2020-05-29
09:18

Конкурс на здобуття премій Верховної Ради України у 2012 році


Постановою Верховної Ради України від 16.03.07 №775-V засновано 20 премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок в розмірі 20 тис. грн. кожна. Премії встановлено з метою сприяння розвитку вітчизняної науки і техніки, активізації участі талановитих молодих учених у проведенні міждисциплінарних фундаментальних і прикладних наукових досліджень та науково-технічних розробок, а також інноваційному розвитку держави, підвищенню престижу наукового працівника та його ролі у суспільстві.


З метою організації участі молодих учених НАН України в конкурсі на здобуття зазначених премій необхідно до 10 березня 2012 року подати до Комісії по роботі з науковою молоддю НАН України (01601, м. Київ, вул. Володимирська, 54, Президія НАН України, к. 320, тел. (044)239-64-51, e-mail: nm%К(д@ювЭтAnas.gov.ua, nmnasu%К(д@ювЭтAmail.ru) фотокартку (в електронному вигляді) та матеріали праць, оформлені згідно з Інструкцією про порядок висунення, оформлення та представлення праць на здобуття щорічних Премій Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок. Постанову Верховної Ради України від 16.03.2007 № 775-V, Інструкцію та інші довідкові матеріали розміщено на сайті «Наукова молодь НАН України» в розділі «Форми підтримки - Премії - Премія Верховної Ради України найталановитішим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок».