2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-04-29 12:02:40
Міжнародна науково-практична конференція GRANT-2015 (Granting of Research and New Technologies – 2015)  

Державним фондом фундаментальних досліджень 7-8 жовтня 2015 року заплановано проведення міжнародної науково-практичної конференції GRANT-2015 (Granting of Research and New Technologies – 2015).Метою проведення конференції є обговорення прогресивного світового досвіду стосовно грантового (конкурсного) фінансування науки з метою вироблення шляхів синхронізації даного досвіду з країнами пострадянського простору.

Для обговорення на конференції виноситься широке коло питань, зокрема альтернативні способи залучення коштів для фінансування фундаментальних досліджень; проведення експертизи наукових проектів та визначення спільних пріоритетів; правове поле міжнародної фінансової підтримки фундаментальних досліджень. Результатом роботи конференції стане напрацювання рекомендацій стосовно підвищення ефективності діяльності фондів підтримки науки, насамперед, фондів фундаментальних досліджень, в пострадянських країнах, які згодом стануть основою дорожньої карти побудови ефективної грантової системи фінансування науки.

Бажаючих взяти участь у конференції просимо реєструватися за електронною формою:http://goo.gl/forms/bBtaOvyovL

Цільова аудиторія: представники фондів підтримки науки, представники органів, відповідальних за прийняття рішень у науковій сфері, науковці, представники міжнародних наукових об’єднань і громадських організацій. 

Робоча мова конференції – англійська

Dear colleagues,

State Fund for Fundamental Research organizes international conference GRANT-2015 (Granting of Research and New Technologies – 2015, October 7-8). 

The purpose of the Conference is to discuss the advanced international experience  of grant (competitive) funding of science in order to develop the ways of synchronization of this experience with the countries of the post-Soviet space.

There are a lot of issues to be discussed at the conference, such as:

-         alternative ways of fundraising to the basic research financing

-         the issues of peer-review procedure and joint definition of priorities

-         the legal issues of the international financial support of basic research

As a result of the conference there will serve some recommendations for improving the effectiveness of foundations’ activity for science promotion (funds for basic research) in the post Soviet countries that afterwards could become the basis for the building of effective roadmap if to speak about effectiveness in grant system of science funding. 

Target audience: representatives of the funds for science promotion, policy and decision makers in S&T sphere, scientists, representatives of NGOs, representatives of international scientific organizations.

Please register by the following link http://goo.gl/forms/bBtaOvyovL 

  Назад