2020-05-29
09:18

Державний фонд фундаментальних досліджень (ДФФД) і Російський фонд фундаментальних досліджень (РФФД) відповідно до укладеної між ними угоди про співробітництво з метою консолідації зусиль Фондів для фінансової підтримки актуальних досліджень, оголошують другий конкурс (Ф40) спільних проектів фундаментальних наукових досліджень, що виконуються вченими України та Російської Федерації.


Конкурс проводиться за наступними науковими напрямами:
• математика, інформатика, механіка (01);
• фізика і астрономія (02);
• хімія (03);
• біологія та медична наука (04);
• науки про людину та суспільство (05);
• науки про Землю та проблеми навколишнього середовища (06);
• наукові основи перспективних технологій (07).

 

При оголошенні конкурсу Сторони керуються відповідними класифікаторами наукових напрямів, що прийняті кожною Стороною.
На конкурс приймаються наукові дослідницькі проекти, що будуть виконуватись невеликими науковими колективами українських і російських вчених.

Умови конкурсу

Грантова підтримка фундаментальних наукових досліджень надається ДФФД на конкурсній основі незалежно від відомчої підпорядкованості головної організації/виконавців проекту, віку, вченого звання, вченого ступеню або посади керівника проекту.
Вчений України має право подати на конкурс „Ф40" як керівник тільки один запит на науковий проект і, відповідно, стати керівником тільки одного спільного проекту, який отримає фінансову підтримку ДФФД. Участь у цьому конкурсі не перешкоджає участі заявника в інших конкурсах ДФФД.
Українські та російські вчені - учасники проекту конкурсу „Ф40” попередньо погоджують між собою зміст своїх запитів. Назва проекту повинна бути однакова для українських і російських запитів. Українські вчені направляють свої запити до ДФФД, російські вчені – до РФФД, згідно з правилами подачі запитів, які прийняті у ДФФД та у РФФД відповідно.
До конкурсу не приймаються проекти: що подані тільки від однієї сторони; що поступили до ДФФД після оголошеного терміну подачі; проекти, які оформлені не за правилами, а також проекти, назва і зміст яких співпадають з назвою і змістом планової теми, що виконується в організації і фінансується з бюджету.

Всі допущені до конкурсу проекти проходять незалежну експертизу: проекти українських вчених – у ДФФД, проекти російських вчених – у РФФД. Розгляд проектів проводиться кожною із сторін у відповідності зі встановленими ними правилами. Інформація щодо проходження експертизи – строго конфіденційна. Підсумки конкурсу підводяться сторонами спільно не пізніше 1 кварталу 2011 року на основі результатів експертизи і у відповідності з бюджетом конкурсу. Список проектів, що отримали підтримку обох Сторін, буде приведено на сайті ДФФД.

Порядок оформлення та представлення запитів до розгляду

До розгляду приймаються тільки ті запити, які оформлені за допомогою системи „Запит”. Реєстраційний номер проекту видається автоматично при реєстрації проекту. Крім електронного запиту керівник проекту подає до ДФФД два примірника роздрукованої форми запиту з підписами виконавців та печаткою установи, організації.
ДФФД сповіщає керівника проекту про реєстрацію проекту, видає реєстраційний номер проекту та приймає проект до розгляду.
У запиті повинно бути чітко зазначено, які завдання виконують російські, а які - українські вчені. Назва проекту, ключові слова, основні тематичні формулювання повинні бути ідентичними, а програма досліджень - взаємно погоджена за змістом і термінами.
Рішення щодо продовження фінансування проекту на наступний рік буде прийматися за результатами експертизи проміжних наукових звітів. Термін представлення проміжних звітів – грудень 2011 року, заключного наукового звіту – грудень 2012 року. Конкретні терміни і правила оформлення звітів будуть подані додатково на сайті ДФФД (www.dffd.gov.ua) .

Фінансові умови

Фінансування проектів, які отримають підтримку з обох сторін (ДФФД і РФФД), буде здійснено у 2011-2012 роках: ДФФД оплачує дослідницькі роботи українських учених, а РФФД – російських учених. У річному кошторисі видатків на виконання проекту можуть бути, крім іншого, передбачені кошти на відрядження українських вчених до Росії, у тому числі міжнародні та місцеві переїзди, добові, проживання у готелі згідно з існуючими нормами.
Передбачений обсяг гранту ДФФД на 2011-2012 роки – 160 тис. грн.

Запити на конкурс подаються до ДФФД до 03 листопада 2010 року включно. При поштовому відправленні дата визначається за штемпелем.

Матеріали українських учених на електронних і паперових носіях направляються до Державного фонду фундаментальних досліджень за адресою: 01601, МСП, м.Київ, бульв. Т.Шевченка, 16, к. 404, координатор - Соколовська Тетяна Єреміївна, телефон для довідок і консультацій: (+38 044) 246-39-30, електронна адреса: t_sokol?¤lяЄЫ@Злdffd.gov.ua.

Умови конкурсу та форми запиту розміщені на сайті ДФФД (www.dffd.gov.ua), а також можуть бути скопійовані в ДФФД.

Завантажити Програму підготовки заявки на конкурс ZpDFFD_40