2023-03-31
10:41

КОНКУРС

З НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

«ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ – АКАДЕМІЯ НАУК РЕСПУБЛІКИ МОЛДОВА»

НА 2014-2015 рр.

 

На виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Молдова про співробітництво в галузі освіти, науки та культури від 20 березня 1993 р., Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та Академія наук Республіки Молдова оголошують конкурс спільних українсько-молдавських проектів із таких пріоритетних напрямів:

 

      Інформаційні та комунікаційні технології;

      Нові матеріали;

      Біотехнології;

      Нанотехнології;

      Енергетика та енергоефективність;

      Медицина і фармація;

      Охорона навколишнього середовища.

 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.

 

 Документи приймаються з 22 квітня до 31 травня 2013 року.

 

Критерії  відбору  спільних  пропозицій

Основними критеріями відбору спільних пропозицій є:

­  наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність спільного виконання проекту з конкретними молдавським та українським партнерами;

­  наукова й виробнича цінність, очікувана від виконання проекту;

­  перспектива співробітництва;

­  участь докторів наук і молодих учених.

 

Інтелектуальна власність

 

Науковці обох країн, зокрема керівники проектів, повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних і промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага буде приділятися тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі національних технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

 Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові, медичну страховку.

Основні документи й строки подання заявок на конкурс:

-        заповнена форма заявки на участь у конкурсі (у паперовому вигляді на адресу Агентства та у електронному вигляді на адресу електронної пошти відповідальної особи у Агентстві);

-        лист від організації-співвиконавця спільного проекту;

-        акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту;

-      анотація проекту;

-      супроводжувальний лист.

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу Державного агентства з питань науки, інновацій, інформатизації України а також зареєстровані у канцелярії Агентства.

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.dknii.gov.ua.

Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні молдавські партнери подали відповідну заявку до Академії Наук Молдови.

Після 31 травня 2013 року матеріали розглядаються державними експертизами обох країн і після попереднього узгодження переліку проектів відповідальними секретарями національних частин двосторонньої Комісії з питань науки та технологій, у робочому порядку затверджуються керівниками національних частин Робочої групи. Після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в обох країнах.

В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно укладаються договори на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту цього року .

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

 


Контактна установа в Україні:

Державне агентство з питань науки,

інновацій та інформатизації України

 

Відповідальна особа

в Державному агентстві з питань науки,

інновацій та інформатизації України:

 

Космач Наталія Олегівна

Управління міжнародного співробітництва

та  аналітичного забезпечення

01601, м. Київ

бульв.Т.Шевченко, 16

Тел:  287-82-15

E-maіl: kosmach@dknii.gov.ua

www.dknii.gov.ua

 

 

Контактна установа в Республіці Молдова

Академія Наук Молдови

 

Відповідальна особа:

Романчук Лідія

MD-2001, м. Кишинів

бл. Штефан чел Маре, 1

Тел.: (+373-22) 27-14-78

Факс: (+373-22) 54-28-23

Е-mail: mrda@mrda.md

www.asm.md