2023-01-27
15:49

Наукова діяльність


2016-04-01 15:25:28
Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує конкурс Ф72 на грантову підтримку наукових публікацій 

На виконання доручення Кабінету Міністрів України №48637/1/1-15 від 9.12.2015 року стосовно виконання Постанови Верховної Ради України «Про державну підтримку публікацій наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об’єктивної та достовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України»

Державний фонд фундаментальних досліджень оголошує конкурс Ф72 на грантову підтримку включених до державної програми публікацій відповідно до вказаної Постанови Кабінету Міністрів України

Запити приймаються до 15 квітня 2016 року.

Для подання запиту на участь у  конкурсі необхідно:

  1. Зареєструватися на ресурсі contest.dffd.gov.ua (для учасників конкурсу, які раніше не брали участі у конкурсах ДФФД, або не є зареєстрованими на даному ресурсі).
  2. Заповнити он-лайн форму для конкурсу Ф72.
  3. Зберегти та роздрукувати форму запиту. Паперовий запит має повністю відповідати електронному запиту.

Перелік документів необхідних для оформлення запиту:

  1. Скріплений паперовий запит відповідно до заповненої електронної форми із титульним аркушем, що містить підпис керівника організації, мокру печатку та підписи всіх виконавців проекту (титульний аркуш формується автоматично після збереження файлу електронного запиту) – 2 примірники.
  2. Копії публікацій за 2013  - 2015 роки (не більше 5) – 1 примірник.

Всі документи оформлюються в паперову папку на зав’язках без файлів!

Подані проекти, що не відповідають правилам оформлення не будуть прийняті до розгляду.

Всі запитання щодо участі у конкурсі, оформлення запитів, заповнення електронної форми можна поставити за телефоном – (044)246-39-29 або  електронною поштою – ">office)€ббуM@<2Ъб=dffd.gov.ua.

З технічними питаннями необхідно звертатися до розробника системи за допомогою он-лайн форми звернення, що розміщена на ресурсіcontest.dffd.gov.ua– закладанка «Контакти» - «Технічні питання», або за посиланням:http://contest.dffd.gov.ua/node/14804

На виконання доручення Кабінету Міністрів України №48637/1/1-15 від 9.12.2015 року стосовно виконання Постанови Верховної Ради України «Про державну підтримку публікацій наукових, освітніх та дослідницьких програм, спрямованих на висвітлення об’єктивної та достовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України» Державний фонд фундаментальних досліджень

оголошує конкурс Ф72 науково-дослідних проектів за визначеною тематикою

УМОВИ

проведення конкурсу Ф72

      1. Загальні засади

1.1. Метою конкурсу є грантова підтримка науково-дослідних проектів, спрямованих на висвітлення об’єктивної та достовірної інформації щодо агресії Російської Федерації проти України.

         2. Вимоги до проектів, що подаються на конкурс

      2.1. На конкурс подаються науково-дослідні проекти відповідного тематичного спрямування.

      2.2. При розгляді проектів оцінюється їхня актуальність і новизна, а також наукова кваліфікація керівників проекту і наукового колективу.

          Керівники проекту повинні мати не менше 3 статей за визначеною тематикою, що опубліковані за останні 3 роки. 

        3. Реєстрація проектів

3.1. Реєстрації підлягають тільки ті науково-дослідні проекти, які направлені на конкурс до 15 квітня 2016 року та оформлені відповідно до правил і вимог, вказаних в оголошенні. Термін відправлених поштою проектів визначається за датою поштового штемпеля.

Запити для участі у конкурсі проектів, тематика та оформлення яких не відповідає вимогам конкурсу, до розгляду не приймаються.

Електронну форму для підготовки запиту для участі у конкурсі необхідно заповнити на конкурсному ресурсі ДФФД із попередньою реєстрацією за посиланням – contest.dffd.gov.ua.

         3.2. Запит на конкурс подається за встановленими формами. Кожен керівник проекту може подати на конкурс лише один проект.                

         3.3. Роздруковані запити для участі у конкурсі проектів у двох примірниках за підписами керівника організації-виконавця, завірених печаткою направляються поштою або вкладаються до скриньки ДФФД за адресою: 01601, м.Київ, бульвар Шевченка,16 (скринька – на пункті охорони).

Контактні телефони: 246-39-29, з 9 до 17 год.

Запити на конкурс приймаються до 15 квітня 2016 року.

До матеріалів запиту додається примірник копій опублікованих наукових праць за тематикою проекту (за 2013  - 2015 роки).

3.4. До конкурсу не допускаються: проекти надіслані факсом або електронною поштою і які направлені на конкурс після оголошеного терміну.

3.5. Науково-дослідні проекти, які за результатами конкурсного та експертного відбору затверджені до фінансування, підлягають обов'язковій державній реєстрації та обліку в Українському інституті науково-технічної експертизи та інформації  відповідно до Порядку державної реєстрації та обліку відкритих науково-дослідних, дослідно-конструкторських робіт і дисертацій. Реєстраційна картка обов'язково надається ДФФД.

         3.6. Усі допущені до конкурсу заявки науково-дослідних проектів та їх технічні завдання проходять незалежну експертизу відповідно до Закону України “Про наукову і науково-технічну експертизу” та відповідно до "Положення про проведення конкурсів наукових проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України".

         3.7. Інформація про зміст проектів і проходження експертизи є строго конфіденційною. Остаточний перелік підтриманих проектів та обсяги їх фінансування затверджуються Радою ДФФД. Претензії за підсумками конкурсу до розгляду не приймаються.

3.8. Рішення Ради ДФФД про результати конкурсу науково-досілдних проектів доводяться до відома всіх учасників конкурсу. Керівники проектів отримують повідомлення про результати конкурсу за наданими ними електронними адресами. Протокольні рішення Ради ДФФД розміщуються також на веб-сторінці Фонду.

            3.9. Підготовлені на конкурс матеріали проекту повинні відповідати вимогам порядку для відкритого публікування.  Публікація, виконана при фінансовій підтримці Державного фонду фундаментальних досліджень обов’язково повинна містити  посилання на надану ДФФД підтримку.

         3.10. Подані на конкурс проектів матеріали не повертаються.

4. Умови реалізації підтриманих проектів

 4.1. Фінансування проекту здійснюється коштами Державного фонду фундаментальних досліджень відповідно до укладених договорів про підтримку фундаментальних наукових досліджень.

4.2. Результати виконання конкурсних науково-дослідних проектів мають бути відображені у публікаціях (монографія, відео та інші електронні матеріали), наклад яких безкоштовно передається урядовим структурам для подальшого їх розповсюдження.

4.3. Рішення про фінансування робіт за проектом у 2016 році приймається на основі затверджених обсягів державного бюджету на даний рік та рішень Ради ДФФД.

4.4. У разі виникнення обставин, що перешкоджають керівникам проекту виконувати свої функції, Рада ДФФД розглядає доцільність і умови продовження фінансування робіт за даним проектом.

4.5. Відносини сторін регулюються договором та додатковими угодами, які є юридичними документами, що встановлюють взаємну відповідальність сторін на весь період виконання проекту.

 Ознайомитись детальніше

  Назад