2019-09-11
10:52

Ќаукова д≥€льн≥сть


2015-04-10 12:11:09
ћ≥жнародна наукова ≥нтернет-конференц≥€ економ≥чного спр€муванн€ на тему: "≈коном≥чн≥ аспекти розвитку крањни: сучасний стан, проблеми та перспективи" 

≤н≥ц≥ативна група молодих вчених за спри€нн€м та при активн≥й участ≥ “ерноп≥льськоњ обласноњ орган≥зац≥њ об'Їднанн€ студ≥юючоњ молод≥ ««арево» проводить м≥жнародну  наукову ≥нтернет-конференц≥ю економ≥чного спр€муванн€ на тему:

"≈коном≥чн≥ аспекти розвитку крањни: сучасний стан, проблеми та перспективи", €ка в≥дбудетьс€ 23 кв≥тн€ 2015 року (роботи учасник≥в приймаютьс€ до 23 кв≥тн€ включно)

ѕлануЇтьс€ робота за наступними секц≥€ми:

1. ≈коном≥ка та п≥дприЇмництво;

2. ћенеджмент. ћаркетинг;

3. ќбл≥к, статистика ≥ аудит;

4. ≈коном≥чний анал≥з. ≈коном≥ко-математичне моделюванн€;

5. Ѕанк≥вська справа. ‘≥нанси, грошовий об≥г та кредит;

6. ѕодаткова система. Ѕюджетна система. ѕравов≥ в≥дносини в економ≥чн≥й систем≥;

7. ≤нвестиц≥йно-≥нновац≥йн≥ процеси в економ≥ц≥;

8. —в≥това економ≥ка та м≥жнародн≥ в≥дносини;

9. ≈коном≥чна наука та осв≥та.

¬аш≥ роботи будуть розм≥щен≥ на сайт≥ та опубл≥кован≥ у зб≥рниках конференц≥њ. ƒопов≥д≥ розм≥щуютьс€ на даному сайт≥ та у зб≥рниках ≥нтернет-конференц≥њ посекц≥йно, у алфав≥тному пор€дку в≥дпов≥дно до пр≥звищ автор≥в. ¬с≥ конференц≥њ, €к≥ знаход€тьс€ на наш≥й ≥нтернет-стор≥нц≥ м≥ст€ть секц≥њ економ≥чного спр€муванн€.

ѕрињзд та особиста участь в конференц≥њ не передбачаЇтьс€!

ѕриймаютьс€ допов≥д≥ написан≥ украњнською, рос≥йською та англ≥йською мовами.

« матер≥алами конференц≥њ ¬и та ≥нш≥ користувач≥ мереж≥ Internet будь-€коњ крањни св≥ту зможуть ознайомитис€ на сайт≥

www.economy-confer.com.ua

 

¬арт≥сть публ≥кац≥њ у зб≥рнику тез допов≥дей становить 40 гривень за кожну повну (або неповну) стор≥нку формату ј4 та 25 гривень за зб≥рник. ќплата за виданн€ зб≥рник≥в надсилаЇтьс€ на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в ѕј“  Ѕ ѕриватбанк, ћ‘ќ 305299, код ќ ѕќ 14360570. ѕризначенн€ платежу: ѕоповненн€ карткового рахунку 4149 4978 2392 3935  ал≥щук ћ. ћ. (≤ѕЌ 2362302087).

 

–оботу потр≥бно оформити наступним чином:

—екц≥€

Ќј«¬ј ƒќѕќ¬≤ƒ≤

Ќауковий ступ≥нь, ѕ≤Ѕ автора

ћ≥сце роботи або навчанн€

 

“екст допов≥д≥

—писок використаноњ л≥тератури:

¬имоги до оформленн€ тез допов≥дей: матер≥али подаютьс€ у формат≥ “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обс€г тексту – 2-6 стор≥нок; пол€ з ус≥х стор≥н 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, ≥нтервал м≥ж р€дками 1,5.

“ези, в≥домост≥ про автора (автор≥в), в≥дсканована (сфотографована) квитанц≥€ про оплату та при необх≥дност≥ реценз≥€ направл€ютьс€ в електронному вигл€д≥ на e-mail: economy-conferяQЁИ8@й`w~!Шukr.net

¬≥домост≥ про автор≥в, €ким необх≥дно над≥слати зб≥рники надсилаютьс€ в окремому файл≥ ≥з зазначенн€м домашньоњ адреси, телефону, м≥сц€ роботи або навчанн€, посади, вченого званн€, наукового ступен€, e-mail (за можлив≥стю та бажанн€м).

“ези студент≥в та курсант≥в ¬”«≥в мають супроводжуватис€ реценз≥Їю наукового кер≥вника.

«верн≥ть увагу !!!

  ¬≥дпов≥дальн≥сть за висв≥тлений матер≥ал у тезах несуть автори допов≥дей.

   ожна неповн≥стю заповнена текстом стор≥нка оплачуЇтьс€ в т≥й ж сум≥ що ≥ заповнена.

  –укопис не п≥дл€гаЇ додатковому редагуванню, тому в≥н маЇ бути ретельно п≥дготовлений.

▪ Ќа одну наукову працю надсилаЇтьс€ 1 (один) прим≥рник зб≥рника на адресу першого автора, €кий вказаний в в≥домост€х про автор≥в. ƒл€ отриманн€ додаткових зб≥рник≥в необх≥дно оплатити њх варт≥сть у розм≥р≥ 25 гривень за кожен додатковий прим≥рник, про що необх≥дно вказати у квитанц≥њ що надсилаЇтьс€.

  Ќазад