2020-05-25
11:24

Міністерство освіти і науки України

оголошує конкурс науково-технічних проектів з розроблення

найважливіших новітніх технологій

за державним замовленням

на 2011 рік

 

На конкурс приймаються пропозиції щодо виконання прикладних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

У конкурсі мають право брати участь вищі навчальні заклади ІІІ-ІV рівня акредитації і наукові установи МОН України, а також інститути і організації Національної та галузевих академій наук.

Термін подання пропозицій: з 20 квітня по 20 червня 2010 року.

Пропозиції приймаються у вигляді запиту встановленої форми.

Форму запиту і рекомендації щодо його заповнення розміщено на веб-сайті МОН України – www.mon.gov.ua .

Кожен проект, що подається на конкурс, має бути рекомендований Вченою (науковою, науково-технічною) радою організації - заявника проекту.

Обов'язковою умовою є наявність не менше двох листів підтримки від організацій та підприємств, які є потенційними споживачами науково-технічної продукції, що буде створена в результаті виконання проекту.

Керівник проекту може подати на конкурс не більше одного запиту.

Проекти, що надаються на конкурс, мають бути спрямовані на вирішення таких завдань: технологічне переозброєння виробництва, розвиток національної технологічної бази; розроблення і випуск конкурентоспроможної продукції; ресурсоенергозбереження; сприяння розвитку експортного потенціалу; збільшення надходжень до державного бюджету; збереження існуючих та створення нових робочих місць; підвищення професійного рівня і підготовка кадрів для високотехнологічних галузей.

До розгляду приймаються проекти з терміном виконання не більше двох років за пріоритетними напрямами розвитку науки і техніки:

1)        Збереження навколишнього середовища (довкілля ) та сталий розвиток;

2)        Новітні біотехнології; діагностика і методи лікування найпоширеніших захворювань;

3)        Нові комп'ютерні засоби і технології інформатизації суспільства;

4)        Новітні технології та ресурсозберігаючі технології в енергетиці, промисловості та агропромисловому комплексі;

5)        Нові речовини і матеріали.

Запит надається у 3-х примірниках, реєстраційна картка – у 2-х примірниках на папері (+ дискета) особисто або поштою.

Додається маркований конверт із зворотною адресою організації-заявника для забезпечення оперативного інформування авторів проекту про реєстрацію або відмову в реєстрації запиту.

 

До участі у конкурсі не допускаються:

- проекти, що не відповідають умовам конкурсу;

- проекти, отримані після кінцевого терміну подачі запиту;

- проекти, підготовлені не за вимогами щодо оформлення.

Подані на конкурс проектів запити і дискета не повертаються.

 

Усі допущені до конкурсу запити проходять незалежну науково-технічну експертизу відповідно до чинного законодавства.

Інформація про проходження експертизи строго конфіденційна.

 

Рішенням Науково-координаційної ради з урахуванням результатів експертизи буде визначено перелік проектів, рекомендованих до фінансування.

Результати конкурсу будуть опубліковані на веб-сайті МОН України у листопаді 2010 року.

 

Документи приймаються за адресою: 01601, МСП, Київ,

бул. Т.Шевченка, 16, відділ державного замовлення, кімната 206.

Години прийому: з 10-00 до 16-00 (перерва на обід з 13-00 до 14-00).

Контактні телефони: (044) 246-39-05, 246-39-04.