2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2015-09-04 09:26:44
Оголошується конкурс Ф 66 наукових проектів на здобуття щорічних грантів Президента України докторам наук (віком до 45 років) для здійснення наукових досліджень на 2016рік 

Державний фонд фундаментальних досліджень (далі - ДФФД) відповідно до Указу Президента України від 16 травня 2008 року № 444“Про додаткові заходи щодо забезпечення розвитку наукової сфери” та Указу Президента України від 17 червня травня 2009 року № 446 “Про Положення про щорічні гранти Президента України докторам наук для здійснення наукових досліджень” оголошує конкурс Ф66 наукових проектів докторів наук на здобуття вказаних грантів.

Запити подаються до 20 вересня 2015року включно за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б. Контактна інформація: куратор конкурсу - Доценко Ярослава Юріївна;dotsenkoЊQК@мИdffd.gov.ua, телефон для довідок: (044) 246-39-29. Поштові відправлення прийматимуться  до розгляду за штемпелем.

Електронна форма запиту знаходиться у відкритому доступі за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua

Умови конкурсу

1. Загальні положення

1.1.До участі в конкурсі допускаються доктори наук віком до 45 років  (не включно) на момент подання запиту. Датою подання запиту вважається дата реєстрації запиту на ресурсіhttp://contest.dffd.gov.ua

1.2. Грошовий розмір гранту складає – 150 тис. грн.

1.3. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.4. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.

1.5. Гранти призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.6. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між (Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України) та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести  істотний   вклад у розширення й поглиблення

  наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому  наукову  й  практичну значимість.

2.2. При  розгляді  проектів оцінюються:

актуальність тематики;

оригінальність наукової ідеї;

наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;

наукова  кваліфікація вченого;

забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.     

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити докторів наук України, які проживають і працюють в Україні. Вчений може бути керівником лише одного наукового проекту. Він повинен мати не менше 3 статей в наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.2. Запит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його підготовки (електронна форма запиту у відкритому доступі за посиланням: http://contest.dffd.gov.ua/node/add/req-66(версія для друку з’являється за результатом заповнення форми запиту) подається в паперовому вигляді в двох окремо скріплених примірниках. Відповідність електронному  варіанту є обов’язковою. Допустиме форматування тексту. Звертаємо увагу, щодля заповнення заявки на конкурс як керівнику проекту, так і всім виконавцям необхідно пройти процедуру реєстрації саме на ресурсі  за наведеним посиланням в розділі «Створити нового користувача». Вчені, які вже приймали участь у конкурсах ДФФД у 2015 році не потребують додаткової реєстрації.

До матеріалів запиту додаються:

гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень (зразок додається в розділі «Документи» на сайті http://contest.dffd.gov.ua);

копії опублікованих ученим наукових праць та  монографій (в 1 прим.) за тематикою проекту (до п'яти найменувань). Завіряти копії не потрібно. Для копії монографій та інших, великих за обсягом робіт достатньо зробити копію титульної сторінки, змісту, анотації та розділу, який на думку автора відповідає тематиці проекту наукового дослідження, який подається на конкурс;

копія паспорта керівника проекту;

копія його диплома про присудження наукового ступенядоктора наук.

Всі копії, окрім копій опублікованих праць, мають бути завірені. Достатньо кадрової печатки «З оригіналом згідно».  

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці із зав’язками, з позначкою “Гранти Президента України докторам наук”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б. Контактна інформація: куратор конкурсу - Доценко Ярослава Юріївна;dotsenkoЊQК@мИdffd.gov.ua, телефон для довідок: (044) 246-39-29.  

3.4. Запити подаються до 20 вересня 2015 року включно.При поштовому відправленні (або кур’єрською поштою) дата визначається за штемпелем. Реєстрація запитів здійснюватиметься з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ДФФД.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам до розгляду не приймаються. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

  Назад