2018-03-20
15:00

КОНКУРС СПІЛЬНИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ В РАМКАХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ

ДЕРЖАВНИМ АГЕНСТВОМ З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ

ТА МІНІСТЕРСТВОМ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОСВІТИ РУМУНІЇ

НА 2014-2015 рр.

 Відповідно до положень Договору між Урядом України та Урядом Румунії про співробітництво в сфері науки та технологій від 29 березня 1996 р., Програми співробітництва в галузі науки та технологій між Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерством національної освіти Румунії від 19 червня 2013 р. та згідно з Протоколом 3-го засідання українсько-румунського комітету з науково-технічного співробітництва, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерство національної освіти Румунії оголошують конкурс спільних українсько-румунських науково-дослідних проектів за такими пріоритетними напрямами:

 

- Охорона здоров’я та науки про життя;

- Сільське господарство, безпека продуктів харчування;

- Нові матеріали та технології;

- Біотехнології;

- Інформаційні та комунікаційні технології;

- Лазерна фізика. 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.

Документи приймаються з 19 серпня по 18 жовтня 2013 року. 

Критерії  відбору  спільних  пропозицій

Основними критеріями відбору спільних пропозицій є:

    наукова й виробнича цінність, очікувана від виконання проекту;

­       перспектива співробітництва;

­       участь докторів наук і молодих учених;

­       наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність спільного виконання проекту з конкретними румунським та українським партнерами.

 Інтелектуальна власність

 Науковці обох країн, зокрема керівники проектів, повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних і промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага буде приділятися тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі національних технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

 Сторона, що направляє вченого, сплачує транспортні витрати, пов'язані з проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові, медичну страховку.

Основні документи й строки подання заявок на конкурс:

- заповнена форма заявки на участь у конкурсі – українською та англійською мовами, з оригіналами підписів та печатками установи-заявника у паперовому вигляді - 2 прим. та на електронному носії;

- лист від організації-співвиконавця спільного проекту (на бланку установи) – 1 прим.;

- акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту – 1 прим.;

- анотація проекту українською мовою з підписом керівника проекту – 1 прим.;

- супроводжувальний лист (на бланку установи-заявника, на ім’я Першого заступника Голови Держінформнауки Гриньова Б.В., із зазначенням назви конкурсу, на який подаються документи, за підписом керівника установи-заявника або особи уповноваженої на підпис відповідно до наказу про розподіл обов’язків).

Заявки можуть подаватись поштою або особисто. Якщо документи подаються особисто – їх необхідно залишити у скриньці для листувань, яка розташована у холі Держінформнауки.

Розглядатися будуть лише ті документи, які були надані особисто (штамп канцелярії Агентства) або відправлені на адресу Держінформнауки (штамп на конверті поштового відправлення) не пізніше останнього дня конкурсу –         18 жовтня 2013 р.

Заявки, оформлені без дотримання усіх вищезазначених вимог, розглядатись не будуть.

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.dknii.gov.ua.

Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їх румунські партнери подали відповідну заявку до Виконавчого агентства з фінансування освіти, досліджень, розвитку та інновацій Румунії.

Після закінчення конкурсу матеріали розглядатимуться державними експертизами обох країн. Після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в обох країнах.

В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту цього року.

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

Контактна установа в Україні:

Державне агентство з питань науки,

інновацій та інформатизації України

01601, м. Київ

бульв.Т.Шевченко, 16

к. 310 (канцелярія)

тел. 287-82-36

www.dknii.gov.ua


 

Відповідальна особа:

Космач Наталія Олегівна

Управління міжнародного співробітництва

та  аналітичного забезпечення

тел:  287-82-15

E-maіl: kosmach@dknii.gov.ua

 

Контактна установа в Румунії

Міністерство національної освіти Румунії

010168, м. Бухарест

вул. Генерал Бертло, 28-30

www.edu.ro

Відповідальна особа:

Сілвіу Роман

тел / факс: +40 21 318 30 65

E-maіl: silviu.roman@ancs.ro