2018-01-16
09:17

ѕрограма "Fellowships Research & Experience"


"Fellowships Research & Experience" (FRE) - це стипенд≥альна програма, розрахована на кандидат≥в з наступних крањн: јзербайджану, ¬≥рмен≥њ, Ѕ≥лорус≥, √руз≥њ, ћолдови, ”крањни ≥ –ос≥њ, зац≥кавлених проведенн€м науково-досл≥дних проект≥в у ѕольщ≥.

ћета програми - п≥дтримка науково-досл≥дних ≥н≥ц≥атив, спр€мованих на те, щоб под≥литис€ досв≥дом ѕольщ≥ у зд≥йсненн≥ системних зм≥н, ринковоњ економ≥ки, формули верховенства закону та громад€нського сусп≥льства. —при€Ї залученню ≥ноземних вчених до сп≥льних досл≥дницьких проект≥в з польськими партнерами. ѕрограма зд≥йснюЇтьс€ шл€хом науково-досл≥дного стажуванн€ та профес≥йного стажуванн€. —тажуванн€ провод€тьс€ за узгодженн€м з польськими ун≥верситетами та досл≥дницькими центрами. √рантоотримувач≥ направлен≥ в≥дпов≥дно до предмет≥в своњх досл≥джень в центри, з €кими вони хот≥ли б сп≥впрацювати та / або сп≥льно реал≥зувати досл≥дний проект. ѕеребуванн€ вченого в ѕольщ≥ триваЇ в≥д 2 до 6 м≥с€ц≥в. ¬арт≥сть науковоњ стипенд≥њ становить 2500 злотих на м≥с€ць.

¬ рамках стипенд≥њ п≥сл€ науково-досл≥дного стажуванн€ Ї можлив≥сть пройти профес≥йне стажуванн€ в обраному заклад≥ (наприклад, в м≥н≥стерств≥, органах м≥сцевого самовр€дуванн€, Ќ”ќ, «ћ≤) в ѕольщ≥.

“ема досл≥дницькоњ роботи, €ка буде реал≥зуватис€ в рамках наукового стажуванн€, повинна належати до одн≥Їњ з нижчезазначених сфер:
-економ≥ка та управл≥нн€
-публ≥чна адм≥н≥страц≥€ (ур€дова та самовр€дна)
-адм≥н≥страц≥€ б≥знесу
-юридичн≥ науки
-сусп≥льн≥ науки
-пол≥тичн≥ науки та м≥жнародн≥ в≥дносини
-пол≥тика розвитку ≥ гуман≥тарна допомога

¬имоги:

√ромад€нство ≥ м≥сце пост≥йного проживанн€ в одн≥й з крањн, дл€ €ких реал≥зуЇтьс€ програма;
ѕовна вища осв≥та (ступ≥нь маг≥стра);
«нанн€ польськоњ або англ≥йськоњ мов, що даЇ можлив≥сть користуватис€ зан€тт€ми у вуз≥, реал≥зац≥њ досл≥дницького проекту або п≥дготовки досл≥дницькоњ роботи.

 андидат зобов'€заний над≥слати шл€хом електронноњ або традиц≥йноњ пошти:
заповнену анкету;
проект науково-досл≥дного стажуванн€, що буде реал≥зуватис€ в ѕольщ≥, п≥дготовлений в≥дпов≥дно до зразка, зазначеному в анкет≥ кандидата;
одну фотограф≥ю (3,5 x 4 см);
рекомендац≥њ двох ос≥б, визнаних науковими авторитетами (польських та / або ≥ноземних);

“ерм≥н подач≥ за€ви: 15.09.2012
ƒата початку програми: 15.10.2012
«а€ви сл≥д надсилати електронною поштою або за поштовою адресою:
E-mail: kasa3ґzШ J@ШгХXmianowski.waw.pl

јдреса:
ul. Nowy Świat 72, pok. 109A
00-330 Warszawa
POLSKA