2020-05-25
11:24

Гранти 2012-2014 в рамках спільного конкурсу проектів фундаментальних досліджень НАН України та СВ РАН

 

Відповідно до Договору про наукове співробітництво між Національною академією наук України та Сибірським відділенням Російської академії наук від 14 квітня 2011 Президія Установи Російської академії наук Сибірського відділення РАН ПОСТАНОВЛЯЄ: оголосити спільний конкурс проектів фундаментальних досліджень Національної академії наук України та Установи Російської академії наук Сибірського відділення РАН на 2012-2014 рр. і провести його відповідно з додатковою угодою до згаданого Договору.

Проекти на конкурс представляються вченому секретарю Конкурсної комісії СВ РАН к.ф.-м.н. Н.Г. Нікуліну з 20 жовтня по 20 листопада 2011 року.

 

Проекти, що виконуються вченими СВ РАН і НАН України, які перемогли в конкурсі проектів фундаментальних досліджень спільно з організаціями УрВ і ДВВ РАН, СВ РАМН і СВ Россельхозакадеміі, ФДМ "ННІІПК ім. акад. Е.Н. Мєшалкіна" Мінздоровсоцрозвитку Росії, національних академій наук Монголії, Білорусі та Національної наукової ради Тайваню, не рекомендуються для фінансування.

Метою конкурсів є відбір наукових і науково-технічних проектів, які виконуються спільно російськими і українськими вченими, для надання їм фінансової підтримки.

Конкурси проводяться один раз на три роки, починаючи з 2012 року, за такими науковими напрямками:

- Математика, інформатика та інформаційні технології

- Фізика і астрономія

- Хімія та хімічні технології

- Нові матеріали і нанотехнології

- Біологічні науки та біотехнології

- Науки про Землю

- Механіка та машинобудування

- Енергетика та енергозбереження

- Інженерні науки

- Громадські та гуманітарні науки

 

До участі в конкурсах не допускаються:

- Проекти, оформлені з порушенням правил і форм конкурсу;

- Проекти, представлені на конкурси після закінчення оголошеного терміну;

- Проекти, що отримали до часу проведення конкурсів фінансування з Державного бюджету України та Російської Федерації;

- Проекти, що отримали раніше підтримку Державного фонду фундаментальних досліджень України і Російського фонду фундаментальних досліджень.

 

Співкерівники проектів з російської і української сторін завчасно узгоджують тему досліджень, розподіл обов'язків за проектом та спільний план-графік робіт.

На рецензування подається загальна заявка. Форма заявок встановлюється спільно двома Сторонами.

Узгоджені заявки подаються одночасно: російськими співкерівниками проекту - в Сибірське відділення РАН, українськими співкерівниками проекту - до Національної академії наук України. Заявки, подані тільки однією Стороною, не розглядаються.

Вчений може бути керівником тільки одного наукового проекту, поданого на конкурс. Вчений, який є керівником проекту, може одночасно брати участь в якості виконавця ще тільки в одному проекті.

 

Додаткова інформація:

http://www-sbras.nsc.ru/win/anons/1689/11/pso_340-29-09-11.pdf