2020-05-29
09:18

Гранти (стипендії) центру Вудро Вільсона

В рамках конкурсу Центр Вудро Вільсона присуджує щорічно близько 20-25 індивідуальних стипендій (на строк від 4 до 9 місяців) особам, що представили неабиякі дослідницькі проекти в області соціальних і гуманітарних наук, як по національним, так і міжнародних проблем, що перегукується з питаннями державної політики або окреслюють історичні та / чи культурні рамки подій, що допомагає розумінню важливих політичних процесів сучасності.

Стипендіати мають бути готові взаємодіяти з політичними діячами у Вашингтоні та зі співробітниками Центру Вудро Вільсона, що займаються аналогічними питаннями.

Особлива увага приділяється дослідженням з наступних тем:

    -
управління, включаючи розвиток демократії та громадянського суспільства;
    -
роль США у світі та питання партнерства і лідерства;
   
- основні виклики, перед якими стоять США й інші країни світу.

На здобуття стипендії можуть претендувати дослідники різних країн, що володіють визначними здатностями й унікальним досвідом і представляють різні сфери (академічну, урядову, корпоративну). Для представників академічної сфери необхідна наявність вченого ступеня. Крім того, для підтвердження своєї наукової кваліфікації, бажано представити серйозну публікацію окрім дисертації. Для претендентів з неакадемічних сфер необхідний еквівалентний рівень професійних досягнень. Здобувачі повинні знати англійську мову.

Проекти в області природничих наук, музики, хореографії та живопису, а також проекти пропагандистського спрямування на конкурс не приймаються.

Крім того, не розглядаються проекти, що представляють собою переказ уже написаних дисертацій; редагування текстів, доповідей або документів; складання підручників і антологій; підготовку перекладів або написання мемуарів.

Конкурс проводиться один раз на рік. Крайній термін подачі заявок і супутніх документів - 1 жовтня; рішення приймається в квітні наступного року.

Центр вважає необхідним присутність стипендіатів у ньому протягом усього американського навчального року (з вересня по травень), хоча в ряді випадків надаються стипендії на більше короткий термін (не менше чотирьох місяців).

Детальна інформація та форма заявки містяться на сайті Центру Вудро Вільсона