2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-04-09 12:30:51
Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Перспективні напрямки юридичної науки на шляху до євроінтеграції" інформує  

Організаційний комітет Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Перспективні напрямки юридичної науки на шляху до євроінтеграції" інформує Вас, що за сприянням та при активній участі Тернопільської міської громадської організації "Правозахисна організація "АКВІТАС" науково-практична інтернет-конференція буде проводитись 21 квітня 2015 року. Прохання матеріали надсилати завчасно. Роботи учасників приймаються до 21 квітня 2015 року включно.

Адреса сайту www.lex-line.com.ua

Планується робота за секціями: 1. Теорія та історія держави і права. Історія політичних і правових вчень. Філософія права; 2. Конституційне право. Конституційне процесуальне право. Міжнародне право; 3. Цивільне та сімейне право. Цивільне процесуальне право. Комерційне право. Житлове право. Зобов'язальне право. Міжнародне приватне право; 4. Кримінальне право. Кримінальне процесуальне право. Криміналістика. Кримінологія. Кримінально-виконавче право; 5. Адміністративне право. Адміністративне процесуальне право. Митне та податкове право. Муніципальне право; 6. Трудове право та право соціального забезпечення; 7. Екологічне право. Земельне право. Аграрне право; 8. Фінансове право. Банківське право; 9. Господарське право. Господарське процесуальне право; 10. Судові та правоохоронні органи. Адвокатура; 11. Право інтелектуальної власності та його захист. Інформаційне право; 12. Медичне право.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська та польська.

Ваші доповіді будуть розміщені на даному сайті, а також будуть опубліковані у збірниках конференції. Всі науково-практичні конференції, які знаходяться на нашій інтернет-сторінці містять секції виключно юридичного спрямування. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів.

З матеріалами конференції зможе ознайомитись кожен користувач мережі Internet будь-якої країни світу.

Вартість публікації у збірнику тез доповідей складає 40 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, код ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4149 4978 2392 3927 Русенко С. Я. (ІПН 3040403057).

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5;

Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: lex-lineЏч@ј°љ@f`Аukr.net.

Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням).

Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового керівника.

 

Зразок оформлення тез

Секція

НАЗВА ДОПОВІДІ

Науковий ступінь, ПІБ автора

Місце роботи або навчання

 

Текст доповіді

 

Література:

1.

 

!!!Важливо пам’ятати!!!

 

·                               Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

·                               Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій самій сумі що і заповнена.

·                               Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

·                               На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

Прохання додаткові примірники замовляти завчасно.                                                              

 

  Назад