2018-07-11
17:16

 онкурс«–еал≥зац≥€ принципу соц≥альноњ справедливост≥ у забезпеченн≥ соц≥альних прав людини»

 

ћета конкурсу - спри€ти розвитку громадськоњ експертизи щодо реал≥зац≥њ ≥ захисту соц≥альних прав людини.

”часники конкурсу: неприбутков≥ орган≥зац≥њ, зокрема благод≥йн≥ фонди, громадськ≥ орган≥зац≥њ, вищ≥ навчальн≥ заклади.

ѕр≥оритети конкурсу:

 • визначенн€ узгодженост≥ зм≥сту, обс€гу та механ≥зм≥в забезпеченн€ прав у соц≥альн≥й сфер≥, в тому числ≥ у пенс≥йному забезпеченн≥, ≥з принципами р≥вност≥, справедливост≥ та верховенства права;
 • анал≥з на€вних гарант≥й забезпеченн€ соц≥альних прав, обчисленн€ необх≥дних кошт≥в дл€ њх належноњ реал≥зац≥њ;
 • визначенн€ узгодженост≥ нац≥ональноњ системи соц≥альних прав, а також п≥льг ≥ прив≥лењв з м≥жнародними стандартами;
 • встановленн€ мети запровадженн€ п≥льг ≥ прив≥лењв та њхн≥х функц≥й (компенсац≥йна, стимулююча, гарант≥йна);
 • визначенн€ обс€гу прав у сфер≥ соц≥ального забезпеченн€, в тому числ≥ п≥льг та прив≥лењв, нормативно встановлених в ”крањн≥ за њх видами (житлово-комунальн≥, медичн≥, транспортн≥ ≥ т.д.), джерел њх ф≥нансуванн€ (державний та м≥сцев≥ бюджети, позабюджетн≥ ц≥льов≥ фонди, тощо);
 • розробка пропозиц≥й щодо посиленн€ гарант≥й соц≥альних прав дл€ певних груп населенн€, €к≥ потребують захисту, пошук об’Їктивних критер≥њв та класиф≥кац≥€ таких груп;
 • п≥дготовка пропозиц≥й щодо можливостей та насл≥дк≥в скасуванн€ частини п≥льг, трансформац≥њ ≥ншоњ частини в соц≥альн≥ послуги, ц≥льов≥ виплати тощо;
 • анал≥з ефективност≥ судового захисту соц≥альних прав та гарантованост≥ виконанн€ в≥дпов≥дних судових р≥шень.

 

“ерм≥н виконанн€ проекту не повинен перевищувати 1 р≥к.

ћаксимальний розм≥р гранту — 200 000 грн.

ќстанн≥й терм≥н поданн€ проект≥в — 21 червн€ 2010 року.

–езультати розгл€ду проект≥в за конкурсом будуть оголошен≥ до 25 липн€ 2010 року.

¬≥д одного апл≥канта на конкурс може бути подано не б≥льше одного проекту.

 ритер≥њ оц≥нки проект≥в за програмою “¬ерховенство права”:

 • в≥дпов≥дн≥сть мет≥ й пр≥оритетним напр€мам програми;
 • передбачена проектами комплексн≥сть п≥дход≥в до вир≥шенн€ проблем;
 • практична спр€мован≥сть результат≥в проект≥в;
 • досв≥д орган≥зац≥њ у проведенн≥ заход≥в, передбачених проектом;
 • реал≥стичн≥сть виконанн€ проекту, на€вн≥сть ч≥ткого плану його реал≥зац≥њ, визначен≥сть оч≥куваних результат≥в;
 • зважен≥сть бюджету, на€вн≥сть сп≥вф≥нансуванн€ проекту в≥д ≥нших донорських орган≥зац≥й.

 

«верн≥ть увагу!

 • ѕроекти, що над≥йдуть п≥сл€ вказаного в оголошенн≥ терм≥ну, не розгл€датимутьс€.
 • ƒата поданн€ проекту визначаЇтьс€ за поштовим штемпелем.
 • ѕрограма не надаЇ ірант≥в прибутковим орган≥зац≥€м, пол≥тичним парт≥€м, рел≥г≥йним громадам ≥ приватним (ф≥зичним) особам.
 • Ќад≥слан≥ факсом та лише електронною поштою проекти не розгл€датимутьс€.
 • ѕодан≥ на конкурс матер≥али не повертаютьс€ й не рецензуютьс€.
 • ѕро результати конкурс≥в учасник≥в пов≥домл€ть листом.
 • ќстаточне р≥шенн€ щодо проекту або за€вки перегл€ду не п≥дл€гаЇ.
 • ѕричини в≥дмови в п≥дтримц≥ проекту не пов≥домл€ютьс€.

 

ѕроекти оформлюютьс€ за стандартними апл≥кац≥йними формами ‘онду:

јпл≥кац≥йна форма

ќриг≥нал проекту та 3 коп≥њ подаютьс€ або надсилаютьс€ поштою за адресою: ћ≥жнародний фонд “¬≥дродженн€”, вул. јртема, 46, м.  ињв, 04053, ¬≥дд≥л управл≥нн€ проектами.

ѕроект також обов’€зково маЇ бути над≥сланий на електронну адресу: rol‘6АШИ@ТEџѓirf.kiev.ua ÷€ електронна адреса захищена в≥д спам-бот≥в, ¬ам потр≥бно включити JavaScript дл€ перегл€ду

‘онд оф≥ц≥йно п≥дтверджуЇ факт отриманн€ проект≥в листом, €кий надсилаЇтьс€ апл≥кантам упродовж 7 дн≥в з моменту отриманн€ кореспонденц≥њ.

ѕроектн≥ форми можна також отримати звичайною поштою, попередньо над≥славши запит директору програми, за адресою: ћ≥жнародний фонд “¬≥дродженн€”, вул. јртема, 46, м.  ињв, 04053.

 онтактн≥ особи:

–оман –оманов, директор програми, romanov‘6АШИ@ТEџѓirf.kiev.ua ÷€ електронна адреса захищена в≥д спам-бот≥в, ¬ам потр≥бно включити JavaScript дл€ перегл€ду

Ћ≥ана ћороз, менеджер програми, moroz‘6АШИ@ТEџѓirf.kiev.ua ÷€ електронна адреса захищена в≥д спам-бот≥в, ¬ам потр≥бно включити JavaScript дл€ перегл€ду

¬асилина яворська, менеджер програми, yavorska‘6АШИ@ТEџѓirf.kiev.ua ÷€ електронна адреса захищена в≥д спам-бот≥в, ¬ам потр≥бно включити JavaScript дл€ перегл€ду

ќльга ∆мурко, координатор програми, zhmurko‘6АШИ@ТEџѓirf.kiev.ua ÷€ електронна адреса захищена в≥д спам-бот≥в, ¬ам потр≥бно включити JavaScript дл€ перегл€ду

ћар’€на ћазур, асистент програми, mazur‘6АШИ@ТEџѓirf.kiev.ua ÷€ електронна адреса захищена в≥д спам-бот≥в, ¬ам потр≥бно включити JavaScript дл€ перегл€ду

“ел./факс: (044) 482-03-63

‘акс: (044) 486-76-29