇ проведенн€ конкурсу ‘-68 -  сп≥льних украњнсько – €понських науково-досл≥дних проект≥в.

>>>
2015-08-31 09:34:42
ƒо уваги науковц≥в! ћќЌ” внесено поправки до форм конкурсного в≥дбору наукових проект≥в 

Ўановн≥ науковц≥!

”рахувавши пропозиц≥њ, що над≥йшли в≥д ун≥верситет≥в щодо форм проект≥в наукових досл≥джень ≥ розробок, ћќЌ” внесено поправки до в≥дпов≥дних форм, що використовуватимутьс€, при проведенн≥ першого етапу конкурсного в≥дбору наукових проект≥в (наказ ћќЌ в≥д 15.06.2015 є 630).

«вертаЇмо ¬ашу увагу, що варто керуватис€ допрацьованими формами на проведенн€ фундаментального/прикладного досл≥дженн€ та науково-техн≥чноњ (експериментальноњ) розробки.

>>>
2015-07-09 16:45:01
«апрошенн€ до публ≥кац≥њ наукових результат≥в у в≥снику, що входить до ѕерел≥ку фахових видань ”крањни 

–едакц≥€ «Ќаукового  в≥сника ћиколањвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬. ќ. —ухомлинського» запрошуЇ науковц≥в до публ≥кац≥њ власних наукових розробок, не опубл≥кованих ран≥ше, у фахових виданн€х, внесених до ѕерел≥ку фахових видань ”крањни.

>>>
2015-07-09 16:20:34
÷ентр сучасного  итаю "“€ньс€ Ћ≥нк" пропонуЇ дл€ ознайомленн€ ≥нформац≥йно-анал≥тичний дайджест 

ќсновна увага в дайджест≥  прид≥л€Їтьс€ розвитку в≥дносин ”крањни з  итайською Ќародною –еспубл≥кою, зокрема ≥ в науково-техн≥чн≥й сфер≥.

>>>
2015-07-09 14:57:02
ќголошено конкурс на здобутт€ прем≥й дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в ≥ молодих учених, що присуджуютьс€ нац≥ональною академ≥Їю наук ”крањни у 2015 роц≥ 

ћолод≥ науковц≥ запрошуютьс€ до участ≥ в конкурс≥ на здобутт€ прем≥й дл€ студент≥в вищих навчальних заклад≥в ≥ молодих учених, що присуджуютьс€ нац≥ональною академ≥Їю наук ”крањни у 2015 роц≥

>>>
2015-07-09 14:53:12
ќголошено конкурс "ћолодь ≥ прогрес у рац≥ональному природокористуванн≥-2015" 

ћолод≥ науковц≥ запрошуютьс€ до участ≥ в конкурс≥ "ћолодь ≥ прогрес у рац≥ональному природокористуванн≥-2015".

>>>
2015-07-08 15:54:24
√ранти на поњздки дл€ творчих д≥€ч≥в 

™вропейський культурний фонд у рамках програми STEP Beyond надаЇ гранти дл€ подорожей по ™вроп≥ творчим д≥€чам, €к≥ працюють в будь-€к≥й галуз≥ сучасного мистецтва та культури.

ѕеревага надаЇтьс€ молодим митц€м в≥ком в≥д 18 до 35 рок≥в.

>>>
2015-07-08 15:12:22
ќголошено конкурс сп≥льних украњнсько Ц б≥лоруських науково-досл≥дних проект≥в дл€ реал≥зац≥њ у 2016 Ц 2017 рр. 

Ќа виконанн€ ”годи м≥ж ”р€дом ”крањни та ”р€дом –еспубл≥ки Ѕ≥лорусь про сп≥вроб≥тництво в галуз≥ науки ≥ технолог≥й в≥д 17.12.1992 р., ѕротоколу  ƒев’€того зас≥данн€ двосторонньоњ украњнсько-б≥лоруськоњ ком≥с≥њ з питань науки та технолог≥й, ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни та ƒержавний ком≥тет з питань науки ≥ технолог≥й –еспубл≥ки Ѕ≥лорусь оголошують конкурс сп≥льних украњнсько-б≥лоруських проект≥в.

>>>
2015-07-08 15:04:17
ќголошено ¬сеукрањнський молод≥жний конкурс арх≥тектурних проект≥в ARCH≤V≤S≤ON-2015 

“ема конкурсу ARCH≤V≤S≤ON-2015: –озвиток територ≥њ шл€хом трансформац≥њ забудови дл€ створенн€ комфортного середовища.

>>>
2015-07-08 14:28:05
 омпан≥€ URSA оголошено про початок ¬сеукрањнського конкурсу дипломних проект≥в дл€ студент≥в буд≥вельних та ≥нженерних спец≥альностей 

 омпан≥€ URSA оголошено про початок ¬сеукрањнського конкурсу дипломних проект≥в дл€ студент≥в буд≥вельних та ≥нженерних спец≥альностей.

>>>
2015-06-19 13:51:48
ќголошено конкурсний в≥дб≥р наукових проект≥в фундаментальних досл≥джень, прикладних досл≥джень, науково-техн≥чних (експериментальних) розробок, виконанн€ €ких розпочнетьс€ у 2016 роц≥ 

ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни оголошуЇ щор≥чний конкурсний в≥дб≥р наукових проект≥в фундаментальних досл≥джень, прикладних досл≥джень, науково-техн≥чних (експериментальних) розробок за участю вищих навчальних заклад≥в та наукових установ, виконанн€ €ких розпочнетьс€ у 2016 роц≥ за рахунок кошт≥в державного бюджету за кодом програмноњ класиф≥кац≥њ видатк≥в 2201040, 2201290.

>>>
2015-06-18 17:35:32
≤нформац≥йна сес≥€ в рамках ѕрограми Ђ√оризонт 2020ї 

«апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у ≥нформац≥йн≥й сес≥њ в рамках ѕрограми «√оризонт 2020» за напр€мками «ƒ≥њ ћар≥њ —клодовськоњ- юр≥» та «ћайбутн≥ ≥ нов≥ технолог≥њ», €ка в≥дбудетьс€ в „ерн≥вецькому нац≥ональному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ёр≥€ ‘едьковича за участю представник≥в нац≥онального контактного пункту «ƒ≥њ ћар≥њ —клодовськоњ- юр≥» та «ћайбутн≥ ≥ нов≥ технолог≥њ» ( Ќ” ≥м. “.√. Ўевченка).

>>>
2015-06-02 12:32:20
III ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ђћенеджмент субТЇкт≥в господарюванн€: проблеми та перспективи розвиткуї 

Ўановн≥ колеги!

 

 афедра менеджменту орган≥зац≥й ≥ адм≥н≥струванн€ ∆итомирського державного технолог≥чного ун≥верситету (м. ∆итомир) запрошуЇ ¬ас до участ≥ у III ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ «ћенеджмент суб’Їкт≥в господарюванн€: проблеми та перспективи розвитку», €кав≥дбудетьс€ 11-13 червн€ 2015 року в ст≥нах ун≥верситету.

>>>
2015-05-27 13:55:25
ћ≥жнародна наукова конференц≥€ Ђћ≥фи ≥ символ≥ка в етнокультур≥ украњнц≥вї 

 ј‘≈ƒ–ј ≈“ЌќЋќ√≤ѓ “ј  –ј™«Ќј¬—“¬ј Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќќ√ќ ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќќ√ќ ”Ќ≤¬≈–—»“≈“” ≤ћ≈Ќ≤ ћ.ѕ. ƒ–ј√ќћјЌќ¬ј ≥ ћ≤∆Ќј–ќƒЌ»… √–ќћјƒ—№ »… –”’ «јЋЋј“–ј» 24 – 25 вересн€ 2015 р. провод€ть у м.  иЇв≥, вул. ќсв≥ти, 6 ћ≥жнародну наукову конференц≥ю «ћ≥фи ≥ символ≥ка в етнокультур≥ украњнц≥в».

«апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у робот≥ м≥жнародноњ науковоњ конференц≥њ. «б≥рник наукових праць учасник≥в буде видано напередодн≥ заходу. ћатер≥али приймають до 20 червн€ 2015 р.

 

>>>
2015-05-19 12:43:15
V≤ ћ≤∆Ќј–ќƒЌј Ќј” ќ¬ќ-ѕ–ј “»„Ќј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤я У‘≤«»„Ќ≈ ¬»’ќ¬јЌЌя, —ѕќ–“ ≤  ”Ћ№“”–ј «ƒќ–ќ¬Тя ” —”„ј—Ќќћ” —”—ѕ≤Ћ№—“¬≤Ф 

 

«апрошуЇмо ¬ас уз€ти участь у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ ‘≥зичне вихованн€, спорт ≥ культура здоров’€ у сучасному сусп≥льств≥”, €ка в≥дбудетьс€ 24–26 вересн€ 2015 року у м. Ћуцьку в ≤нститут≥ ф≥зичноњ культури та здоров’€ —х≥дноЇвропейського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки та на баз≥ практик табору “√арт” (оз. —в≥т€зь).

>>>
2015-05-18 12:10:39
’≤≤ ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ђјктуальн≥ питанн€ реформуванн€ правовоњ системи ”крањниї 

Ўановн≥ колеги, доброго дн€!


ёридичний факультет —х≥дноЇвропейського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ Ћес≥ ”крањнки запрошуЇ ¬ас вз€ти участь у ’≤≤ ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ «јктуальн≥ питанн€ реформуванн€ правовоњ системи ”крањни», €ка в≥дбудетьс€ в м. Ћуцьку 26-27 червн€ 2015 р.
ќстанн≥й строк поданн€ матер≥ал≥в на конференц≥ю – 10 червн€ 2015 р. (включно).

>>>
2015-05-15 13:42:59
ћ≥жнародна ≥нтернет-конференц≥€ економ≥чного спр€муванн€ на тему: "—учасн≥ напр€мки теоретичних та практичних досл≥джень в економ≥чн≥й науц≥" 

«апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь в науков≥й м≥жнародн≥й ≥нтернет-конференц≥њ економ≥чного спр€муванн€ на тему:

"—учасн≥ напр€мки теоретичних та практичних досл≥джень в економ≥чн≥й науц≥",  €ка в≥дбудетьс€  2 червн€ 2015 року (роботи учасник≥в приймаютьс€ до 2 червн€ включно) на сайт≥ www.economy-confer.com.ua

 

>>>
2015-05-14 13:23:44
ћ≥жнародна  онференц≥€ молодих вчених (CYS-2015) 

 

Ўановн≥ колеги!

 21-25 вересн€ в≥дбудетьс€ ћ≥жнародна  онференц≥€ молодих вчених (CYS-2015), €ка об'Їднала 5-у ћ≥жнародну  онференц≥ю дл€ молодих вчених ≤нституту молекул€рноњ б≥олог≥њ ≥ генетики ЌјЌ ”крањни та 1-у сп≥льну  онференц≥ю установ ¬≥дд≥ленн€ б≥ох≥м≥њ, ф≥з≥олог≥њ та молекул€рноњ б≥олог≥њ ЌјЌ ”крањни.

—YS-2015 буде проведено в ≤нститут≥ молекул€рноњ б≥олог≥њ ≥ генетики ЌјЌ ”крањни, у  иЇв≥ (”крањна) з 21 (понед≥лок) до 25 вересн€ (п'€тниц€) 2015 року.

 

>>>
2015-05-12 12:42:14
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ "“енденц≥њ та перспективи в умовах сучасноњ ≥нновац≥йноњ пол≥тики" 

Ўановн≥ колеги!

 ¬сеукрањнська молод≥жна громадська  орган≥зац≥€ “ќб’Їднана молодь ”крањни” запрошуЇ ¬ас вз€ти участь у робот≥ ћ≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ "“енденц≥њ та перспективи в умовах сучасноњ ≥нновац≥йноњ пол≥тики", €ка в≥дбудетьс€ 24 травн€ 2015 року в м.  ињв.

>>>
2015-05-08 11:40:28
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ђ—учасн≥ аспекти розвитку св≥товоњ економ≥ки п≥д впливом глобал≥зац≥њї 

Ўановн≥ колеги!

÷ентр економ≥чних досл≥джень та розвитку запрошуЇ ¬ас вз€ти участь у м≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ «—учасн≥ аспекти розвитку св≥товоњ економ≥ки п≥д впливом глобал≥зац≥њ», €ка в≥дбудетьс€ в м≥ст≥ ќдес≥ 22-23 травн€ 2015 року.
ќстанн≥й строк поданн€ матер≥ал≥в на конференц≥ю  20 травн€ 2015 року (включно).

>>>
2015-05-06 13:45:23
¬сеукрањнська школа майбутнього парламентар€ 
–ад≥ пов≥домити ¬ас, що 16-17 травн€ 2015 року у м.  иЇв≥ в≥дбудетьс€ ¬сеукрањнська школа майбутнього парламентар€.

«апрошуЇмо студент≥в долучитис€ до цього гранд≥озного заходу!

¬сеукрањнська школа майбутнього парламентар€ - це неоц≥ненна можлив≥сть ознайомитис€ ≥з сферою пол≥тичноњ д≥€льност≥ в ”крањн≥, њњ структурою та особливост€ми функц≥онуванн€, отримати практичн≥ поради в≥д пров≥дних втчизн€них пол≥тик≥в, громадських д≥€ч≥в, пол≥ттехнолог≥в, журнал≥ст≥в щодо побудови власноњ пол≥тичноњ кар'Їри, налагодити нов≥ контакти з≥ студентами – однодумц€ми ≥ ц≥каво та з користю провести св≥й час.

>>>
2015-05-05 12:35:58
≤V ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ "ѕроблеми формуванн€ та реал≥зац≥њ конкурентноњ пол≥тики" 

«апрошуЇмо вз€ти участь у ≤V ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ "ѕроблеми формуванн€ та реал≥зац≥њ конкурентноњ пол≥тики", що в≥дбудетьс€ 24-25 вересн€ 2015 р. у Ќац≥ональному ун≥верситет≥ "Ћьв≥вська пол≥техн≥ка" (м.Ћьв≥в).

>>>
2015-05-05 11:25:26
III ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ђѕарадигмальн≥ зрушенн€ в економ≥чн≥й теор≥њ ’’≤ ст.ї 

Ўановн≥ колеги!

≈коном≥чний факультет  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ “араса Ўевченка запрошуЇ ¬ас вз€ти участь у III ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ «ѕарадигмальн≥ зрушенн€ в економ≥чн≥й теор≥њ ’’≤ ст.», €ка в≥дбудетьс€ 15-16 жовтн€ 2015 р.

>>>
2015-04-30 12:01:05
≤≤≤ ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ Ђ—оц≥ально-пол≥тичн≥, економ≥чн≥ та гуман≥тарн≥ вим≥ри Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањниї 

Ўановн≥ колеги!
20 - 22 травн€ 2015 року ¬≥нницький торговельно-економ≥чний ≥нститут  ињвського нац≥онального торговельно-економ≥чного ун≥верситету запрошуЇ вз€ти участь у
≤≤≤ ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ «—оц≥ально-пол≥тичн≥, економ≥чн≥ та гуман≥тарн≥ вим≥ри Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ”крањни»
¬≥нниц€ –  ам’€нець-ѕод≥льський

>>>
2015-04-29 12:02:40
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ GRANT-2015 (Granting of Research and New Technologies Ц 2015)  

ƒержавним фондом фундаментальних досл≥джень 7-8 жовтн€ 2015 року заплановано проведенн€ м≥жнародноњ науково-практичноњ конференц≥њ GRANT-2015 (Granting of Research and New Technologies – 2015).ћетою проведенн€ конференц≥њ Ї обговоренн€ прогресивного св≥тового досв≥ду стосовно грантового (конкурсного) ф≥нансуванн€ науки з метою виробленн€ шл€х≥в синхрон≥зац≥њ даного досв≥ду з крањнами пострад€нського простору.

>>>
2015-04-29 11:26:19
—”„ј—Ќ≤ ѕ–ќЅЋ≈ћ» “ј ѕ≈–—ѕ≈ “»¬» ћ≤∆Ќј–ќƒЌќѓ ≤Ќ“≈√–ј÷≤ѓ ј√–ј–Ќќ√ќ —≈ “ќ–” ≈ ќЌќћ≤ » ” –јѓЌ» 

 ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤я «—”„ј—Ќ≤ ѕ–ќЅЋ≈ћ» “ј ѕ≈–—ѕ≈ “»¬» ћ≤∆Ќј–ќƒЌќѓ ≤Ќ“≈√–ј÷≤ѓ ј√–ј–Ќќ√ќ —≈ “ќ–” ≈ ќЌќћ≤ » ” –јѓЌ»»
в≥дбудетьс€ в Ќац≥ональному науковому центр≥ «≤нститут аграрноњ економ≥ки» за адресою: м.  ињв, вул. √ероњв ќборони, 10.

>>>
2015-04-28 15:23:55
јкадем≥чна ѕрограма SAS.  онкурс наукових роб≥т 

јкадем≥чна ѕрограма SAS призначена дл€ викладач≥в, студент≥в, досл≥дник≥в ≥ кер≥вник≥в ¬Ќ«.

>>>
2015-04-28 13:44:12
”сп≥шний виступ команди ≤нституту ф≥зико-техн≥чних та компТютерних наук „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича на ¬сеукрањнськ≥й студентськ≥й ол≥мп≥ад≥ з рад≥отехн≥ки 

—туденти ≤нституту ф≥зико-техн≥чних та комп’ютерних наук „Ќ” ≥мен≥ ё.‘едьковича на ¬сеукрањнськ≥й студентськ≥й ол≥мп≥ад≥ з рад≥отехн≥ки г≥дно представили ун≥верситет.  оманда студент≥в пос≥ла третЇ загальнокомандне м≥сце, а студент  ро€ло ѕетро ћихайлович отримав грамоту оргком≥тету ол≥мп≥ади за зайн€те перше м≥сце з дисципл≥ни "÷ифров≥ пристроњ та м≥кропроцесори".

>>>
2015-04-28 11:00:55
XXXIII-€ ћ≥жнародна наукова конференц≥€ Ђѕерспективн≥ напр€мки св≥товоњ наукиї 

Ќаукова асоц≥ац≥€ «ѕ≥вденноукрањнський гуман≥тарний аль€нс» сп≥льно ≥з громадським об'Їднанн€м «√ромад€нська д≥€» запрошують ¬ас вз€ти участь у XX’≤≤≤-й ћ≥жнародн≥й науков≥й конференц≥њ «ѕерспективн≥ напр€мки св≥товоњ науки», €ка пройде з 20 по 25 травн€ 2015 року.

>>>
2015-04-27 10:06:51
ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ У’≥м≥чна та еколог≥чна осв≥та: стан ≥ перспективи розвиткуФ 

ћ≥жнародна науково-практична конференц≥€ “’≥м≥чна та еколог≥чна осв≥та: стан ≥ перспективи розвитку”, що в≥дбудетьс€ 24-25 вересн€ 2015 року в ¬≥нницькому державному педагог≥чному ун≥верситет≥ ≥мен≥ ћихайла  оцюбинського.

>>>
2015-04-24 14:20:20
X≤ ¬сеукрањнська науково-практична конференц≥€ Уƒержавна етнонац≥ональна пол≥тика: правовий та культуролог≥чний аспекти в умовах ѕ≥вдн€ ”крањниФ 

Ўановн≥  ќЋ≈√и!

«апрошуЇмо ¬ас вз€ти участь у X≤ ¬сеукрањнськ≥й науково-практичн≥й конференц≥њ “ƒержавна етнонац≥ональна пол≥тика: правовий та культуролог≥чний аспекти в умовах ѕ≥вдн€ ”крањни”, €ка в≥дбудетьс€ 8-9 жовтн€ 2015 р. в «апор≥зькому нац≥ональному техн≥чному ун≥верситет≥.

>>>
2015-04-23 14:11:21
"√”ћјЌ»“ј–Ќџ≈ » ќЅў≈—“¬≈ЌЌќ-Ё ќЌќћ»„≈— »≈ Ќј” » ¬ Ёѕќ’” √ЋќЅјЋ»«ј÷»» Ц 2015" (Humanities and Social sciences in the Era of Globalization Ц 2015) 

”важаемые  оллеги!
ќбщество за культурный и научный прогресс в ¬осточной и ÷ентральной ≈вропе (http://scaspee.com) приглашает ¬ас прин€ть участие в ћеждународной научной конференции
"√”ћјЌ»“ј–Ќџ≈ » ќЅў≈—“¬≈ЌЌќ-Ё ќЌќћ»„≈— »≈ Ќј” » ¬ Ёѕќ’” √ЋќЅјЋ»«ј÷»» – 2015"
(Humanities and Social sciences in the Era of Globalization – 2015)
котора€ состоитс€ в г. Ѕудапешт в дистанционном формате 31 ма€ 2015 года. ѕриЄм за€вок и статей до 30 ма€ 2015 г.

>>>
2015-04-21 13:29:32
Ўоста ¬сеукрањнська науково-практична конференц≥€ молодих учених ≥ студент≥в "—”„ј—Ќ»… —“јЌ “ј ѕ≈–—ѕ≈ “»¬» –ќ«¬»“ ” —»—“≈ћ» “≈’Ќ≤„Ќќ√ќ –≈√”Ћё¬јЌЌя, ћ≈“–ќЋќ√≤ѓ “ј я ќ—“≤" 

«апрошуЇмо ¬ас 21-22 травн€ 2015 року вз€ти участь у робот≥
Ўостоњ ¬сеукрањнськоњ науково-практичноњ конференц≥њ молодих учених ≥ студент≥в
"—”„ј—Ќ»… —“јЌ “ј ѕ≈–—ѕ≈ “»¬» –ќ«¬»“ ” —»—“≈ћ» “≈’Ќ≤„Ќќ√ќ –≈√”Ћё¬јЌЌя, ћ≈“–ќЋќ√≤ѓ “ј я ќ—“≤"

ƒо участ≥ у конференц≥њ запрошуютьс€ педагог≥чн≥ прац≥вники, науковц≥, асп≥ранти, докторанти та студенти. в≥ком до 35 рок≥в

>>>
2015-04-16 12:40:14
V ћ≤∆Ќј–ќƒЌј ѕ–ј¬ќ¬ј Ќј” ќ¬ќ-ѕ–ј “»„Ќј  ќЌ‘≈–≈Ќ÷≤я Ђ—ќ÷≤ќЋќ√≤„Ќ≤ ѕ–ќЅЋ≈ћ» ѕ–ј¬ј ќ„»ћј ћќЋќƒ»’ вчених: ѕќЋ№—№ ј —ќ÷≤ќЋќ√≤я ѕ–ј¬ј XIX-XX—“.ї 

¬сеукрањнська громадська орган≥зац≥€ «ј—ќ÷≤ј÷≤я ” –јѓЌ—№ »’ ѕ–ј¬Ќ» ≤¬» сп≥льно з юридичним факультетом  ињвського нац≥онального ун≥верситету ≥м. “. Ўевченка та ѕредставництвом ѕольськоњ јкадем≥њ Ќаук в ”крањн≥ провод€ть V ћ≥жнародну правову науково-практичну конференц≥ю «—оц≥олог≥чн≥ проблеми права очима молодих вчених: польська соц≥олог≥€ права XIX-XX ст.».

>>>
2015-04-14 14:16:00
¬сеукрањнська науково-практична ≥нтернет-конференц≥€ молодих учених та студент≥в Ђјƒјѕ“ј÷≤…Ќ»… ѕќ“≈Ќ÷≤јЋ ќ—ќЅ»—“ќ—“≤ ¬ —”„ј—Ќќћ” —ќ÷≤јЋ№Ќќћ” —≈–≈ƒќ¬»ў≤ї 

ƒ≈–∆ј¬Ќ»… «ј Ћјƒ

«ѕ≤¬ƒ≈ЌЌќ” –јѓЌ—№ »… Ќј÷≤ќЌјЋ№Ќ»… ѕ≈ƒј√ќ√≤„Ќ»… ”Ќ≤¬≈–—»“≈“ ≥мен≥  .ƒ. ”Ў»Ќ—№ ќ√ќ»

≤нститут психолог≥њ

 афедра теор≥њ та методики практичноњ психолог≥њ

 

«апрошуЇ 21травн€ 2015 року до участ≥ у ¬сеукрањнськ≥й науково-практичн≥й ≥нтернет-конференц≥њ молодих учених та студент≥в

«јƒјѕ“ј÷≤…Ќ»… ѕќ“≈Ќ÷≤јЋ ќ—ќЅ»—“ќ—“≤ ¬ —”„ј—Ќќћ” —ќ÷≤јЋ№Ќќћ” —≈–≈ƒќ¬»ў≤»

 

>>>
2015-04-10 12:11:09
ћ≥жнародна наукова ≥нтернет-конференц≥€ економ≥чного спр€муванн€ на тему: "≈коном≥чн≥ аспекти розвитку крањни: сучасний стан, проблеми та перспективи" 

≤н≥ц≥ативна група молодих вчених за спри€нн€м та при активн≥й участ≥ “ерноп≥льськоњ обласноњ орган≥зац≥њ об'Їднанн€ студ≥юючоњ молод≥ ««арево» проводить м≥жнародну  наукову ≥нтернет-конференц≥ю економ≥чного спр€муванн€ на тему:

"≈коном≥чн≥ аспекти розвитку крањни: сучасний стан, проблеми та перспективи", €ка в≥дбудетьс€ 23 кв≥тн€ 2015 року (роботи учасник≥в приймаютьс€ до 23 кв≥тн€ включно)

>>>
2015-04-09 13:05:30
 афедра економ≥чноњ теор≥њ та економ≥чних метод≥в управл≥нн€ ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬.Ќ.  араз≥на запрошуЇ ¬ас вз€ти участь у ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ  

 афедра економ≥чноњ теор≥њ та економ≥чних метод≥в управл≥нн€ ’арк≥вського нац≥онального ун≥верситету ≥мен≥ ¬.Ќ.  араз≥на запрошуЇ ¬ас вз€ти участь у ћ≥жнародн≥й науково-практичн≥й конференц≥њ  «ѕол≥тична економ≥€ та ≥нституц≥онал≥зм: комплементарна взаЇмод≥€ у пошуку в≥дпов≥дей на сучасн≥ виклики», €ку присв€чено 400-р≥ччю пол≥тичноњ економ≥њ, 16-17 вересн€ 2015 р., м. ’арк≥в

>>>
2015-04-09 12:58:09
ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет - експозиц≥йна та вербально Ц демонстрац≥йна конференц≥€ 

ћ≥жнародна науково-практична ≤нтернет - експозиц≥йна та вербально – демонстрац≥йна конференц≥€ «¬досконаленн€ механ≥зм≥в актив≥зац≥њ економ≥чних процес≥в та формуванн€ конкурентоспроможност≥ нац≥ональноњ економ≥ки, рег≥ону, п≥дприЇмства в умовах глобал≥зац≥њ»

 

в≥дбудетьс€ 20-24 кв≥тн€ 2015 р. у м. ”жгород та курортному комплекс≥ «¬оЇвод≥но» «акарпатськоњ област≥. ¬и зможете не лише прийн€ти участь у сп≥лкуванн≥ з пров≥дними науковц€ми, але й отримати задоволенн€ в≥д ”жгорода з кв≥тучими сакурами та провести час в перлин≥ курорт≥в «акарпатт€ комплекс≥ «¬оЇвод≥но».

Ѕ≥льш детальна ≥нформац≥€ за посиланн€м: http://igordejak.thefreecpanel.com

>>>
2015-04-09 12:50:05
ƒќ ¬≤ƒќћј ј¬“ќ–≤¬ 

«б≥рник наукових праць ћ≥жнародного економ≥ко-гуман≥тарного ун≥верситету ≥мен≥ академ≥ка —тепана ƒем’€нчука «ѕсихолого-педагог≥чн≥ основи гуман≥зац≥њ навчально-виховного процесу в школ≥ та ¬Ќ«» Ї науковим виданн€м з педагог≥ки та з ф≥зичного вихованн€, спорту ≥ здоров’€ людини.

>>>
2015-04-09 12:40:28
¬сеукрањнська науково-практична конференц≥€ Ђ–озвиток соц≥альних комун≥кац≥й та правове регулюванн€ модерн≥зац≥њ осв≥ти в контекст≥ Ївро≥нтеграц≥њ ”крањниї 

¬сеукрањнська науково-практична конференц≥€ «–озвиток соц≥альних комун≥кац≥й та правове регулюванн€ модерн≥зац≥њ осв≥ти в контекст≥ Ївро≥нтеграц≥њ ”крањни» в≥дбудетьс€ 20-22 травн€ 2015 р.

 ћ≥сце проведенн€ конференц≥њ:

”крањна, 76000, м. ≤вано-‘ранк≥вськ, вул.  орол€ ƒанила, 13

≤вано-франк≥вський нац≥ональний техн≥чний ун≥верситет нафти ≥ газу, ≥нститут гуман≥тарноњ п≥дготовки та державного управл≥нн€, кафедра соц≥альних комун≥кац≥й та права.

 

>>>
2015-04-09 12:30:51
ќрган≥зац≥йний ком≥тет ћ≥жнародноњ науково-практичноњ ≥нтернет-конференц≥њ "ѕерспективн≥ напр€мки юридичноњ науки на шл€ху до Ївро≥нтеграц≥њ" ≥нформуЇ  

ќрган≥зац≥йний ком≥тет ћ≥жнародноњ науково-практичноњ ≥нтернет-конференц≥њ "ѕерспективн≥ напр€мки юридичноњ науки на шл€ху до Ївро≥нтеграц≥њ" ≥нформуЇ ¬ас, що за спри€нн€м та при активн≥й участ≥ “ерноп≥льськоњ м≥ськоњ громадськоњ орган≥зац≥њ "ѕравозахисна орган≥зац≥€ "ј ¬≤“ј—" науково-практична ≥нтернет-конференц≥€ буде проводитись 21 кв≥тн€ 2015 року. ѕроханн€ матер≥али надсилати завчасно. –оботи учасник≥в приймаютьс€ до 21 кв≥тн€ 2015 року включно.

јдреса сайту www.lex-line.com.ua

 

 

>>>