2020-05-25
11:24

Стипендійна програма академічних обмінів iмені Фулбрайта

Програма iмені  Фулбрайта - це найстарiша i найбiльш вiдома у свiтi програма наукових обмiнiв. Вона дiє з 1946 року, нинi - у 175 країнах свiту. Спільними зусиллями з науковими спiльнотами iнших країн США створили програму, за якою науковцi, студенти та громадськi дiячi мають змогу побувати в Америцi, а американцi - в iнших країнах свiту. Понад 700 українських стипендіатів провели рiк наукової працi в США та більше 400 американцiв займались дослiдницькою та викладацькою дiяльнiстю в Українi.

Щорічні конкурси для науковців, викладачів та випускників внз:

Ґранти для молодих науковців на проведення досліджень в університетах США

Fulbright Faculty Development Program: Проведення дослідження в університетах США впродовж одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 35 років, з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не пізніше 3-х років після захисту) 

Документи приймають до 31 березня 

studentЛбпО@_bzfulbright.com.ua

ibaryshЛбпО@_bzfulbright.com.ua


Стипендії для навчання на маґістерському рівні в університетах США

Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років на здобуття ступеня маґістра. У конкурсі  можуть брати участь студенти старших курсів, випускники ВНЗ та аспіранти. Кандидати повинні мати диплом бакалавра, спеціаліста або маґістра на час призначення стипендії 

Документи приймають до 16 травня 

studentЛбпО@_bzfulbright.com.ua

ibaryshЛбпО@_bzfulbright.com.ua


Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США

International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program: Навчання у провідних американських університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня Ph.D. Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії

Документи приймають  до 16 травня

studentЛбпО@_bzfulbright.com.ua

ibaryshЛбпО@_bzfulbright.com.ua

 

Програма імені Фулбрайта в Україні

вул. Еспланадна, 20, офіс 904

Київ, 01001

тел.: 044 287 07 77

факс: 044 230 20 60

www.fulbright.org.ua