2020-05-29
09:18

 Інформаційний лист – Call for Applications

Єврейський університет в Єрусалимі у співпраці з Програмою дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика оголошує відкриття в 2010-2011 навчальному році нової програми ґрантів для дослідження єврейства Галичини та Буковини – «Програма Людмер». «Програма Людмер» розрахована на українських докторантів (аспірантів) і пост-докторантів, які досліджують історію та культуру євреїв Галичини та Буковини (головно 19-20 століттях), та відкрита для громадян України – випускників гуманітарних факультетів вищих навчальних закладів.

Програма передбачає такі стипендії:

 

Аспірантська стипендія в Україні.

 

Стипендія є ґрантом для написання дисертації про євреїв Галічини та Буковини (до 4 років) для аспірантів, які навчаються в Україні. Стипендія покриває кошти, пов’язані з аспірантським навчанням та працею над дисертацією в Україні, а також однорічним стажуванням у Єврейському університеті в Єрусалимi, та пізнішим щорічним стажуванням протягом одного місяця в Єврейському університеті. У аспіранта, який дістане ґрант, будуть два наукових керівника – український та ізраїльский. Ґрант на час навчання та працi над дисертацією в Україні є стипендією, що виплачуватиметься щомісяця. Ґрант на час одного річного та наступних місячних стажувань в Єврейському університеті покриває кошти подорожі до Єрусалиму, навчання, проживання в гуртожитку Єврейського університету та додаткову суму на особисті витрати.

Останній термін подачі заявок – 15.07.2010.

Претенденти на навчання будуть запрошені на співбесіду до Львова у серпнi 2010 р.

Заявка на аспірантську стипендію в Україні має містити в собі:

 • детальне резюме (СV) із списком публікацій, якщо такі є на момент подання;
 • зразок наукового тексту претендента (публікація, дипломна/маґістерська праця та ін.) в електронній формі;
 • копія диплому про закінчення вищого навчального закладу із списком прослуханих курсів;
 • опис теми дисертації, над якою має намір працювати претендент (до 5 стор.);
 • рекомендації науковця або викладача, який добре знає претендента.  

Протягом усього терміну дії ґранту він видновлатиметься щорічно лише при умові, що аспірант успішно виконав завдання попереднього року. Пісдтавою для продовження ґранту є академічний звіт аспіранта.

Всі матеріали (включно з рекомендаціями) слід направити:

 д-ру Семену Гольдіну на електронну адресу goldinsBћ/Цй@­9#іmscc.huji.ac.il,

Проф, Ярославу Грицаку на електронну адресу: yaroslav.hrytsakBћ/Цй@­9#іgmail.com

 

Докторантська стипендія Єврейському університеті в Єрусалимі.

Ґрант на навчання в Єврейському університеті в Єрусалимі (до 4 років) для написання докторської роботи про євреїв Галичини та Буковини. Стипендія містить у собі оплату білету, навчання, гуртожитку та додаткову суму на проживання. Ґрант містить у собі оплату білету, навчання, проживання в гуртожитку.

 

Останній термін для подачі заявок – 15.07.2010

Початок занять в Єрусалимі – 10 жовтня 2010 р. Претенденти на навчання будуть запрошені на співбесіду до Львова у серпнi 2010 р.

Заявка на докторантську стипендію в Єврейському університеті в Єрусалимі має містити в собі:

 • докладне резюме із списком публікацій;
 • приклад наукового тексту претенденту (публікація, дипломна робота та ін.) в електронному вигляді;
 • копія диплому закінченого претендентом вищого навчального закладу із списком прослуханих курсів;
 • заявка на дослідження (до 5 стор.) з описом можливої теми докторату;
 • рекомендації двох дослідників, знайомих із галуззю дослідження.
 • претенденти,  якi навчались у вищих навчальних закладах, де англійська не є однiєю з мов навчання,  повиннi скласти iспит TOEFL i подати його результати.

Щорічне продовження ґранту обумовлене затвердженням академічних звітів докторанту.

Всі матеріали (включно з рекомендаціями) слід направити:

 д-ру Семену Гольдіну на електронну адресу goldinsBћ/Цй@­9#іmscc.huji.ac.il,

Проф, Ярославу Грицаку на електронну адресу: yaroslav.hrytsakBћ/Цй@­9#іgmail.com

 

Всі матеріали для участi в програмі ґрантів «Людмир» приймаються на українській, англійській, польскій та російських мовах.

 

Пост-докторантська стипендія в Єврейському університеті.

Пост-докторат (річне стажування для дослідження єврейства Галичини та Буковини з можливістю продовження ще на рік) в Єврейському університеті в Єрусалимі. Програма розрахована на громадян України, які мають учений ступінь кандидата або доктора наук.

Ґрант містить в собі оплату білету, навчання, проживання в гуртожитку Єврейського університету та додаткову суму на особисті витрати. Останній термін подачі заявок – 15.07.2010. Початок стажування в Єрусалимі – 10 жовтня 2010 р. Претенденти на навчання будуть запрошені на стажування у серпнi 2010 р.

 

Заявка на пост-докторантську стипендію в Єврейському університеті в Єрусалимі має містити в собі:

 • докладне резюме із списком публікацій;
 • приклад наукового тексту претендента в електронному вигляді;
 • копія диплому кандидата чи доктора наук;
 • заявка на дослідження (до 10 стор.) з докладним планом дослідження, включаючи мету, актуальність, методологію та приблизний список джерел для дослідження;
 • рекомендації двох дослідників (бажано, принаймні, одного – не з Украïни), знайомих із галуззю дослідження.

 

Щорічне продовження ґранту обумовлене затвердженням академічних звітів пост-докторанту.

Всі матеріали (включно з рекомендаціями) слід направити:

 д-ру Семену Гольдіну на електронну адресу goldinsBћ/Цй@­9#іmscc.huji.ac.il,

Проф, Ярославу Грицаку на електронну адресу: yaroslav.hrytsakBћ/Цй@­9#іgmail.com

Всі матеріали для участi в програмі ґрантів «Людмер» приймаються на українській, англійській, польскій та россійських мовах.

Для одержання додаткової інформації звертайтесь:

Доктор Семен Голдін, директор Центру Леонiда Невзліна для вивчення російського та східно-європейського єврейства, Єврейський університет в Єрусалимі,

Електронна адреса: goldinsBћ/Цй@­9#іmscc.huji.ac.il Tel: +972-2-588-1771

Проф, Ярослав Грицак, директор Програми дослідження сучасної історії України імені Петра Яцика (Альбертський Університет-Львівський національний університет імені Івана Франка – Український Католицький Університет)

Електронна адреса: yaroslav.hrytsakBћ/Цй@­9#іgmail.com  Телефон: +038-032-240-35-70

Ludmer call for applications