2020-05-25
11:24

НАПРИКІНЦІ XIX століття професор Берлінського університету Г. Гижицький від імені журналу "За етичну культуру" звернувся до Леву Миколайовичу Толстому із проханням відповісти на запитання "Що таке релігія?" і " чиМожлива моральність, незалежна від релігії?". Ці питання Толстої знайшов дуже точними й важливими й відгукнувся на них трактатом "Релігія й моральність" (1893 г.). Вони зберігають свою теоретичну й практичну актуальність дотепер . ОСОБЛИВО це ставиться до другого питання, яке придбало додаткову гостроту у світлі радянського й пострадянського досвіду взаємин держави й церкви, суспільства й релігії, а також з обліком прийнятого недавно в нашій країні розв'язку про введення в середній школі викладання в альтернативному режимі основ релігії й етики.

Враховуючи суспільну злободенність теми, бажаючи стимулювати її теоретичну розробку й у зв'язку з 100- річчям від дня кончини Л.Н. Толстого, Інститут філософії РАН і міжнародний фонд "Знання" повідомляють відкритий конкурс філософських творів (трактатів) на тему: " чиМожлива моральність, незалежна від релігії?"

Основні цілі конкурсу:
• теоретичне осмислення проблеми співвідношення релігії й моральності, відповідне до сучасного рівня пізнання й історичного розвитку;
• підвищення філософської культури її публічного обговорення;
• пошук таких розв'язків, які будуть сприяти духовно-моральній консолідації російського суспільства.

Вимоги до конкурсних творів
Вирішальним при оцінці представлених робіт буде не той або інший - позитивний або негативний - відповідь на сформульоване питання, а наукова якість пропонованих розв'язків: логічна переконливість, психологічна глибина, теоретична й історична обґрунтованість. Суспільна злободенність теми припускає такий аналіз, у якім академічна обґрунтованість і філософський кругозір сполучаються з публіцистичною загостреністю й критикою масових забобонів.

Умови конкурсу
У конкурсі можуть брати участь усі бажаючі, крім членів журі й співробітників ІФ РАН, зайнятих у його організації й проведенні. Конкурсні твори відразу після одержання розміщаються на сайті Інституту філософії РАН (http://iph.ras.ru/concurs2010.htm).

Твори подаються під девізом; окремо до творів додається запечатаний конверт із ПІП автора й загальними анкетними даними (адреса із вказівкою індексу, контактний телефон, e-mail), який розкривається привселюдно (на засіданні Вченого Ради ІФ РАН) після підведення підсумків конкурсу по всіх видах премій.

Обсяг рукопису може коливатися від 0,5 п.л. (20 000 знаків із пробілами) до 2,5 п.л. (100 000 знаків із пробілами).

Рукописи, що перевищують 2,5 п.л., розглядатися не будуть.

Рукописи надсилаються російською мовою в роздрукованому виді (2 екземпляра) за адресою 119991, Москва, вул. Волхонка, буд. 14/5, Інститут філософії РАН, Видавничий відділ. Електронний варіант рукопису направляється за адресою: concurs2010XVЕ@жc/жљyandex.ru.

Останній строк вистави рукописів 31 серпня 2010 р. Підсумки конкурсу підводять протягом 2 місяців, до 1 листопада 2010 р.

Для переможців закладається два типи премій:
А. Премії, присуджувані на основі розв'язки журі конкурсу. Перша премія - 250 000 рублів і три заохочувальні - по 50 000 рублів. Журі конкурсу ухвалює розв'язок на основі висновку експертів таємним голосуванням, простою більшістю, але не менш 50 % від загального складу журі. Розв'язок журі затверджується Вченим Радою ІФ РАН.

В. Премія читацьких симпатій у розмірі 200 000 рублів. Переможець визначається на підставі рейтингового голосування по 10- бальній системі. У голосуванні можуть взяти участь усі наукові співробітники ІФ РАН, викладачі філософських факультетів, відділень і кафедр філософії ВУЗІВ Росії (за винятком членів журі й співробітників ІФ РАН, зайнятих в організації й проведенні конкурсу). Голосування є добровільним і персональним. Для голосування необхідно заповнити іменну електронну анкету, розміщену на сайті ІФ РАН (http://iph.ras.ru/anketa2010.htm) і вислати її за адресою: concurs2010XVЕ@жc/жљyandex.ru. До заліку ухвалюються анкети, у яких виставлені оцінки всім учасникам від 1 до 10 балів. Результати голосування реєструються журі й виносяться для твердження Вченим Радою ІФ РАН. Після винесення розв'язку Вчений Ради вони відкриваються для загального ознайомлення.

Журі конкурсу:
А. А. Гусейнов (голова),
Г.І. Марчук (співголова),

Р.Г. Апресян,
Ф.Н. Блюхер,
В.П. Визгин,
О.М. Генисаретский,
А.В. Иванов,
А.И. Кырлежев,
В.А. Лекторский,
С.А. Никольский,
А.В. Разин,
Ф.Ф. Светик,
А.В. Смирнов,
Марк Смирнов,
А.Р. Фокин,
Б.Г. Юдин.


Адреси й телефони:

 

Москва, 119991, ул. Волхонка, д. 14/5, ком. 529, тел. 697-95-98;

concurs2010XVЕ@жc/жљyandex.ru