2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2016-01-12 17:15:18
Конкурс Ф70 «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2017 рік 

Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує конкурс Ф70  «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених» на 2017 рік.

Відповідно до Положення про порядок надання грантів Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених від 24 грудня 2002 року N 1210/2002 в конкурсі можеть взяти участь вчені  віком  (на  момент подачі   заявки): 

доктори   наук - до 35 років,  

докторанти - до 33 років,

кандидати наук - до 30 років.

Заявки приймаються до 20 лютого 2016 року.

Довідки за телефоном: (044)246-39-29.

 

 

Умови конкурсу Ф70

на гранти Президента України

для підтримки наукових досліджень молодих учених у 2017 році

1. Загальні положення

1.1. До участі в конкурсі допускаються молоді вчені віком (на час подання запиту): доктори наук – до 35 років, докторанти – до 33 років, кандидати наук – до 30 років.

Грошовий розмір гранту складає: для докторів наук – 90 тис. грн.; для докторантів – 75 тис. грн.; для кандидатів наук – 60 тис. грн.

1.2. Гранти можуть бути надані на проведення як нових наукових досліджень, так і тих, що є продовженням попередніх досліджень (у тому числі тих, на проведення яких гранти вже надавались).

1.3. Подані на конкурс роботи розглядаються ДФФД у встановленому порядку.

1.4. Гранти молодим ученим призначає Президент України відповідним розпорядженням за поданням Кабінету Міністрів України.

1.5. Після призначення гранту здійснюється його цільове фінансування на основі договору між Міністерством освіти і науки України та одержувачем гранту і підприємством (установою, організацією), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень.

2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

2.1. На конкурс подаються проекти з фундаментальних та прикладних наукових досліджень, здатні внести  істотний   вклад у розширення й поглиблення наукових знань, відрізняються новизною в постановці й методах проведення досліджень і мають вагому  наукову  й  практичну значимість.

2.2. При  розгляді  проектів оцінюються:

•  актуальність тематики;

• оригінальність наукової ідеї;

•  наукова новизна та практична значимість очікуваних результатів;

• наукова  кваліфікація молодого вченого;

• забезпеченість необхідною матеріально-технічною базою.

2.3. Термін виконання проекту не повинен перевищувати одного року.

3. Порядок та строки подання матеріалів

3.1. Для участі в конкурсі приймаються запити молодих учених України, які постійно проживають і працюють в Україні. Молодий учений може бути керівником лише одного наукового проекту в рамках оголошеного конкурсу. Він повинен мати не менше 3 статей у наукових журналах або монографію за тематикою проекту, що опубліковані за останні 3 роки.

3.2. Запит для участі в конкурсі заповнюється на конкурсному веб-сайті ДФФД за посиланням: contest.dffd.gov.ua (меню «Запит на грант Президента України для підтримки наукових досліджень молодих учених») після попередньою реєстрації на зазначеному веб-сайті.

До електронних матеріалів запиту додаються два примірники паперового заявки, гарантійний лист підприємства (установи, організації), яке (яка) зобов’язується забезпечити проведення наукових досліджень, довідка з місця роботи із зазначенням посади, два примірники копій опублікованих молодим ученим наукових праць (крім монографій) за тематикою проекту (до п'яти найменувань), завірені копії першої сторінки паспорта молодого ученого і сторінки паспорта, де позначена його прописка (реєстрація), та копія диплома про присудження відповідного наукового ступеня.

3.3. Всі зазначені матеріали (в окремій паперовій папці на зав'язках з позначкою “Гранти Президента України молодим ученим”) направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 16, к. 404-б, Державний фонд фундаментальних досліджень, телефон для довідок: (044) 246-39-29.

3.4. Запити подаються до 20 лютого 2016 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

3.5. Запити, оформлення яких не відповідає визначеним вимогам, не реєструються і до розгляду не приймаються.

Подані на конкурс матеріали не повертаються.

 

  Назад