2019-08-05
16:44

≤менн≥ стипенд≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни дл€ найталановит≥ших молодих учених

¬≥дпов≥дно до постанови ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 16.03.2007 є 774-V, €кою затверджено ѕоложенн€ про ≥менн≥ стипенд≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни дл€ найталановит≥ших молодих учених (дал≥ – ѕоложенн€), щор≥чно молодим ученим в≥ком до 35 рок≥в, що провод€ть фундаментальн≥ науков≥ досл≥дженн€ та збагатили науку визначними здобутками, призначають 30 ≥менних стипенд≥й ¬ерховноњ –ади ”крањни (дал≥ – стипенд≥€) у розм≥р≥ 2000 грн./м≥с. кожна. ѕраво на отриманн€ стипенд≥њ мають молод≥ учен≥, €к≥ усп≥шно пройшли захист докторськоњ дисертац≥њ або п≥дготували матер≥али докторськоњ дисертац≥њ, прийн€т≥ до розгл€ду спец≥ал≥зованою вченою радою ≥з захисту докторських дисертац≥й.

« метою орган≥зац≥њ участ≥ молодих учених ЌјЌ ”крањни в конкурс≥ на здобутт€ зазначених ≥менних стипенд≥й прошу до 10 травн€ 2012 р. подати до  ом≥с≥њ по робот≥ з науковою молоддю ЌјЌ ”крањни (01601, м.  ињв, вул. ¬олодимирська, 54, ѕрезид≥€ ЌјЌ ”крањни, к. 320, тел. (044) 239-64-51, e-mail: nmЏuк=^@ЈШPnas.gov.ua, nmnasuЏuк=^@ЈШPmail.ru) фотокартку (в електронному вигл€д≥) та матер≥али щодо кандидат≥в на стипенд≥ю, зазначен≥ в п. 5 ѕоложенн€ про стипенд≥ю. ѕостанову ¬ерховноњ –ади ”крањни в≥д 16.03.2007 є 774-V, ѕоложенн€ про стипенд≥њ та ≥нш≥ дов≥дков≥ матер≥али розм≥щено на сайт≥ «Ќаукова молодь ЌјЌ ”крањни» в розд≥л≥ «‘орми п≥дтримки – —типенд≥њ –≤менн≥ стипенд≥њ ¬ерховноњ –ади ”крањни дл€ найталановит≥ших молодих учених».