2017-09-08
15:19

√ранти 2012 - 2013 дл€ участ≥ в постдокторськ≥й програм≥ IBM Herman Goldstine Postdoctoral Fellowship

 

¬≥дд≥ленн€ б≥знес-анал≥зу ≥ математичних наук при досл≥дницькому центр≥ “омаса ”отсона компан≥њ IBM (The Business Analytics and Mathematical Sciences Department of the IBM Thomas J. Watson Research Center) оголошуЇ конкурс в рамках стипенд≥альноњ програми «Goldstine Fellowship» дл€ молодих вчених в галуз≥ математичних ≥ комп'ютерних наук.

—типенд≥атам надаЇтьс€ можлив≥сть проведенн€ фундаментальних ≥ прикладних досл≥джень в галуз≥ математики та ≥нформатики прот€гом одного року в IBM Thomas J. Watson Research Center. ¬ окремих випадках стипенд≥€ може бути продовжена ще на 1 р≥к.

ƒо участ≥ в конкурс≥ запрошуютьс€ молод≥ фах≥вц≥, €к≥ отримали ступ≥нь кандидата наук (PhD) у в≥дпов≥дних дисципл≥нах п≥сл€ вересн€ 2007 року або планують њњ отриманн€ до початку програми (друга половина 2012 року, зазвичай вересень). ƒл€ участ≥ в програм≥ потр≥бно знанн€ англ≥йськоњ мови.

–озм≥р стипенд≥њ - в≥д $ 95,000 до $ 115,000. ћожлива компенсац≥€ транспортних витрат стипенд≥ата.

 

«а€вки на участь в програм≥ приймаютьс€ електронною поштою c 31 жовтн€ 2011 по 8 с≥чн€ 2012 року.

ƒетальна ≥нформац≥€ про участь у програм е опубл≥кована на сайт≥ досл≥дного центру:

http://domino.research.ibm.com/comm/research_projects.nsf/pages/goldstine.index.html

ƒодаткову ≥нформац≥ю можна отримати за адресою goldpostН2ЉPЂЫ@GFшCШwatson.ibm.com, в тем≥ листа сл≥д вказати "2012 Goldstine Query".