2018-02-19
12:11

—типенд≥йна програма академ≥чних обм≥н≥в iмен≥ ‘улбрайта

ѕрограма iмен≥  ‘улбрайта - це найстарiша i найбiльш вiдома у свiтi програма наукових обмiнiв. ¬она дiЇ з 1946 року, нинi - у 175 крањнах свiту. —п≥льними зусилл€ми з науковими спiльнотами iнших крањн —Ўј створили програму, за €кою науковцi, студенти та громадськi дi€чi мають змогу побувати в јмерицi, а американцi - в iнших крањнах свiту. ѕонад 700 украњнських стипенд≥ат≥в провели рiк науковоњ працi в —Ўј та б≥льше 400 американцiв займались дослiдницькою та викладацькою дi€льнiстю в ”крањнi.

ўор≥чн≥ конкурси дл€ науковц≥в, викладач≥в та випускник≥в внз:

•ранти дл€ молодих науковц≥в на проведенн€ досл≥джень в ун≥верситетах —Ўј

Fulbright Faculty Development Program: ѕроведенн€ досл≥дженн€ в ун≥верситетах —Ўј впродовж одного академ≥чного року. ” конкурс≥ можуть брати участь викладач≥ та досл≥дники в≥ком до 35 рок≥в, з двор≥чним профес≥йним досв≥дом, €к≥ ще не мають наукового ступен€, та молод≥ кандидати наук (не п≥зн≥ше 3-х рок≥в п≥сл€ захисту) 

ƒокументи приймають до 31 березн€ 

studentЕ√P.ШЛ@b4ozfulbright.com.ua

ibaryshЕ√P.ШЛ@b4ozfulbright.com.ua


—типенд≥њ дл€ навчанн€ на маі≥стерському р≥вн≥ в ун≥верситетах —Ўј

Fulbright Graduate Student Program: Ќавчанн€ в американських ун≥верситетах в≥д одного до двох рок≥в на здобутт€ ступен€ маі≥стра. ” конкурс≥  можуть брати участь студенти старших курс≥в, випускники ¬Ќ« та асп≥ранти.  андидати повинн≥ мати диплом бакалавра, спец≥ал≥ста або маі≥стра на час призначенн€ стипенд≥њ 

ƒокументи приймають до 16 травн€ 

studentЕ√P.ШЛ@b4ozfulbright.com.ua

ibaryshЕ√P.ШЛ@b4ozfulbright.com.ua


—типенд≥њ дл€ навчанн€ в асп≥рантур≥ в ун≥верситетах —Ўј

International Fulbright Science and Technology Ph.D. Program: Ќавчанн€ у пров≥дних американських ун≥верситетах на р≥вн≥ асп≥рантури прот€гом трьох рок≥в з правом захисту наукового ступен€ Ph.D.  андидати повинн≥ мати щонайменше диплом бакалавра на час призначенн€ стипенд≥њ

ƒокументи приймають  до 16 травн€

studentЕ√P.ШЛ@b4ozfulbright.com.ua

ibaryshЕ√P.ШЛ@b4ozfulbright.com.ua

 

ѕрограма ≥мен≥ ‘улбрайта в ”крањн≥

вул. ≈спланадна, 20, оф≥с 904

 ињв, 01001

тел.: 044 287 07 77

факс: 044 230 20 60

www.fulbright.org.ua