2020-05-29
09:18

Конкурс спільних українсько-австрійських науково-технічних проектів на період 2013-2014 років

Відповідно до Угоди про науково-технічне співробітництво між Кабінетом Міністрів України та Урядом Республіки Австрія від 06.06.2003 р., Протоколу Четвертого засідання Змішаної українсько-австрійської Комісії з питань науково-технічного співробітництва від 21.10.2010 р. Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та Федеральне міністерство європейських та міжнародних справ Республіки Австрія оголошують конкурс спільних українсько-австрійських науково-технічних проектів на період 2013-2014 років.

Мета Програми
Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох країн.
Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.


Відповідальні за Програму:
З українського боку:
-    Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України;
З австрійського боку:
-    Федеральне міністерство європейських та міжнародних справ  Австрійської Республіки  та  
Федеральне міністерство досліджень і науки  Австрійської Республіки.

Критерії відбору
Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна проектна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах.  Після цього двостороння Змішана Комісія, яка збирається за ініціативою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Федерального Міністерства європейських та міжнародних справ Австрійської Республіки, приступає до остаточного розгляду з метою відбору науково-дослідних проектів, яким буде надано фінансування.
Крім  наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
-    компетентність української групи  та її здатність  довести  проект до логічного завершення;
-    якість інфраструктури  з  українського боку;
-    необхідність для української групи співпрацювати з визначеним австрійським  партнером;
-    взаємодоповненість двох груп;
-    взаємний обмін досвідом;
-    наукова та промислова цінність, очікувані від проекту;
-    перспективність співробітництва;
-    участь докторів наук та/або молодих вчених.


Пріоритетні напрямки науково-технічного співробітництва:
-    природничі науки;
-    біотехнологіїї;
-    інформаційні технології;
-    нанофізика та нанотехнології;
-    фізика високих енергій;
-    ядерна фізика.
Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть здійснюватись в рамках нових спільних дослідних груп.

Фінансування
Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль.
Українська сторона сплачує витрати, пов’язані з:
-    поїздками своїх вчених до Австрійської Республіки на весь період їхнього перебування у цій країні;
-    перебуванням в Україні австрійських вчених згідно з  нормами, визначеними відповідним розпорядженням Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України на зазначений період (до 10 діб).

Австрійська сторона сплачує витрати, пов’язані з:
-    поїздками своїх вчених до України на весь період їхнього перебування в цій країні (до 10 діб);
-    перебуванням в Австрійській Республіці українських вчених, добові, включаючи проживання: 73 Євро/добу.

Терміни, умови подання проектних заявок та графік проведення конкурсу:
Бланки анкет для заповнення кандидатами ви знайдете на цьому сайті: www.dknii.gov.ua
В рамках конкурсу 2013-2014 рр. до розгляду братимуться лише ті документи, які будуть відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (за датами на поштовому штемпелі) до контактних осіб відповідних установ обох країн (надано нижче).
Кандидатам на участь у Програмі з українського боку належить пересвідчитися в тому, що їх австрійські партнери подали відповідну заявку до офісу Бюро академічної співпраці та мобільності Австрійської служби обмінів.
-    Оголошення конкурсу : 15 березня 2012 р.
-    Остаточний термін подання документів для обох сторін:
31 травня 2012 р.
-    Оголошення результатів: кінець 2012 р.

Проектні заявки подати в паперовому вигляді та електронною поштою за  такими адресами:

Контактні установи в Україні:
Відповідальний за здійснення Програми в Державному агентстві з питань науки, інновацій та інформатизації України:
ДЯЧИШИН Володимир Миколайович
Управління міжнародного співробітництва та аналітичного забезпечення
01601, м.Київ
бул.Т.Шевченка, 16 (кім.311)
Тел.:  +380 (44) 287-89-27
Факс: +380 (44) 287-82-50
www. dknii.gov.ua

Контактні установи в Австрійській Республіці:
Федеральне міністерство досліджень і науки  Австрійської Республіки:
Відділ науково-технічного співробітництва
Відділення міжнародних науково-дослідних проектів
Пров.Розенгассе 2-6
А-1014 м.Відень
Маг. Крістін Бузецкі
Tel.:  +43 (01)  531-20-7136
Fax: +43 (01) 531-20 81-71-36
e-mail: Christine.buzeczkiMHу@Њ5ЊЭbmwf.at
http://www. bmwf.gv.at

Mag. a Christine BUZECZKI
Austrian Federal Ministry of Science and Research
Deputy Director of Department II/6
International Research Cooperation
Rosengasse 2-6, A-1014 Vienna
Telephone: (+43)01/53120-7136
Mobile: (+43)0664/6109341
Fax: (+43)01/53120-81-7136
E-Mail: christine.buzeczkiMHу@Њ5ЊЭbmwf.gv.at
www.bmwf.gv.at

Проектні заявки подавати до:
Центр міжнародної співпраці та мобільності Австрійської служби обмінів
Пані Соня Балті
Тел.: + 43(01) 4277-28-110
Факс: +43(01) 4277-28-194
вул.Альсерштрассе 4/1/14/1
1090 м.Відень
e-mail: sonya.baltiMHу@Њ5ЊЭoead.at
http://www.oead.at.wtz

OeAD-GmbH / Centre for International Cooperation & Mobility (ICM)
Programm WTZ / Sonya BALTI
Alser Str. 4/1/14/1
1090 Vienna, Austria
Tel. +43 (0)1/ 4277-28110
Fax +43 (0)1/ 4277-28194
e-Mail: wtzMHу@Њ5ЊЭoead.at