2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2020-09-25 16:14:50
Перелік проєктів наукових робіт молодих вчених, що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду державного бюджету починаючи з 2021 року 

Перелік проєктів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича,
що пропонуються до виконання за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету починаючи з 2021 року

 


з/п

Назва наукової роботи, науково-технічної (експериментальної) розробки, науковий керівник (скорочено прізвище та ініціали, науковий ступінь, учене звання, дата народження)

Назва секції за фаховим напрямом

Обсяг фінансування на повний термін

Обсяг фінансування на перший рік

Наукові роботи

1.

Неорганічні перовскітні матеріали для детектування йонізуючого випромінювання та перетворення сонячної енергії
Канак А.І., канд. хім. наук, без звання, 1990-01-27

Нові технології виробництва матеріалів, їх оброблення, з'єднання, контролю якості; матеріалознавство; наноматеріали та нанотехнології

2250,000 тис. грн.

750,000 тис. грн.

2.

Соціальна функціональність релігії в умовах масштабних небезпек: ідейно-теоретичний та практичний виміри
Горохолінська І.В., д-р філос. наук, без звання, 1986-12-13

Правові, філософські, історичні та політологічні аспекти державотворення; захист свободи і національної безпеки України та її громадян на шляху євроінтеграції

2250,000 тис. грн.

750,000 тис. грн.

Разом (всі проєкти):

4500,000 тис. грн.

1500,000 тис. грн.

 

  Назад