2020-05-25
11:24

Гранти 7РП для розвитку наукової мобільності (програма Марії Кюрі) 2012

Індивідуальні дослідні гранти Сьомої Рамкової Програми ЄС з наукових досліджень, технологічних розробок призначені вченим з третіх країн, в т.ч. Росії, що має ступінь кандидата наук або, як мінімум, чотирирічний досвід наукової роботи після закінчення вузу, що приїжджають до країн ЄС (або асоційовані в 7РП країни) на термін від 1 до 3 років, з метою проведення науково-дослідної роботи та розвитку наукової кар'єри.

Назва програми - Marie Curie International Incoming Fellowships (IIF)

Шифр конкурсу - FP7-PEOPLE-2012-IIF
Дата відкриття конкурсу - 13 березня 2012
Заявки приймаються до 16 серпня 2012

Детальна інформація про програму:
Фінансування передбачено для реалізації наукового проекту, який сприятиме трансферу знань в приймаючу організацію, встановлення або розвитку співробітництва, розвитку наукової кар'єри дослідника. Стипендії призначені для висококваліфікованих фахівців, які приїжджають в країни ЄС з інших країн, що не входять до складу ЄС / АС, на період від 1 до 2 років, з метою проведення науково-дослідної роботи та розвитку своєї наукової кар'єри. Фахівці повинні мати стаж роботи у науковій сфері не менше 4-х років та вчений ступінь. Тематика наукової роботи вибирається самим ученим спільно з запрошуючої організацією з ЄС, з якою він укладає угоду. Єврокомісія укладає контракт з організацією ЄС / АС, в яку приїжджає дослідник.

На період відповідного строку подання заявок вчені, що беруть участь у даній акції, повинні 1) мати докторський ступінь, незалежно від часу необхідного для її отримання, або 2) мати, принаймні, 4-річний досвід наукової роботи, еквівалентний повною ставкою у штаті, включаючи період наукового навчання - після отримання вченого ступеня. Це мінімальні вимоги до кандидатів на програму, тим не менше, очікується, що вчені матимуть більш солідний досвід.

Фінансування передбачено також для етапу повернення вченого в рідну країну, який може становити від 6 місяців до 1 року. Цей етап призначений для практичного застосування у своїй країні досвіду та знань, отриманих вченим під час роботи за кордоном.

Етап виїзду за кордон
Контракт укладається з приймаючою організацією країни-члена ЄС або асоційованої країни на весь період від 1 до 2 років.

Можливий етап повернення тривалістю 1 рік спрямований на застосування в рідній країні досвіду, отриманого за період виїзду за кордон вченими однією з партнерських країн міжнародного співробітництва (International Cooperation Partner Country). В цьому випадку заявка повинна включати опис можливого етапу повернення в певну організацію («return host organization»). Стадія повернення зазвичай починається не пізніше ніж через 6 місяців після завершення етапу виїзду за кордон.

Контракт буде оформлений з організацією, в яку повертається учений, вона ж відповідає за його ефективне повернення. Грант повинен використовуватися як внесок до витрат на наукову діяльність, пов'язану з проектом вченого в організації, куди він повертається.

Правила мобільності та умови національності для вчених. На момент терміну подання заявок вчені не повинні постійно перебувати або виконувати свою основну діяльність (робота, навчання, тощо) в країні приймаючої організації на період більше 12 місяців за 3 роки безпосередньо до крайнього терміну подання. Короткий перебування, наприклад, відпустку, не береться до уваги.

Внесок ЄС, розмір стипендії та критерії оцінки: Внесок ЄС і розмір стипендії по даному заходу заснований на фінансовій схемі "Підтримка навчання та кар'єрного росту вчених", викладеної в Додатку 3 Робочої програми. Оцінка, вибір та критерії присудження стипендії викладені в Додатку 2.

Очікуваний ефект від акції
Проекти цієї акції сприяють підвищенню якості наукової роботи в державному та приватному секторі в державах-членах ЄС та асоційованих країнах, завдяки спільному використанню та практичного застосування нових знань, що передаються і розвиваються висококваліфікованими вченими, зануреними в європейському середу наукової діяльності. У той же час проекти стануть ядром для майбутніх наукових взаємодій на міжнародному рівні, роблячи внесок у розвиток європейської економіки і суспільства, заснованих на знаннях.

Розмір гранту:
-допомога на проживання: 17640 - 81400 € / рік (в залежності від наукового стажу та порядку оплати соц. податків);
-
допомога у зв'язку з переїздом: 500 - 800 € / міс. (З урахуванням сімейного стану на дату подачі заявки);
-
транспортні витрати: 250-2500 € / рік (в залежності від відстані - до 10 тис. км);
-
фіксована сума на участь у наукових дослідженнях та заходи з навчання (конференції, семінари тощо) у розмірі 800 євро на місяць для проведення досліджень і навчання в лабораторних умовах і 500 євро на місяць - не в лабораторних умовах.
-
відшкодування витрат приймаючої організації в Європі: 700 € / міс.

На етапі повернення дослідника в Росію приймаючої вченого назад організації в Росії виділяється фіксована сума в розмірі 15000 євро для продовження наукового проекту.

Повний текст Робочої програми (Work Program), правил заповнення проектної заявки та подання до Науковий Європейська Рада (ERC) - Інформаційний пакет (Information Package) доступні для читання і скачування (з 13 березня 2012 р.).