2018-01-16
09:17

Ќаукова д≥€льн≥сть


2015-09-04 09:26:44
ќголошуЇтьс€ конкурс ‘ 66 наукових проект≥в на здобутт€ щор≥чних грант≥в ѕрезидента ”крањни докторам наук (в≥ком до 45 рок≥в) дл€ зд≥йсненн€ наукових досл≥джень на 2016р≥к 

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень (дал≥ - ƒ‘‘ƒ) в≥дпов≥дно до ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 16 травн€ 2008 року є 444“ѕро додатков≥ заходи щодо забезпеченн€ розвитку науковоњ сфери” та ”казу ѕрезидента ”крањни в≥д 17 червн€ травн€ 2009 року є 446 “ѕро ѕоложенн€ про щор≥чн≥ гранти ѕрезидента ”крањни докторам наук дл€ зд≥йсненн€ наукових досл≥джень” оголошуЇ конкурс ‘66 наукових проект≥в доктор≥в наук на здобутт€ вказаних грант≥в.

«апити подаютьс€ до 20 вересн€ 2015року включно за адресою: 01601, ћ—ѕ, м.  ињв, бульв. “. Ўевченка, 16, к. 404-б.  онтактна ≥нформац≥€: куратор конкурсу - ƒоценко ярослава ёр≥њвна;dotsenkocЁ@<О@%uШdffd.gov.ua, телефон дл€ дов≥док: (044) 246-39-29. ѕоштов≥ в≥дправленн€ прийматимутьс€  до розгл€ду за штемпелем.

≈лектронна форма запиту знаходитьс€ у в≥дкритому доступ≥ за посиланн€м: http://contest.dffd.gov.ua

”мови конкурсу

1. «агальн≥ положенн€

1.1.ƒо участ≥ в конкурс≥ допускаютьс€ доктори наук в≥ком до 45 рок≥в  (не включно) на момент поданн€ запиту. ƒатою поданн€ запиту вважаЇтьс€ дата реЇстрац≥њ запиту на ресурс≥http://contest.dffd.gov.ua

1.2. √рошовий розм≥р гранту складаЇ – 150 тис. грн.

1.3. √ранти можуть бути надан≥ на проведенн€ €к нових наукових досл≥джень, так ≥ тих, що Ї продовженн€м попередн≥х досл≥джень (у тому числ≥ тих, на проведенн€ €ких гранти вже надавались).

1.4. ѕодан≥ на конкурс роботи розгл€даютьс€ ƒ‘‘ƒ у встановленому пор€дку.

1.5. √ранти призначаЇ ѕрезидент ”крањни в≥дпов≥дним розпор€дженн€м за поданн€м  аб≥нету ћ≥н≥стр≥в ”крањни.

1.6. ѕ≥сл€ призначенн€ гранту зд≥йснюЇтьс€ його ц≥льове ф≥нансуванн€ на основ≥ договору м≥ж (ƒержавним агентством з питань науки, ≥нновац≥й та ≥нформатизац≥њ ”крањни) та одержувачем гранту ≥ п≥дприЇмством (установою, орган≥зац≥Їю), €ке (€ка) зобов’€зуЇтьс€ забезпечити проведенн€ наукових досл≥джень.

2. ¬имоги до проект≥в, що подаютьс€ на конкурс

2.1. Ќа конкурс подаютьс€ проекти з фундаментальних та прикладних наукових досл≥джень, здатн≥ внести  ≥стотний   вклад у розширенн€ й поглибленн€

  наукових знань, в≥др≥зн€ютьс€ новизною в постановц≥ й методах проведенн€ досл≥джень ≥ мають вагому  наукову  й  практичну значим≥сть.

2.2. ѕри  розгл€д≥  проект≥в оц≥нюютьс€:

актуальн≥сть тематики;

ориг≥нальн≥сть науковоњ ≥дењ;

наукова новизна та практична значим≥сть оч≥куваних результат≥в;

наукова  квал≥ф≥кац≥€ вченого;

забезпечен≥сть необх≥дною матер≥ально-техн≥чною базою.     

2.3. “ерм≥н виконанн€ проекту не повинен перевищувати одного року.

3. ѕор€док та строки поданн€ матер≥ал≥в

3.1. ƒл€ участ≥ в конкурс≥ приймаютьс€ запити доктор≥в наук ”крањни, €к≥ проживають ≥ працюють в ”крањн≥. ¬чений може бути кер≥вником лише одного наукового проекту. ¬≥н повинен мати не менше 3 статей в наукових журналах або монограф≥ю за тематикою проекту, що опубл≥кован≥ за останн≥ 3 роки.

3.2. «апит, роздрукований з файлу, сформованого програмою його п≥дготовки (електронна форма запиту у в≥дкритому доступ≥ за посиланн€м: http://contest.dffd.gov.ua/node/add/req-66(верс≥€ дл€ друку з’€вл€Їтьс€ за результатом заповненн€ форми запиту) подаЇтьс€ в паперовому вигл€д≥ в двох окремо скр≥плених прим≥рниках. ¬≥дпов≥дн≥сть електронному  вар≥анту Ї обов’€зковою. ƒопустиме форматуванн€ тексту. «вертаЇмо увагу, щодл€ заповненн€ за€вки на конкурс €к кер≥внику проекту, так ≥ вс≥м виконавц€м необх≥дно пройти процедуру реЇстрац≥њ саме на ресурс≥  за наведеним посиланн€м в розд≥л≥ «—творити нового користувача». ¬чен≥, €к≥ вже приймали участь у конкурсах ƒ‘‘ƒ у 2015 роц≥ не потребують додатковоњ реЇстрац≥њ.

ƒо матер≥ал≥в запиту додаютьс€:

гарант≥йний лист п≥дприЇмства (установи, орган≥зац≥њ), €ке (€ка) зобов’€зуЇтьс€ забезпечити проведенн€ наукових досл≥джень (зразок додаЇтьс€ в розд≥л≥ «ƒокументи» на сайт≥ http://contest.dffd.gov.ua);

коп≥њ опубл≥кованих ученим наукових праць та  монограф≥й (в 1 прим.) за тематикою проекту (до п'€ти найменувань). «ав≥р€ти коп≥њ не потр≥бно. ƒл€ коп≥њ монограф≥й та ≥нших, великих за обс€гом роб≥т достатньо зробити коп≥ю титульноњ стор≥нки, зм≥сту, анотац≥њ та розд≥лу, €кий на думку автора в≥дпов≥даЇ тематиц≥ проекту наукового досл≥дженн€, €кий подаЇтьс€ на конкурс;

коп≥€ паспорта кер≥вника проекту;

коп≥€ його диплома про присудженн€ наукового ступен€доктора наук.

¬с≥ коп≥њ, окр≥м коп≥й опубл≥кованих праць, мають бути зав≥рен≥. ƒостатньо кадровоњ печатки «« ориг≥налом зг≥дно».  

3.3. ¬с≥ зазначен≥ матер≥али (в окрем≥й паперов≥й папц≥ ≥з зав’€зками, з позначкою “√ранти ѕрезидента ”крањни докторам наук”) направл€ютьс€ до ƒ‘‘ƒ за адресою: 01601, ћ—ѕ, м.  ињв, бульв. “. Ўевченка, 16, к. 404-б.  онтактна ≥нформац≥€: куратор конкурсу - ƒоценко ярослава ёр≥њвна;dotsenkocЁ@<О@%uШdffd.gov.ua, телефон дл€ дов≥док: (044) 246-39-29.  

3.4. «апити подаютьс€ до 20 вересн€ 2015 року включно.ѕри поштовому в≥дправленн≥ (або кур’Їрською поштою) дата визначаЇтьс€ за штемпелем. –еЇстрац≥€ запит≥в зд≥йснюватиметьс€ з 9-00 до 17-00 за вказаною адресою ƒ‘‘ƒ.

3.5. «апити, оформленн€ €ких не в≥дпов≥даЇ визначеним вимогам до розгл€ду не приймаютьс€. ѕретенз≥њ за п≥дсумками конкурсу до розгл€ду не приймаютьс€.

  Ќазад