2019-11-13
10:59

КОНКУРС
СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИХ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ПРОЕКТІВ НА 2011-2012 РОКИ

На виконання Договору між Урядом України та Урядом Угорської Республіки про співробітництво в сфері науки та технологій від 19 травня 1995 року, Протоколу Сьомого засідання Спільної українсько-угорської комісії з питань науково-технічного співробітництва від 10 лютого 2009 року Міністерство освіти і науки України та Національне відомство з досліджень і технологій Угорської Республіки оголошують конкурс спільних українсько-угорських науково-технічних проектів на 2011-2012 роки.
Конкурс є відкритий для будь-яких наукових підрозділів вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ і підприємств обох країн.
Для участі в конкурсі приймаються проекти за всіма пріоритетними напрямами з гідно з Законом України "Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки". Тематика науково-дослідних проектів конкурсом не обмежена.
Основні умови та строки подання заявок на конкурс:
Проектна пропозиція повинна включати детальну інформацію щодо мети та підстави запланованої спільної науково-дослідної роботи, методології досліджень, складу кожної групи дослідників та розкладу роботи, що передбачається виконати.
Проектні пропозиції готуються українською та англійською мовою з використанням спеціальної "Форми проектної пропозиції" і надаються для експертизи та затвердження до Міністерства освіти і науки України.
Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу Міністерства освіти і науки України, а також зареєстровані у канцелярії міністерства.
Відповідно до своїх правил і процедур Сторони незалежно одна від одної проводять експертизу проектних пропозицій і визначають їх рейтинг. Остаточне затвердження пропозицій здійснюється на засіданні Спільної українсько-угорської комісії з питань науково-технічного співробітництва.
По закінченню проекту до Міністерства освіти і науки України та Національного відомство з досліджень та технологій Угорської Республіки подається заключний науковий звіт щодо результатів досліджень та можливості їх впровадження, затверджений науковими керівниками проекту з обох сторін.
Питання публікації результатів спільних досліджень та набуття прав на інтелектуальну власність, набуту в результаті спільної діяльності фізичних та юридичних осіб держав Сторін, вирішуються відповідно до законодавства кожної з держав Сторін, норм міжнародного права та згідно з окремими договорами між фізичними та юридичними особами держав Сторін.
Фінансування
Фінансування проекту виділяється на два роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на другий рік приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.
Фінансування проекту буде включати з боку обох сторін витрати, пов'язані з обміном науковцям. Фінансування буде покривати транспортні витрати та вартість проживання в готелі, причому відшкодування вартості поїздки в обидва кінці, проживання в готелі, добових та медичного страхування забезпечуватиме та сторона, яка направляє науковця.
Документи приймаються c 30 березня 2010 року до 20 червня 2010 року. 
Аплікаційні форми для українських науковців можна знайти на офіційному сайті Міністерства освіти і науки України: www.mon.gov.ua
Контактна установа в Україні:
Міністерство освіти і науки України
01601, м. Київ
бульв. Т. Шевченка, 16
Відповідальна особа 
Остапенко Андрій Дмитрович
Департамент міжнародного співробітництва
і європейської інтеграції 
Міністерство освіти і науки України
01601, м. Київ
бульв. Т. Шевченка, 16
Тел:   +38 044 246 39 23
Fax: +38 044 246 39 34
E-maіl: a_ostapenkof—UП\@дцL‰«mon.gov.ua

Інформація угорської сторони про оголошення конкурсу розміщена за такою веб-адресою: 
http://www.nkth.gov.hu/palyazatok-eredmenyek/tet-10-ua/magyar-ukran-tet-2011

ЗАЯВКА НА КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-УГОРСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ