2019-11-07
14:56

ќголошуЇтьс€ конкурс (‘41) сп≥льних проект≥в ƒержавного фонду фундаментальних досл≥джень (ƒ‘‘ƒ) ≥ Ѕ≥лоруського республ≥канського фонду фундаментальних досл≥джень (Ѕ–‘‘ƒ) на 2011 – 2012 роки

ƒержавний фонд фундаментальних досл≥джень ”крањни ≥ Ѕ≥лоруський республ≥канський фонд фундаментальних досл≥джень в≥дпов≥дно до укладеноњ м≥ж ними угоди про сп≥вроб≥тництво оголошують трет≥й конкурс сп≥льних проект≥в фундаментальних наукових досл≥джень з метою консол≥дац≥њ зусиль ‘онд≥в дл€ ф≥нансовоњ п≥дтримки актуальних досл≥джень, що виконуютьс€ сп≥льно вченими ”крањни й –еспубл≥ки Ѕ≥лорусь.

 онкурс проводитьс€ за наступними науковими напр€мами:
• ф≥зика, математика, ≥нформатика (01),
• техн≥чн≥ науки (02),
• х≥м≥€ й науки про «емлю (03),
• б≥олог≥чн≥, медичн≥ й аграрн≥ науки (04),
• гуман≥тарн≥ науки (05).

 
Ќа конкурс приймаютьс€ науков≥ досл≥дницьк≥ проекти, що будуть виконуватмс€ невеликими науковими колективами б≥лоруських ≥ украњнських учених.

«апити на конкурс подаютьс€ одночасно в обидва ‘онди в≥дпов≥дно до встановлених форм, при цьому украњнськ≥ вчен≥ подають запити до ƒ‘‘ƒ, б≥лоруськ≥ - до Ѕ–‘‘ƒ.
¬чений може бути кер≥вником т≥льки одного проекту.

Ќазва проекту, ключов≥ слова, основн≥ тематичн≥ формулюванн€ в обох вар≥антах повинн≥ бути ≥дентичними, а програма досл≥джень - взаЇмно погоджена за зм≥стом ≥ терм≥нами. ” програм≥ досл≥джень повинно бути ч≥тко зазначено, €к≥ завданн€ виконуЇ украњнська сторона, а €к≥ - б≥лоруська.

«апити на конкурс у ƒ‘‘ƒ подаютьс€ до 3 листопада 2010 року включно. ѕри поштовому в≥дправленн≥ дата визначаЇтьс€ за штемпелем.
ћатер≥али украњнських учених на електронних ≥ паперових нос≥€х направл€ютьс€ до ƒ‘‘ƒ за адресою: 01601, ћ—ѕ, м. ињв, бульв. “.Ўевченка, 16, к. 404, телефон дл€ дов≥док ≥ консультац≥й 246-39-30 (координатор конкурсу – “окар ќлександр ѕетрович, e-mail tokarШ#ор@Ъ?Њdffd.gov.ua).

”мови конкурсу та програма п≥дготовки запиту розм≥щен≥ на сайт≥ ƒ‘‘ƒ (www.dffd.gov.ua), а також можуть бути скоп≥йован≥ в дирекц≥њ ‘онду.

«авантажити ѕрограму п≥дготовки за€вки та умови конкурсу ConkursF41