2018-06-14
16:42

ћ≥жнародний фонд «¬≥дродженн€» оголошуЇ конкурс в рамках проекту «Ўкола толерантност≥: викладанн€ ≥стор≥њ та громад€нське вихованн€ в багатокультурному сусп≥льств≥».

ћета конкурсу: розробка та апробац≥€ навчальних ≥ трен≥нгових курс≥в (модул≥в), спр€мованих на впровадженн€ основ етн≥чноњ, культурноњ ≥ іендерноњ толерантност≥ у викладанн≥ ≥стор≥њ у школах.

”часники конкурсу: неур€дов≥ неприбутков≥ орган≥зац≥њ, €к≥ працюють в осв≥тньому сектор≥, проф≥льн≥ навчальн≥ та досл≥дницьк≥ установи (педагог≥чн≥ ун≥верситети ≥ коледж≥, ≥нститути п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти, установи јѕЌ), видавництва.

÷≥льова аудитор≥€: вчител≥-методисти, методисти ≥нститут≥в п≥сл€дипломноњ педагог≥чноњ осв≥ти, районних методичних каб≥нет≥в, студенти педагог≥чних виш≥в, редактори видавництв, автори п≥дручник≥в.

ѕр≥оритети конкурсу:

*  –озробка програми курсу (модул€) та опис њх впровадженн€ у п≥дготовц≥ вчител≥в соц≥огуман≥тарних дисципл≥н та/чи в програм≥ п≥сл€дипломноњ осв≥ти
*  –озробка програми трен≥нгу дл€ видавц≥в навчальноњ л≥тератури та опис њњ впровадженн€

ѕроектна пропозиц≥€ маЇ м≥стити:

* програму трен≥нгу/навчального курсу та ч≥ткий план залученн€ ц≥льовоњ аудитор≥њ
* докладний опис методики роботи з ц≥льовою аудитор≥Їю
* програму апробац≥њ трен≥нгу у викладацьк≥й та видавнич≥й практиц≥
* конкретний опис результат≥в проекту
* план мон≥торингу результат≥в проекту

ѕросимо вз€ти до уваги!

ѕроектна пропозиц≥€ маЇ обов’€зково м≥стити:

* лист п≥дтримки навчального закладу розробки та апробац≥њ трен≥нгу/навчального курсу;
* CV розробник≥в та викладач≥в трен≥нгу/навчального курсу.“ерм≥н виконанн€ проекту не повинен перевищувати 12 м≥с€ц≥в

ћаксимальний розм≥р гранту - 90 тис. грн.

«агальний бюджет конкурсу - 270 тис. грн.

ќстанн≥й терм≥н поданн€ проект≥в — 10 вересн€ 2010 року.

–езультати розгл€ду проект≥в за конкурсом будуть оголошен≥ п≥сл€ 1 жовтн€ 2010 року.

 ритер≥њ в≥дбору проект≥в

* методична ≥ методолог≥чна ірунтовн≥сть;
* ч≥ткий план реал≥зац≥њ проекту;
* конкретн≥сть оч≥куваних результат≥в;
* реал≥стичн≥сть запропонованоњ програми;
* досв≥д та сусп≥льна репутац≥€ учасника конкурсу;
* компетентн≥сть орган≥зац≥њ у проведенн≥ под≥бних проект≥в;
* здатн≥сть учасника конкурсу забезпечити довготривалий ефект реал≥зац≥њ проекту;
* використанн€ заруб≥жного досв≥ду;
* обірунтован≥сть бюджету проекту.

ќформленн€ проект≥в: проекти оформлюютьс€ в≥дпов≥дно до вимог ≥ структури јѕЋ≤ ј÷≤…Ќќѓ ‘ќ–ћ» (у додатку)

ѕоданн€ проект≥в:

ѕроекти подаютьс€ або надсилаютьс€ поштою простим або рекомендованим листом на адресу: ќсв≥тн€ програма, пров. ЅехтерЇвський 13 ј, м.  ињв, 04 053

≈лектронна верс≥€ проекту маЇ бути над≥слана на адресу: _±"@ШЁ?irf.kiev.ua">zaplotynska_±"@ШЁ?irf.kiev.ua

«агальн≥ умови:
* ѕроекти з додатками подаютьс€ у 7 прим≥рниках (1 ориг≥нал та 6 коп≥й), а також в електронному вигл€д≥.
* ѕ≥д датою поданн€ проект≥в сл≥д розум≥ти дату в≥дправки проекту на адресу ћ‘¬ за поштовим штемпелем, а також дату його в≥дправки на електронну скриньку. ѕроекти, що були в≥дправлен≥ поштою чи на електронну скриньку п≥сл€ вказаного в оголошенн≥ терм≥ну, не розгл€датимутьс€.
* ѕрограма не надаЇ ірант≥в пол≥тичним парт≥€м, рел≥г≥йним громадам ≥ приватним (ф≥зичним) особам.
* ѕроекти, над≥слан≥ факсом, або лише на електрону пошту (без поданн€ друкованих коп≥й, оформлених в≥дпов≥дно до ≥снуючих вимог), не розгл€датимутьс€.
* ѕодан≥ на конкурс матер≥али не повертаютьс€ й не рецензуютьс€.
* ѕро результати конкурсу буде пов≥домлено листом.
* ќстаточне р≥шенн€ щодо проекту перегл€ду не п≥дл€гаЇ.
* ѕричини в≥дмови в п≥дтримц≥ проекту не пов≥домл€ютьс€.

‘онд оф≥ц≥йно п≥дтверджуЇ факт отриманн€ проект≥в листом, €кий надсилаЇтьс€ апл≥кантам п≥сл€ реЇстрац≥њ проектноњ пропозиц≥њ у ¬≥дд≥л≥ управл≥нн€ проектами ћ‘¬.

 онтактн≥ особи:√еорг≥й  ась€нов, директор програми, _±"@ШЁ?irf.kiev.ua">kasianov_±"@ШЁ?irf.kiev.ua

ќлена «аплотинська, менеджер програми, _±"@ШЁ?irf.kiev.ua">zaplotynska_±"@ШЁ?irf.kiev.ua

ќлена Ћуцишина, асистент програми, _±"@ШЁ?irf.kiev.ua">lutsishina_±"@ШЁ?irf.kiev.ua
тел.: (044) 461 95 00.


ƒжерело : ћ≥жнародний фонд "¬≥дродженн€"

ƒодатки : јпл≥кац≥йна форма