2020-05-29
09:18

Програма академічних обмінів ім. Фулбрайта
вул. Грушевського 4, кім. 305,  Київ, 01001
тел.: 044-279-1850, факс: 044-230-2060
ел. пошта: office№eї@'Шїќ…Ofulbright.com.ua
www.fulbright.org.ua

 

Програма iмені  Фулбрайта - це найстарiша i найбiльш вiдома у свiтi програма наукових обмiнiв. Вона
дiє з 1946 року, нинi - у 175 країнах свiту. Спільними зусиллями з науковими спiльнотами iнших країн
США створили програму, за якою науковцi, студенти та громадськi дiячi мають змогу побувати в
Америцi, а американцi  -  в iнших країнах свiту. Понад  500  українських стипендіатів провели рiк
наукової працi в США та більше 300 американцiв займались дослiдницькою та викладацькою
дiяльнiстю в Українi. 
 
ПРОГРАМИ ІМ. ФУЛБРАЙТА В УКРАЇНI
ЩОРІЧНІ КОНКУРСИ ДЛЯ НАУКОВЦІВ, ВИКЛАДАЧІВ  ТА ВИПУСКНИКІВ ВНЗ:
 
Ґранти для молодих науковців для проведення досліджень в університетах США
Fulbright Faculty Development Program:  Проведення дослідження в університетах США впродовж
одного академічного року. У конкурсі можуть брати участь викладачі та дослідники віком до 35 років,
з дворічним професійним досвідом, які ще не мають наукового ступеня, та молоді кандидати наук (не
пізніше 3-х років після захисту). 
Документи приймають до 31 березня 
ibarysh№eї@'Шїќ…Ofulbright.com.ua
 
Стипендії для навчання на маґістерському рівні в університетах США
Fulbright Graduate Student Program: Навчання в американських університетах від одного до двох років
на здобуття ступеня маґістра. У  конкурсі  можуть брати участь студенти старших курсів, випускники
ВНЗ  та  аспіранти. Кандидати повинні мати диплом бакалавра,  спеціаліста  або маґістра  на час
призначення стипендії. 
Документи приймають до 16 травня 
student№eї@'Шїќ…Ofulbright.com.ua
Стипендії для навчання в аспірантурі в університетах США
International Fulbright  Science  and  Technology  Ph.D.  Program:  Навчання у провідних американських
університетах на рівні аспірантури протягом трьох років з правом захисту наукового ступеня  Ph.D.
Кандидати повинні мати щонайменше диплом бакалавра на час призначення стипендії.
 
Документи приймають до 16 травня 
                student№eї@'Шїќ…Ofulbright.com.ua
 
Ґранти для проведення наукових досліджень в університетах США
Fulbright Scholar Program:  Проведення досліджень в університетах США на період від чотирьох до
дев’яти місяців. У конкурсі можуть брати участь кандидати та доктори наук; дослідники без наукового
ступеня, журналісти, діячі культури з досвідом роботи не менше 5 років.
 
Документи приймають до 15 жовтня 
  scholar№eї@'Шїќ…Ofulbright.com.ua
 
Українськi вищi навчальнi заклади можуть запросити американських науковцiв на термiн
вiд двох до шести тижнiв або від одного семестру до двох.
www.fulbright.org.ua