2023-03-31
10:41

КОНКУРС

З НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

«ДЕРЖАВНЕ АГЕНСТВО З ПИТАНЬ НАУКИ, ІННОВАЦІЙ ТА ІНФОРМАТИЗАЦІЇ УКРАЇНИ – ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ З ПИТАНЬ НАУКИ І ТЕХНОЛОГІЙ РЕСПУБЛІКИ БІЛОРУСЬ»

НА 2014-2016 рр.

 

На виконання Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій від 17.12.1992 р., Протоколу  Дев’ятого засідання двосторонньої українсько-білоруської комісії з питань науки та технологій Державний комітет з питань науки і технологій Республіки Білорусь і Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України оголошують конкурс спільних українсько-білоруських проектів із таких пріоритетних напрямів:

 

      Інформаційні та комунікаційні технології;

      Лазерні технології;

      Нові матеріали;

      Біотехнології;

      Нанотехнології;

      Енергетика та енергоефективність;

      Медицина і фармація;

      Охорона навколишнього середовища.

 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.

 

 Документи приймаються з 1 березня до 15 квітня 2013 року.

 

Критерії  відбору  спільних  пропозицій

Основними критеріями відбору спільних пропозицій є:

   наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність спільного виконання проекту з конкретними білоруським та українським партнерами;

­  наукова й виробнича цінність, очікувана від виконання проекту;

­  перспектива співробітництва;

­  участь докторів наук і молодих учених.

 

Інтелектуальна власність

 

Науковці обох країн, зокрема керівники проектів, повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних і промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага буде приділятися тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі національних технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування проекту виділяється на три роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на другий та третій роки приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові, медичну страховку.

Основні документи й строки подання заявок на конкурс:

-        заповнена форма заявки на участь у конкурсі (у паперовому вигляді на адресу Агентства та у електронному вигляді на адресу електронної пошти відповідальної особи у Агентстві);

-        лист від організації-співвиконавця спільного проекту;

-        акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту;

-      анотація проекту;

-      супроводжувальний лист.

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу Державного агентства з питань науки, інновацій, інформатизації України а також зареєстровані у канцелярії Агентства.

Форма заявки на участь у конкурсі розміщена на веб-сторінці: www.dknii.gov.ua.

Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні білоруські партнери подали відповідну заявку до Державного комітету з питань науки і технологій Республіки Білорусь.

Після 15 квітня 2013 року матеріали розглядаються державними експертизами обох країн і після попереднього узгодження переліку проектів відповідальними секретарями національних частин двосторонньої Комісії з питань науки та технологій, у робочому порядку затверджуються керівниками національних частин Робочої групи. Після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в обох країнах.

В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно укладаються договори (або додаткові угоди до договорів у випадку продовження дії договору) на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту цього року .

Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.

 

Контактна установа в Україні:

Державне агентство з питань науки,

інновацій та інформатизації України

 

Відповідальна особа

в Державному агентстві з питань науки,

інновацій та інформатизації України:

 

Космач Наталія Олегівна

Управління міжнародного співробітництва

та  аналітичного забезпечення

01601, м. Київ

бульв.Т.Шевченко, 16

Тел:  287-82-15

E-maіl: kosmach@dknii.gov.ua

www.dknii.gov.ua

 

 

Контактна установа в Республіці Білорусь

Державний комітет з питань науки і технологій

Республіки Білорусь

 

Відповідальна особа:

Шкатова Марина Олексіївна  

Відділ міжнародного науково-технічного співробітництва

Державного комітету з питань науки і технологій

Республіки Білорусь

220072, м.Мінськ, вул. Академічна, 1

Тел. +375 17 284 07 51

Факс +375 17 284 02 79

Е-mail: marina%йҐ}@3п;gknt.org.by

www.gknt.gov.by