2020-05-29
09:18

Конкурс на здобуття премій за видатні наукові результати

Російська академія наук (РАН) і Національна академія наук України (НАН України) оголошують конкурс на здобуття трьох премій за видатні результати, отримані російськими та українськими вченими при проведенні спільних досліджень у галузі природничих, технічних, гуманітарних і суспільних наук, і які мають важливе наукове і практичне значення.

Присудження премії буде здійснено в 2012 році.

У конкурсі на здобуття премій можуть брати участь лише російські й українські вчені, які є громадянами Російської Федерації і Україні і працюють в наукових установах РАН і НАН України.

На конкурс можуть бути представлені роботи або серії спільних робіт, виконані колективами вчених з наукових установ РАН і НАН України. Число учасників, висунутих на конкурс, не повинен перевищувати трьох чоловік з кожного боку, при цьому кількість учасників спільних досліджень з російського та українського боку може бути неоднаковим.

Право висування робіт на здобуття премій надається науковим установам РАН і НАН України, а також дійсним членам та членам-кореспондентам обох академій по їх спеціальності.

Роботи (цикли спільних публікацій, розробок, винаходів), що подаються на конкурс, повинні одночасно направлятися в президії двох академій з позначкою «На здобуття премії РАН і НАН України». До комплекту спільних публікацій, які подаються в трьох примірниках, додаються: анотація, що характеризує висувається на конкурс роботу, її значимість, підписана авторами; виписка з протоколу засідання вченої ради наукової установи про висунення або рекомендація академіка або члена-кореспондента академій, що включає аргументовану оцінку результатів спільних досліджень, їх значення для науки і практики; копії технічної документації інших матеріалів, що свідчать про важливість отриманих результатів; відомості про організації-партнерах та умови співробітництва; відомості про авторів: прізвище, ім'я, по батькові, коротка наукова біографія (Curriculum Vitae), місце роботи , посада, інформація про внесок кожного з авторів у спільну роботу.

Термін подання робіт, висунутих на конкурс, закінчується 30 червня 2012 року.