2020-05-25
11:24

Оголошуємо конкурс Спільних науково-дослідних проектів у рамках програми науково-технічного співробітництва між Україною та Республікою Словенія 2011-2012

Партнери

З українського боку здійсненням програми керує  Міністерство освіти і науки України
З словенського боку - Міністерство вищої освіти, науки і технологій  Республіки Словенія.
Мета Програми

Метою Програми є сприяння встановленню та розвитку якісного науково-технологічного співробітництва між групами науковців обох країн
Тематика Програми

Програмою не передбачено пріоритетів щодо тематики досліджень. До участі у конкурсі приймаються проекти з усіх наукових галузей, включаючи гуманітарні та суспільні науки.
Конкурс є відкритим для будь яких лабораторій чи науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково-дослідних установ та підприємств обох країн.
Критерії відбору 

Після перевірки відповідності пропозицій вимогам кожна заявка передається для наукової експертизи, що проводиться паралельно в обох країнах.  Після цього двосторонній комітет, який збирається за ініціативою Міністерства освіти і науки України та Міністерства вищої освіти, науки і технологій Республіки Словенія, приступає до остаточного розгляду з метою відбору проектів, яким буде надано фінансування.
Крім  наукової відповідності, основними критеріями оцінки є такі:
компетентність української групи  та її здатність  довести  проект до логічного завершення;
якість інфраструктури   з українського боку;
необхідність для української групи співпрацювати з визначеним словенським партнером;
взаємодоповнюваність двох груп;
взаємний обмін досвідом;
наукова та промислова цінність, очікувані від проекту;
перспективність співробітництва;
участь докторів наук та/або  молодих учених.

Особлива увага приділятиметься проектам, які будуть подані новими дослідними групами, та проектам з дійсно новаторської тематики та проектним пропозиціям, які беруть участь в програмах Eureka, COST та програмах Європейського Союзу..
Крім того, до керування проектами запрошуються молоді вчені, викладачі та дослідники.

Інтелектуальна власність

Науковці з українського боку, зокрема, керівники проектів, мають вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних та промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага приділятиметься тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі українських технологій іншим країнам.
Фінансування

Фінансування виділяється на кожний рік окремо, на два роки поспіль.
Рішення про продовження фінансування у 2-му році приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

Українська сторона сплачує витрати, пов'язані з:
поїздками своїх учених до Словенії, а також медичним страхуванням на весь період їхнього перебування у цій країні;
перебуванням в Україні словенських учених, а також переїздами всередині країни.

Словенська сторона сплачує витрати, пов'язані з:
поїздками своїх учених до України, а також медичним страхуванням на весь період їхнього перебування в цій країні;
перебуванням у Словенії українських учених, а також переїздами всередині країни.

На конкурс подається проектна заявка за формою, наданою у додатку на цьому сайті: www.mon.gov.ua, у 2-х примірниках, лист-підтвердження словенського партнера щодо подання відповідної заявки до департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України за адресою: 01601, м. Київ, бул.Шевченка, 16, к.311, а також електронною поштою: o_maksimovaЧ"Ћг?@¬~!N‚Жmon.gov.ua
У рамках конкурсу 2011-2012 рр. до розгляду братимуться лише ті документи, які будуть відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (за датами на поштовому штемпелі). Прийом документів в департаменту міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міністерства освіти і науки України закінчується 30 червня 2010 р. о 16.00 год., здійснюється під розписку.

Кандидатам на участь у Програмі з українського боку належить пересвідчитися в тому, що їх словенські партнери подали відповідну  заявку до Міністерства вищої освіти, науки і технологій Республіки Словенія.

Графік проведення конкурсу:
Оголошення конкурсу : 22 березня  2010 р.
Остаточний термін подання документів : 30 червня 2010 р.
Оголошення результатів: грудень 2010 р.
Початок реалізації  проектів: січень 2011 р.
Після закінчення проекту  (тривалістю 2 роки) подається звіт, в якому мають бути викладені наукові та фінансові підсумки його реалізації,  а також можливі  перспективи співробітництва

Контактна установа в Україні:
Відповідальна за здійснення Програми в Міністерстві освіти і науки України:

Максимова Олена Анатоліївна
Департамент міжнародного співробітництва та європейської інтеграції
01601, м.Київ
бул.Т.Шевченка, 16
Тел./Факс:  +380 (44) 246-38-34
E-mail:o_maksimovaЧ"Ћг?@¬~!N‚Жmon.gov.ua
Internet: www.mon.gov.ua

Контактна установа у Республіки Словенія:

Міністерство вищої освіти, науки і технологій  Республіки Словенія:
Ministry of Higher Education, Science and Technology
Kotnikova 38, SI-1000 Luibljana
Tel.: 386-1-478 46 00
Fax.:386-1-478 47 19
E-mail: alenka.mihailovskiЧ"Ћг?@¬~!N‚Жgov.si
Internet: www.mvzt.gov.si

Slovenian Research Agency
Tivolska 30, SI-1000 Ljubljana
Tel.: 386-1- 400 5910
Fax: 386-1- 400 5957
E-mail: katarina.sersenЧ"Ћг?@¬~!N‚Жarrs.si
Internet: www.arrs.gov.si

Аплікаційні форми