2020-05-29
09:18

Оголошується конкурс (Ф41) спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень (ДФФД) і Білоруського республіканського фонду фундаментальних досліджень (БРФФД) на 2011 – 2012 роки

Державний фонд фундаментальних досліджень України і Білоруський республіканський фонд фундаментальних досліджень відповідно до укладеної між ними угоди про співробітництво оголошують третій конкурс спільних проектів фундаментальних наукових досліджень з метою консолідації зусиль Фондів для фінансової підтримки актуальних досліджень, що виконуються спільно вченими України й Республіки Білорусь.

Конкурс проводиться за наступними науковими напрямами:
• фізика, математика, інформатика (01),
• технічні науки (02),
• хімія й науки про Землю (03),
• біологічні, медичні й аграрні науки (04),
• гуманітарні науки (05).

 
На конкурс приймаються наукові дослідницькі проекти, що будуть виконуватмся невеликими науковими колективами білоруських і українських учених.

Запити на конкурс подаються одночасно в обидва Фонди відповідно до встановлених форм, при цьому українські вчені подають запити до ДФФД, білоруські - до БРФФД.
Вчений може бути керівником тільки одного проекту.

Назва проекту, ключові слова, основні тематичні формулювання в обох варіантах повинні бути ідентичними, а програма досліджень - взаємно погоджена за змістом і термінами. У програмі досліджень повинно бути чітко зазначено, які завдання виконує українська сторона, а які - білоруська.

Запити на конкурс у ДФФД подаються до 3 листопада 2010 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.
Матеріали українських учених на електронних і паперових носіях направляються до ДФФД за адресою: 01601, МСП, м.Київ, бульв. Т.Шевченка, 16, к. 404, телефон для довідок і консультацій 246-39-30 (координатор конкурсу – Токар Олександр Петрович, e-mail tokarЖ Ѕ)@<ЁП.щdffd.gov.ua).

Умови конкурсу та програма підготовки запиту розміщені на сайті ДФФД (www.dffd.gov.ua), а також можуть бути скопійовані в дирекції Фонду.

Завантажити Програму підготовки заявки та умови конкурсу ConkursF41