2020-05-29
09:18

Повторний конкурс «Розвиток співпраці аналітичних центрів України та країн Західної Європи»

Мета конкурсу:

Встановлення зв’язків/співпраці між аналітичними центрами та/або громадськими організаціями України і країн Західної Європи для збільшення присутності української експертної думки у країнах Західної Європи.

 

У рамках конкурсу будуть підтримані проектні пропозиції, які передбачатимуть співпрацю аналітичних центрів та/або громадських організацій України і країн Західної Європи щодо:

-         здійснення спільної діяльності (навчальної, аналітичної, адвокаційної тощо) на актуальні теми відносин Україна – ЄС та модернізації різних суспільно-політичних сфер України;

-         видання результатів спільної діяльності;

-         широке представлення результатів спільної діяльності у країнах Західної Європи.

 

Дія конкурсу поширюється на проекти співпраці з представниками країн ЄС-15 (Австрія, Бельгія, Великобританія, Греція, Данія, Ірландія, Іспанія, Італія, Люксембург, Нідерланди, Німеччина, Португалія, Фінляндія, Франція, Швеція) та країн Європейської Асоціації Вільної Торгівлі (Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія, Швейцарія).

 

Учасники конкурсу: незалежні аналітичні центри та громадські організації України.

 

Обов’язкові вимоги для проектів:

-         На момент подачі проектної пропозиції український аналітичний центр / громадська організація має мати домовленість з відповідним аналітичним центром / громадською організацією Західної Європи, що має бути підтверджено документально;

-         Проектна пропозиція має містити план реалізації проекту, з якого чітко видно не лише тему, а й приблизну структуру дослідження (якщо проект передбачає здійснення дослідження), а також план заходів, що планується здійснити в рамках проекту (зустрічі, тренінги, публічні презентації та заходи, тощо) та перелік людей, задіяних у проект, з описом їхньої роботи в рамках проекту;

-         Бюджет проектної пропозиції має передбачати покриття витрат на оплату праці учасників проекту з українського боку, організаційні витрати на проведення заходів в Україні (якщо такі передбачаються), витрати, пов’язані з відрядженнями українських учасників проекту, частину витрат на видання публікації, а також переклад (за потребою);

-         Усі витрати, пов’язані з участю іноземних експертів (оплата праці, поїздки до України, проведення заходів у ЄС тощо) мають покриватися європейським аналітичним центром;

-         Проект обов’язково має передбачати поширення його результатів і привернення уваги до нього у країні-партнерові.

 

Критерії для відбору переможців:

-         обґрунтування актуальності теми дослідження;

-         організаційна та експертна спроможність організації реалізувати відповідний проект;

-         організаційна та експертна спроможність організації-партнера з Західної Європи реалізовувати відповідний проект та представити його результати;

-         обґрунтованість бюджету.

 

Максимальний розмір очікуваного від МФВ гранту: 240 000 грн.

 

Бюджет конкурсу становить 640 000 грн..

 

Кінцевий термін подання проектів: 4 жовтня 2010 р.

 

Результати розгляду проектних пропозицій будуть оголошені не пізніше 29 листопада 2010 року.

 

 

Зверніть увагу!

·         Вітається залучення додаткових партнерів з країн – нових членів ЄС (колишніх членів соціалістичного табору), для чого рекомендується подавати проектну пропозицію до Програми МФВ “Схід-Схід: партнерство без кордонів” (http://www.irf.kiev.ua/ua/programs/eui/ee)

·         Для участі в конкурсі приймаються проектні пропозиції, оформлені ВИНЯТКОВО відповідно до аплікаційної форми Європейської програми МФВ для цього конкурсу (Аплікаційну форму можна отримати на веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua);

·         Проектну пропозицію слід подавати у двох примірниках у друкованому вигляді з усіма додатками (з печаткою організації та підписом організатора проекту), а також в електронній версії з усіма додатками (на електронному носії, а також електронною поштою на адресу epЈ:]@ЕЦ+irf.kiev.ua);

·         До тексту проектної пропозиції потрібно додати:

– інформацію про досвід організації,

– зразки прес-релізів та публікацій у ЗМІ про заходи, які організація проводила раніше,

– CV всіх залучених до виконання проекту працівників організації та зовнішніх експертів;

– листи партнерських організацій про співпрацю в цьому проекті.

·         МФВ офіційно підтверджує факт отримання проектних пропозицій листом, котрий надсилає аплікантам упродовж 7 днів із моменту отримання кореспонденції. Про результати розгляду проектних пропозицій аплікантів повідомлять письмово.

·         Подані на конкурс матеріали не повертаються та не рецензуються.

·         Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.

·         Причини відмови в підтримці проектної пропозиції не повідомляються.

·         МФВ не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам і фізичним особам.

 

Проектні пропозиції надсилати поштою або приносити за адресою:

Європейська програма

Міжнародний фонд “Відродження”

вул. Артема, 46

04053, м. Київ.

А також надсилати на електронну пошту: epЈ:]@ЕЦ+irf.kiev.ua (надання електронної версії проектної пропозиції є обов’язковою вимогою для її розгляду)

 

Аплікаційну форму проектної пропозиції можна отримати на веб-сторінці МФВ: http://www.irf.kiev.ua

 

Контактні особи:

Дмитро Шульга
Старший менеджер Європейської програми
04053, м.Київ, Бехтерєвський пров., 13-А
тел.: (044) 461 95 00
факс: (044) 486 01 66
e-mail: shulgaЈ:]@ЕЦ+irf.kiev.ua

Ірина Солоненко

Директор Європейської програми

04053, м.Київ, Бехтерєвський пров., 13-А

тел.: (044) 461 95 00

факс: (044) 486 01 66

e-mail: solonenkoЈ:]@ЕЦ+irf.kiev.ua