2020-05-25
11:24

Міжнародний фонд «Відродження» оголошує конкурс в рамках проекту «Школа толерантності: викладання історії та громадянське виховання в багатокультурному суспільстві».

Мета конкурсу: розробка та апробація навчальних і тренінгових курсів (модулів), спрямованих на впровадження основ етнічної, культурної і ґендерної толерантності у викладанні історії у школах.

Учасники конкурсу: неурядові неприбуткові організації, які працюють в освітньому секторі, профільні навчальні та дослідницькі установи (педагогічні університети і коледжі, інститути післядипломної педагогічної освіти, установи АПН), видавництва.

Цільова аудиторія: вчителі-методисти, методисти інститутів післядипломної педагогічної освіти, районних методичних кабінетів, студенти педагогічних вишів, редактори видавництв, автори підручників.

Пріоритети конкурсу:

*  Розробка програми курсу (модуля) та опис їх впровадження у підготовці вчителів соціогуманітарних дисциплін та/чи в програмі післядипломної освіти
*  Розробка програми тренінгу для видавців навчальної літератури та опис її впровадження

Проектна пропозиція має містити:

* програму тренінгу/навчального курсу та чіткий план залучення цільової аудиторії
* докладний опис методики роботи з цільовою аудиторією
* програму апробації тренінгу у викладацькій та видавничій практиці
* конкретний опис результатів проекту
* план моніторингу результатів проекту

Просимо взяти до уваги!

Проектна пропозиція має обов’язково містити:

* лист підтримки навчального закладу розробки та апробації тренінгу/навчального курсу;
* CV розробників та викладачів тренінгу/навчального курсу.Термін виконання проекту не повинен перевищувати 12 місяців

Максимальний розмір гранту - 90 тис. грн.

Загальний бюджет конкурсу - 270 тис. грн.

Останній термін подання проектів — 10 вересня 2010 року.

Результати розгляду проектів за конкурсом будуть оголошені після 1 жовтня 2010 року.

Критерії відбору проектів

* методична і методологічна ґрунтовність;
* чіткий план реалізації проекту;
* конкретність очікуваних результатів;
* реалістичність запропонованої програми;
* досвід та суспільна репутація учасника конкурсу;
* компетентність організації у проведенні подібних проектів;
* здатність учасника конкурсу забезпечити довготривалий ефект реалізації проекту;
* використання зарубіжного досвіду;
* обґрунтованість бюджету проекту.

Оформлення проектів: проекти оформлюються відповідно до вимог і структури АПЛІКАЦІЙНОЇ ФОРМИ (у додатку)

Подання проектів:

Проекти подаються або надсилаються поштою простим або рекомендованим листом на адресу: Освітня програма, пров. Бехтерєвський 13 А, м. Київ, 04 053

Електронна версія проекту має бути надіслана на адресу: o j)T@!wљSirf.kiev.ua">zaplotynskao j)T@!wљSirf.kiev.ua

Загальні умови:
* Проекти з додатками подаються у 7 примірниках (1 оригінал та 6 копій), а також в електронному вигляді.
* Під датою подання проектів слід розуміти дату відправки проекту на адресу МФВ за поштовим штемпелем, а також дату його відправки на електронну скриньку. Проекти, що були відправлені поштою чи на електронну скриньку після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
* Програма не надає ґрантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
* Проекти, надіслані факсом, або лише на електрону пошту (без подання друкованих копій, оформлених відповідно до існуючих вимог), не розглядатимуться.
* Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
* Про результати конкурсу буде повідомлено листом.
* Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
* Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам після реєстрації проектної пропозиції у Відділі управління проектами МФВ.

Контактні особи:Георгій Касьянов, директор програми, o j)T@!wљSirf.kiev.ua">kasianovo j)T@!wљSirf.kiev.ua

Олена Заплотинська, менеджер програми, o j)T@!wљSirf.kiev.ua">zaplotynskao j)T@!wљSirf.kiev.ua

Олена Луцишина, асистент програми, o j)T@!wљSirf.kiev.ua">lutsishinao j)T@!wљSirf.kiev.ua
тел.: (044) 461 95 00.


Джерело : Міжнародний фонд "Відродження"

Додатки : Аплікаційна форма