2019-03-19
11:39

Ќаукова д≥€льн≥сть


2015-09-03 11:29:11
ќголошуЇтьс€ конкурс ‘-68 сп≥льних украњнсько Ц €понських науково-досл≥дних проект≥в дл€ реал≥зац≥њ у 2016 роц≥ 

ƒержавний ‘онд фундаментальних досл≥джень 1 липн€ 2015 року оголошуЇ проведенн€ конкурсу ‘-68 -  сп≥льних украњнсько – €понських науково-досл≥дних проект≥в.

 ”ћќ¬»

     ¬≥дпов≥дно до положень ћеморандуму про сп≥вроб≥тництво в науков≥й сфер≥ м≥ж ƒержавним ‘ондом ‘ундаментальних ƒосл≥джень ”крањни та японським товариством спри€нн€ науц≥  в≥д 20.02.2014 р., ƒержавний ‘онд ‘ундаментальних ƒосл≥джень ”крањни та японське товариство спри€нн€ науц≥  оголошують конкурс сп≥льних украњнсько-€понських науково-досл≥дних проект≥в за такими напр€мами:

- √уман≥тарн≥ науки;

- —оц≥альн≥  науки;

- ѕрироднич≥ науки.

 онкурс в≥дкритий дл€ наукових лаборатор≥й, науково-досл≥дних груп вищих навчальних заклад≥в, науково-досл≥дних установ обох крањн.

 ƒокументи приймаютьс€  до 8 вересн€ 2015 року.

 ритер≥њ  в≥дбору  сп≥льних  пропозиц≥й

 р≥м науковоњ в≥дпов≥дност≥, основними критер≥€ми оц≥нки Ї так≥:

• компетентн≥сть науковц≥в та њх здатн≥сть довести проект до лог≥чного завершенн€;

• на€вн≥сть сп≥ввиконавц€ в крањн≥-партнера;

• взаЇмний обм≥н досв≥дом;

• наукова ц≥нн≥сть оч≥куван≥ в≥д проекту;

• перспективн≥сть сп≥вроб≥тництва;

• кер≥вники проекту мають бути кандидатами або докторами наук, €к≥ працюють у вищих навчальних закладах ”крањни або науково-досл≥дних  установах.

ѕ≥сл€ перев≥рки в≥дпов≥дност≥ пропозиц≥й вимогам, кожна за€вка передаЇтьс€ дл€ науковоњ експертизи, що проводитьс€ паралельно в обох крањнах. ѕот≥м м≥ж украњнською та €понською сторонами в≥дбуваЇтьс€ обм≥н  результатами експертизи  та обираютьс€ два проекти дл€ подальшого ф≥нансуванн€. 

‘онд не прийматиме нових за€вок в≥д украњнських кер≥вник≥в та учасник≥в проект≥в, €к≥ нараз≥ отримують гранти за ц≥Їю програмою.

ќсоблива увага прид≥л€тиметьс€ проектам, €к≥ будуть подан≥ новими досл≥дними групами, та проектам з д≥йсно новаторськоњ тематики.

 ер≥вники та основн≥ учасники проект≥в можуть подавати до ‘онду ‘ундаментальних досл≥джень т≥льки одну за€вку.

≤нтелектуальна власн≥сть

Ќауковц≥ з украњнського боку, зокрема, кер≥вники проект≥в, мають вжити вс≥х необх≥дних заход≥в дл€ захисту прав ≥нтелектуальноњ власност≥.

‘≥нансуванн€

‘≥нансуванн€ проекту вид≥л€Їтьс€ на два роки (щороку окремо). –≥шенн€ про продовженн€ ф≥нансуванн€ на наступний р≥к приймаЇтьс€ п≥сл€ розгл€ду зв≥ту за попередн≥й р≥к роботи.

—торона, що направл€Ї вченого, оплачуЇ транспортн≥ витрати, пов’€зан≥ з проњздом свого вченого в крањну партнера, варт≥сть проживанн€ в готел≥, добов≥, медичну страховку.

ќсновн≥ документи й строки поданн€ за€вок на конкурс:

- заповнена форма за€вки на участь у конкурс≥ – украњнською та англ≥йською мовами, з ориг≥налами п≥дпис≥в та печатками установи-за€вника у паперовому вигл€д≥ (2 прим.) та заповненн€ електронноњ форми;

- лист в≥д орган≥зац≥њ - сп≥ввиконавц€ сп≥льного проекту (на бланку установи) – 1 прим.;

- акт експертизи на в≥дкриту публ≥кац≥ю результат≥в досл≥джень по тем≥ проекту – 1 прим.;

- анотац≥€ проекту украњнською мовою з п≥дписом кер≥вника проекту –    1 прим.;

- супров≥дний лист (на бланку установи-за€вника, на ≥м’€ ƒиректора ƒержавного ‘онду ‘ундаментальних досл≥джень, ≥з зазначенн€м назви конкурсу, на €кий подаютьс€ документи, за п≥дписом кер≥вника установи-за€вника або особи уповноваженоњ на п≥дпис в≥дпов≥дно до наказу про розпод≥л обов’€зк≥в).

«а€вки можуть подаватись поштою або особисто. якщо документи подаютьс€ особисто -   њх необх≥дно залишити у скриньц≥ дл€ кореспонденц≥њ, за адресою: бульвар “. Ўевченка, 16. 

–озгл€датис€ будуть лише т≥ документи, €к≥ були в≥дправлен≥  не п≥зн≥ше останнього дн€ конкурсу (штамп на конверт≥ поштового в≥дправленн€), а саме  8 вересн€ 2015 р.

«а€вки, оформлен≥ без дотриманн€ ус≥х вищезазначених вимог, розгл€датись не будуть.

‘орма за€вки на участь у конкурс≥ розм≥щена на веб-стор≥нц≥:

 http://www.contest.dffd.gov.ua

 андидатам на участь у програм≥ з украњнськоњ сторони варто переконатис€ у тому, що њх  партнери подали в≥дпов≥дну за€вку до японського товариства спри€нн€ науц≥ (JSPS).

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ конкурсу матер≥али розгл€датимутьс€ експертизами  обох крањн та п≥сл€ завершенн€ вс≥х процедур оголошуютьс€ результати конкурсного в≥дбору.

¬ межах вид≥леного бюджетного ф≥нансуванн€ —тор≥н з виконавц€ми щор≥чно укладаютьс€ договори на виконанн€ конкретних проект≥в з ф≥нансуванн€м нац≥ональноњ частини проекту цього року.

ѕ≥сл€ зак≥нченн€ виконанн€ проекту «амовников≥ (установа, з €кою ¬иконавець уклав догов≥р) подаютьс€ науковий ≥ ф≥нансовий зв≥ти. ” науковому зв≥т≥ повинно бути викладено результати наукових досл≥джень.

 онтактна особа в ”крањн≥:

ћалиновська ќлена јлим≥вна

 оординатор проекту

тел:  246-39-27

e-ma≥l: lena_interdivнШПxdЊ@д»EДЛdffd.gov.ua

  Ќазад