2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-04-14 14:16:00
Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція молодих учених та студентів «АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ» 

ДЕРЖАВНИЙ ЗАКЛАД

«ПІВДЕННОУКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЕДАГОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ імені К.Д. УШИНСЬКОГО»

Інститут психології

Кафедра теорії та методики практичної психології

 

Запрошує 21травня 2015 року до участі у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції молодих учених та студентів

«АДАПТАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ОСОБИСТОСТІ В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ СЕРЕДОВИЩІ»

Планується робота за такими тематичними напрямками:

1.       Теоретико-методологічні  засади дослідження  адаптаційного потенціалу особистості.

2.       Адаптаційний потенціал особистості: проблеми діагностики та розвитку.

3.       Чинники адаптаційного потенціалу особистості.

4.       Вдосконалення адаптаційного потенціалу особистості в різні періоди життя.

5.       Адаптаційний потенціал як чинник професійної успішності особистості.

6.       Сучасні психологічні технології щодо  розвитку адаптаційного потенціалу особистості.

7.       Науково-методичні основи практичної підготовки психолога.

Матеріали конференції будуть видано окремим збірником та розміщено на сайті Інституту психології через тиждень після закінчення роботи конференції за адресою psy-pdpu.com.

Робоча мова конференції: українська, російська, англійська.

Останній термін подання статей 1 травня 2015 року. Вартість публікації – 35 грн. за одну сторінку. У разі неможливості особистого отримання матеріалів, збірник статей може надсилатися поштою (вартість послуги додатково - 25 грн.).

До участі у конференції приймаються статті обсягом 6-12 сторінок, набраних у редакторі Microsoft Word 97. Шрифт: Times New Roman 14. Інтервал між рядків: 1,5. Поля: зверху і знизу – 20 мм, справа – 10 мм, зліва – 25 мм. Формат таблиць  книжковий.

Матеріали на конференцію (стаття та електронна копія квитанції )приймаються електронною поштою за адресою: DniNauki@i.ua (тема повідомлення «Адаптаційний потенціал особистості»)

Увага! Після отримання оргкомітетом статті, учаснику буде відправлено повідомлення «Статтю отримано та зараховано». Сплата проводиться після затвердження статті до друку. До участі в конференції (розміщення на сайті) допускаються тільки статті, що пройшли попереднє рецензування за місцем роботи (навчання) і допущені Оргкомітетом до друку.

Cплата за друк статті, поштові послуги (переказ збірника) здійснюється одночасно поштовим переказом за адресою:

Тарасенко Альона Миколаївна,  вул. Богдана Хмельницького, буд. 96, кв. 9, м. Одеса, Україна, 65005.

У графі переказу «для письмового повідомлення» вказати точні дані учасника та призначення грошей (__грн. друк статті; 25 грн. – поштові послуги). Відскановану копію квитанції про сплату надсилати разом з матеріалами на конференцію за адресою DniNauki@i.ua.

Координатор – Поспелова Ірина Донатасівна, доцент кафедри теорії та методики практичної психології.

Контактні телефони:

(067) 488-88-60 Ірина Донатасівна Поспелова

(097) 588-03-15,  (063) 206-86-69 Альона Миколаївна Тарасенко

Адреса оргкомітету: 65039, Україна, м. Одеса, Фонтанська дорога, 4, каб. 109, Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. Ушинського, кафедра теорії та методики практичної психології.

Зразок оформлення статті

В.К. Петренко,

м. Одеса, Україна

Секція Адаптаційний потенціал особистості: проблеми діагностики та розвитку.

 

 

ПРОВІДНІ СТРЕТЕГІЇ ЗАХИСТУ В ПЕРІОД АДАПТАЦІЇ ДОШКІЛЬНИКІВ

Текст статті

(Не забувайте! Посилання в тексті робляться в дужках за зразком [4] або [4, с. 123])

Література

1.  Иванов И.И. Психологические защиты у дошкольников / И.И.  Иванов // Современная наука, 2013. № 4. – 48-54 с.

2. ………

5. Levin S.I. Socio-psychological adaptation of the child in society. - M. ARKTI, 2006. – P.70

 

Науковий керівник: кандидат психологічних наук Сидоренко Іван Петрович

Після літератури подаються відомості про авторів (П.І.П.(повністю), домашня адреса з кодом міста, контактний телефон, E-mail, місце роботи або навчання, посада, вчене звання, науковий ступінь.

 

  Назад