2020-05-29
09:18

Гранти університетської мережі організації Центрально-Європейська Ініциатива

Університетська мережа організації Центрально-Європейська Ініціатива (ЦЄІ) - це мережа університетів всіх країн - членів організації Центрально-Європейська Ініціатива. Її мета - спрощення співпраці між університетами та іншими вищими навчальними закладами регіону ЦЄІ, забезпечуючи підтримку мобільності на академічному рівні в рамках додаткових освітніх програм для випускників.

Університетська мережа організації Центрально-Європейська Ініціатива функціонує за допомогою наступних органів:

 • Генеральний секретар (ректор Трієстинського університету);
 • Виконком (складається з представників координуючих університетів);
 • Піклувальна рада (включає членів Робочої групи ЦЄІ з освіти);
 • Генеральний директор ЦЄІ - Виконавчий секретаріат;
 • Генеральна Асамблея (включає ректорів університетів, що приймають участь);

Будь-який університет країн-членів ЦЄІ може стати членом мережі, якщо напрямки його діяльності відповідають сферам співробітництва.

Координуючий університет в Україні Університетської мережі організації Центрально-Європейська Ініціатива - Одеський національний морський університет (ОНМУ).

СПІЛЬНІ ПРОГРАМИ
Співробітництво в рамках мережі ЦЄІ здійснюється у формі спільних програм академічного характеру, наприклад, у вигляді курсів для аспірантів та магістрів. 


Сюди можуть бути також віднесені літні школи та семінари, тривалістю не менше 1 тижня після яких видаються відповідні дипломи.

Фінансова підтримка від ЦЄІ - це стипендії слухачам і гранти викладачам.
Спільна програма повинна включати не менше двох університетів з різних країн-членів і відповідати одній з наступних сфер співробітництва:

 • Біотехнологія
 • Економіка
 • Навколишнє середовище та сталий розвиток
 • Інформаційні та комунікаційні технології
 • Інфраструктура та логістика
 • Регіональний розвиток, суспільне адміністрування (включаючи моделі управління).

Мова навчання - англійська.

Переваги мають спільні програми, що включають університети з країн ЦЄІ - не членів Європейського Союзу (Албанія, Білорусь, Боснія і Герцеговина, Хорватія, Македонія, Молдова, Сербія, Чорногорія, Україна), а також програми, що залучають більшу кількість університетів.

Пропозиції щодо спільних програм на 2011/2012 роки повинні представлятися як до координуючого університету для попереднього розгляду (для України це - ОНМУ), так і в секретаріат ЦЄІ на електронну пошту та поштою не пізніше 1 березня 2011.

Форми для заявок та правила їх оформлення - на CEI website: www.ceinet.org.

Представник ОНМУ в ЦЄІ - професор Дубровський Михайло Павлович (doubrдщЏ@D$&onmu.odessa.ua, тел. 048 7283130, 048 7283145, факс 048 7164141).

За матеріалами www.mon.gov.ua