2020-05-29
09:18

Об'єднання кримінологів СНД, Луганське представництво Санкт-петербурзького кримінологічного клубу, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є.А. Дідоренко, Луганське обласне відділення Кримінологічної асоціації України, Дослідницький комітет з питань соціології права й девіантної поведінки Соціологічної асоціації України й Луганське обласне відділення Соціологічної асоціації України повідомляють про проведення конкурсу самостійних емпіричних досліджень (експертне опитування, аналіз документів, спостереження, аналіз статистичних даних і ін.) ад'юнктів, аспірантів, науково-педагогічних працівників і інших зацікавлених осіб (у віці до 35 років), які проводять дослідження в області кримінології, кримінального права, карно-процесуального права, адміністративного права, оперативно-розшукової діяльності, конфліктології, соціології й психології по темі: Злочину й правопорушення співробітників міліції.

Основні напрямки досліджень:

• Види злочинів співробітників міліції

• Особистість співробітника міліції здійснюючого злочину

• Віктимологічний аспект злочинності міліціонерів

• Детермінанти злочинності співробітників міліції

• Попередження злочинів співробітників міліції

 

Переможці конкурсу будуть нагороджені Премією імені Є.А. Дідоренко:

• 1 місце - 1500 гривень

• 2 місце - 1250 гривень

• 3 місце - 1000 гривень

 

Критерії оцінки конкурсних робіт:

• оригінальність теми;

• актуальність досліджуваної проблеми;

• емпірична обґрунтованість результатів;

• самостійність дослідження;

• реалістичність і перспективність пропозицій.

 

Автори кращих робіт будуть запрошені до участі в міжнародній науково-практичній конференції, яка відбудеться в Луганськом державному університеті внутрішніх справ імені Є.А. Дідоренко 28-29 жовтня 2010 року. На пленарнім засіданні будуть оголошені результати конкурсу досліджень по темі "Злочину й правопорушення співробітників міліції".

 

Зацікавлені особи повинні надати в оргкомітет:

1. текст конкурсної роботи в електронному виді;

2. рецензію наукового керівника або витяг із протоколу засідання кафедри про рекомендацію роботи до участі в конкурсі;

3. заявку на участь у конкурсі;

4. анотації роботи на російському й англійському мовах обсягом 5-7 пропозицій кожна.

 

Кінцевий строк подачі матеріалів - 30 вересня 2010 р.

Вимоги до оформлення й структурі роботи:

Обсяг: до 12 сторінок друкованого тексту;

поля: 2 див;

шрифт: Times New Roman, розмір 14;

міжрядковий інтервал 1,5.

НА початку роботи вказати: назва теми дослідження; прізвище, ініціали, посаду й науковий ступінь автора; для ад'юнктів (аспірантів) - прізвище й ініціали наукового керівника, його посада, науковий ступінь, учене звання;

У тексті повинні бути відображені: проблема, головне питання дослідження, ціль і завдання, об'єкт і предмет, гіпотези, методи збору даних, основні результати дослідження, загальні висновки й практичні рекомендації.

Заявка на участь у міжвузівському конкурсі емпіричних досліджень "Злочину й правопорушення співробітників міліції"

Прізвище

Ім'я

По батькові

Тема конкурсної роботи

Місце роботи (навчання)

Посада

Науковий ступінь

Учене звання

Науковий керівник (для ад'юнктів і аспірантів)

Адреса для переписки

Електронна адреса (e-mail)

Номера контактних телефонів

Адреса оргкомітету:

91493, Україна, м. Луганськ, сел. Ювілейний, вул. Генерала Дідоренко, 4, Луганський державний університет внутрішніх справ імені Є.А. Дідоренко, кафедра кримінології, конфліктології й соціології.

телефон: +38 (0642) 93-68-92

факс: +38 (0642) 93-50-77 з позначкою "для кафедри кримінології, конфліктології й соціології"

 e-mail: krimisoc©N{-w,@zГ3yandex.ru

Источник: http://www.criminolog.lg.ua