2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-04-10 12:11:09
Міжнародна наукова інтернет-конференція економічного спрямування на тему: "Економічні аспекти розвитку країни: сучасний стан, проблеми та перспективи" 

Ініціативна група молодих вчених за сприянням та при активній участі Тернопільської обласної організації об'єднання студіюючої молоді «Зарево» проводить міжнародну  наукову інтернет-конференцію економічного спрямування на тему:

"Економічні аспекти розвитку країни: сучасний стан, проблеми та перспективи", яка відбудеться 23 квітня 2015 року (роботи учасників приймаються до 23 квітня включно)

Планується робота за наступними секціями:

1. Економіка та підприємництво;

2. Менеджмент. Маркетинг;

3. Облік, статистика і аудит;

4. Економічний аналіз. Економіко-математичне моделювання;

5. Банківська справа. Фінанси, грошовий обіг та кредит;

6. Податкова система. Бюджетна система. Правові відносини в економічній системі;

7. Інвестиційно-інноваційні процеси в економіці;

8. Світова економіка та міжнародні відносини;

9. Економічна наука та освіта.

Ваші роботи будуть розміщені на сайті та опубліковані у збірниках конференції. Доповіді розміщуються на даному сайті та у збірниках інтернет-конференції посекційно, у алфавітному порядку відповідно до прізвищ авторів. Всі конференції, які знаходяться на нашій інтернет-сторінці містять секції економічного спрямування.

Приїзд та особиста участь в конференції не передбачається!

Приймаються доповіді написані українською, російською та англійською мовами.

З матеріалами конференції Ви та інші користувачі мережі Internet будь-якої країни світу зможуть ознайомитися на сайті

www.economy-confer.com.ua

 

Вартість публікації у збірнику тез доповідей становить 40 гривень за кожну повну (або неповну) сторінку формату А4 та 25 гривень за збірник. Оплата за видання збірників надсилається на розрахунковий (транзитний) рахунок 29244825509100 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299, код ОКПО 14360570. Призначення платежу: Поповнення карткового рахунку 4149 4978 2392 3935 Каліщук М. М. (ІПН 2362302087).

 

Роботу потрібно оформити наступним чином:

Секція

НАЗВА ДОПОВІДІ

Науковий ступінь, ПІБ автора

Місце роботи або навчання

 

Текст доповіді

Список використаної літератури:

Вимоги до оформлення тез доповідей: матеріали подаються у форматі “doc” або “rtf” текстового редактора Microsoft Word; обсяг тексту – 2-6 сторінок; поля з усіх сторін 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, інтервал між рядками 1,5.

Тези, відомості про автора (авторів), відсканована (сфотографована) квитанція про оплату та при необхідності рецензія направляються в електронному вигляді на e-mail: economy-conferЎй_.фП@,rukr.net

Відомості про авторів, яким необхідно надіслати збірники надсилаються в окремому файлі із зазначенням домашньої адреси, телефону, місця роботи або навчання, посади, вченого звання, наукового ступеня, e-mail (за можливістю та бажанням).

Тези студентів та курсантів ВУЗів мають супроводжуватися рецензією наукового керівника.

Зверніть увагу !!!

  Відповідальність за висвітлений матеріал у тезах несуть автори доповідей.

  Кожна неповністю заповнена текстом сторінка оплачується в тій ж сумі що і заповнена.

  Рукопис не підлягає додатковому редагуванню, тому він має бути ретельно підготовлений.

▪ На одну наукову працю надсилається 1 (один) примірник збірника на адресу першого автора, який вказаний в відомостях про авторів. Для отримання додаткових збірників необхідно оплатити їх вартість у розмірі 25 гривень за кожен додатковий примірник, про що необхідно вказати у квитанції що надсилається.

  Назад