2020-05-29
09:18

Оголошуємо конкурс спільних українсько-корейських науково-дослідних проектів

Відповідно до Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея про науково-технічне співробітництво від 01.07.1992 року та згідно з Протоколом Третього засідання українсько-корейського Комітету з науково-технічного співробітництва від 19.06.2007 року Міністерство освіти і науки України та Міністерство науки і технологій Республіки Корея оголошують конкурс спільних українсько-корейських науково-дослідних проектів на 2011-2013 рр.

Партнери

З українського боку здійсненням програми керує Міністерство освіти і науки України.
З корейського боку - Міністерство освіти, науки і технологій Республіки Корея.

Мета Програми

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох країн.

Тематика Програми

До участі у конкурсі приймаються проекти в галузі нанотехнологій, біотехнологій, нових матеріалів, фізики, інформаційних технологій.
Конкурс є відкритим для будь-яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.

Критерії відбору

Після перевірки відповідності проектних пропозицій вимогам конкурсу і проведення експертизи паралельно в обох країнах, Спільний українсько-корейський Комітет з науково-технологічного співробітництва за рейтингом результатів експертизи приймає рішення про включення науково-дослідних проектів до Програми науково-технологічного співробітництва між Україною та Республікою Корея на 2011-2013 рр.
Крім наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
компетентність науковців та їх здатність довести проект до логічного завершення;
наявність інфраструктури, необхідної для виконання проекту;
наявність співвиконавця в країні-партнера;
необхідність для української групи співпрацювати з визначеним корейським партнером;
взаємодоповненість двох груп;
взаємний обмін досвідом;
наукова та промислова цінність, очікувані від проекту;
перспективність співробітництва;
участь докторів наук та/або молодих учених.

Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики.
Крім того, до керування проектами запрошуються молоді вчені, викладачі та дослідники.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на три роки поспіль.
Фінансування має розпочатися з І півріччя 2011 року.

Основні документи та терміни подання заявок на конкурс
На конкурс подається проектна заявка за формою, наданою у додатку на цьому сайті: www.mon.gov.ua, у 2-х примірниках.
У рамках конкурсу на 2011-2013 роки до розгляду братимуться лише ті документи, які будуть відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (за датами на поштовому штемпелі). Прийом документів у департаменті міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України закінчується 30 червня 2010 р. о 15.00 год.
Кандидатам на участь у Програмі з українського боку належить пересвідчитися в тому, що їх корейські  партнери подали відповідну заявку до Міністерства освіти, науки і технологій Республіки Корея.
Дата оголошення конкурсу - 6 травня 2010 року.

Останній термін подачі заявок - 30 червня 2010 року (за датою на поштовому штемпелі).
Оголошення результатів - грудень  2010 року.

Відповідальні організації:
З української сторони:
Міністерство освіти і науки України
Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
Київ, 01601, бул. Т. Шевченка, 16
Тел. (044) 2463834 факс (044)2463834
e-mail: o_maksimovaУЉ$‰@щdҐmon.gov.ua.
З корейської сторони:
The Ministry of Education, Science and Technology
Department of International Cooperation
www.mеst.gov.kr.

Додаткову інформацію можна отримати за телефоном:
+(044) 246-38-34, Максимова Олена Анатоліївна.

УКРАЇНА-КОРЕЯ ПРОЕКТНА ПРОПОЗИЦІЯ НА СПІЛЬНИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ПРОЕКТ