2020-05-29
09:18

Конкурс спільних українсько-китайських науково-дослідних проектів на 2013 – 2014 рр.

Відповідно  до Угоди між Урядом України та  Урядом Китайської Народної Республіки про науково-технічне співробітництво  від 27 квітня 1992 року та згідно з Протоколом 8-ої сесії Спільної українсько-китайської комісії з науково-технічного співробітництва від 22.06.2010 року, Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерство науки і технологій Китайської Народної Республіки оголошують конкурс спільних українсько-китайських науково-дослідних проектів на 2013 – 2014 рр.

Партнери:
З українського боку здійсненням програми керує Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації України
З китайського боку – Міністерство науки і технологій Китайської Народної Республіки.
Мета  Програми

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між групами  науковців обох країн

Тематика  Програми:
До участі у конкурсі приймаються проекти відповідно до пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки  в Україні, а саме:

- інформаційні та комунікаційні  технології;

- енергетика та енергоефективність;

- раціональне природокористування;

- науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших захворювань;

- нові речовини і матеріали.

Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій  чи науково-дослідних груп вищих  навчальних закладів, науково-дослідних  установ та підприємств обох країн.

Критерії відбору:

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна заявка передається  для наукової експертизи, що проводиться  паралельно в обох країнах.  Після  цього двосторонній комітет, який збирається за ініціативою Державного агентства з питань науки, інновацій та інформатизації України та Міністерства науки і технологій Китайської Народної Республіки, приступає до остаточного розгляду з метою відбору проектів, яким буде надано фінансування.

Крім  наукової відповідності, основними  критеріями оцінки є такі:

-компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;
-наявність інфраструктури, необхідної для виконання проекту;
-наявність співвиконавця в країні-партнера;
-необхідність для української групи співпрацювати з визначеним китайським партнером;
-взаємодоповненість двох груп;
-взаємний обмін досвідом;
-наукова та промислова цінність, очікувані від проекту;
-перспективність співробітництва;
-участь докторів наук та/або молодих вчених.

Особлива  увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики.
Крім  того, до керування проектами запрошуються молоді вчені, викладачі та дослідники.

Інтелектуальна  власність:

Науковці  з українського боку, зокрема, керівники  проектів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних  та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної  власності. Головна увага приділятиметься  тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування:

Фінансування  виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль.

Рішення про продовження фінансування у 2-му році приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

Українська  сторона сплачує витрати, пов’язані  з:

-поїздками своїх учених до КНР, а також медичним страхуванням на весь період їхнього перебування у цій країні;
-перебуванням в Україні китайських учених, а також переїздами всередині країни згідно з нормами, -визначеними відповідним розпорядженням Державним агентством з питань науки, інновацій та інформатизації України на зазначений період.

Китайська сторона сплачує витрати, пов’язані з:

-поїздками своїх учених до України, а також медичним страхуванням на весь період їхнього перебування в цій країні;
-перебуванням у КНР українських учених, а також переїздами всередині країни.

Основні документи та терміни  подання заявок на конкурс

На  конкурс подається проектна заявка за формою, наданою у додатку на цьому сайті: www.dknii.gov.ua, у 2-х примірниках.

В рамках конкурсу на 2012-2013 роки до розгляду братимуться лише ті документи, які  будуть відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (за датами на поштовому штемпелі). Прийом документів в управління міжнародного співробітництва та аналітичного забезпечення Держінформнауки України закінчується 02 березня 2012 р. о 15.00 год.

Дата оголошення конкурсу  -  30 січня 2012 року

Останній термін подачі  заявок -  02 березня 2012 року (за датою на поштовому штемпелі).

Оголошення  результатів  -  вересень 2012 року.

Кандидатам  на участь у Програмі з українського боку належить пересвідчитися в тому, що їх китайські і партнери подали відповідну заявку до Міністерства науки і технологій КНР.

Відповідальні організації:

З української сторони:
Управління  міжнародного співробітництва та аналітичного  забезпечення Держінформнауки України
Київ 01601, бул. Т.Шевченка, 16
Тел. (044) 2878917
e-mail: o_maksimovaj­єкx@њeiПбdknii.gov.ua

З китайської сторони:
Департамент міжнародного співробітництва Міністерства науки і технологій КНР
Ministry of Science and Technology of the People´s Republic of China
15B, Fuxing Road, Beijing, 100862, P.R. China
tel: 86-10-58881373
fax:86-10-58881374
www.most.gov.cn