2020-05-29
09:18

Конкурс «Толерантна Україна»

 

Мета конкурсу - підтримка ініціатив громадянського суспільства, спрямованих на розвиток міжетнічної толерантності, подолання впливу стереотипів та упереджень у сфері міжетнічних взаємин. Конкурс спрямовано на досягнення належного рівня міжетнічного порозуміння, соціальної та культурної інтеграції національних меншин та етнічних спільнот в українське суспільство на ґрунті взаємоповаги до різноманіття культурних ідентичностей.

Учасники конкурсу: громадські організації, благодійні організації, органи самоорганізації населення, а також їхні коаліції, мережі, об’єднання, які передбачають реалізацію проекту виключно на території Автономної Республіки Крим, Закарпатської, Одеської та Чернівецької областей.

Пріоритети конкурсу:

 • проведення досліджень щодо формування та реалізації етнополітики на центральному та регіональному рівні (визначених цілей, обраних інструментів, мобілізованих ресурсів, узгоджених рішень та системи заходів) органів державної влади, місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб – сприяння формуванню ними належного рівня толерантності в суспільстві та створенню умов для соціальної та культурної інтеграції, задоволення мовних, освітніх, культурних, гендерних прав національних меншин та етнічних спільнот до українського суспільства;
 • проведення аналізу результативності виконання раніше прийнятих органами державної влади, місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами актів, спрямованих на формування належного рівня толерантності в суспільстві та створення умов для соціальної та культурної інтеграції національних меншин та етнічних спільнот до українського суспільства;
 • розробка і контроль за впровадженням нових та удосконаленням чинних нормативно-правових актів органів державної влади, місцевого самоврядування та їхніх посадових осіб, які б сприяли підвищенню рівня толерантності в суспільстві, створенню умов для соціальної і культурної інтеграції національних меншин та етнічних спільнот до українського суспільства;
 • подолання серед представників організацій і груп громадянського суспільства етностереотипів та упереджень до представників національних меншин та етнічних спільнот;
 • організація та проведення заходів, які фокусуються на посиленні демократичного діалогу серед представників громадськості різних регіонів з метою сприяння міжрегіональному взаєморозумінню та вирішенню конфліктних ситуацій;
 • проведення дослідження та оприлюднення фактів розпалювання міжнаціональної ворожнечі та нетолерантного ставлення до представників інших етнічних груп в засобах масової інформації;
 • виготовлення та розміщення в ефірі місцевих телекомпаній спеціалізованих телевізійних програм, спрямованих на формування належного рівня толерантності в суспільстві та створення умов для соціальної та культурної інтеграції національних меншин та етнічних спільнот до українського суспільства;
 • проведення аналізу підручників, які використовуються у навчальних закладах в рамках затверджених навчальних програм, на предмет виявлення в них фактів нетолерантного ставлення до представників національних меншин та етнічних спільнот;
 • підтримка позашкільної діяльності організованих дитячих колективів, до складу яких на паритетних засадах входять діти різних етнічних груп.

 

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту не може перевищувати 12 місяців.

Як окремі додатки проект має містити:

 • опис інструментарію дослідницької діяльності (предмету, показників та джерел отримання інформації) в разі, якщо проектом передбачається проведення дослідження тощо;
 • попередній опис змісту нормативно-правових актів, які планується розробити;
 • обґрунтування доцільності проведення та детальний опис змістовного наповнення публічних заходів (дебатів, громадських слухань тощо), які передбачається проводити з метою обговорення результатів дослідження, а також підготовлених нормативно-правових актів;
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття відповідним органом влади, місцевого самоврядування чи посадовою особою розробленого правового акту (правових актів);
 • опис складу та плану заходів організованих дитячих колективів, до складу яких на паритетних засадах входять діти різних етнічних груп.

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту (результати дослідження, підготовлені проекти нормативно-правових актів, планування та проведення публічних заходів тощо) та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції).

До проектів, які реалізуються в партнерстві з органами державної влади, місцевого самоврядування, їхніми посадовими особами, іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, органами самоорганізації населення, мають бути долучені листи, що засвідчують готовність партнерів до участі у реалізації проекту та характер цієї участі.

Відсутність будь-якого з необхідних додатків є підставою для відхилення проекту.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, не розглядатимуться.

Перевага надаватиметься проектам, які здійснюються у співпраці з органами влади, коаліції з іншими громадськими організаціями, а також організаціями аналітичного, експертного спрямування та органами самоорганізації населення, в тому числі з інших областей України.

Загальний бюджет конкурсу – 798 500 гривень.

Максимальний розмір гранту – 150 000 гривень.

Останній термін подання проектів – 19 квітня 2010 року.

Оголошення результатів конкурсу – 21 червня 2010 року.

Зверніть увагу!

 • Проекти з додатками подаються у 9 примірниках (1 оригінал та 8 копій), а також в електронному вигляді.
 • Якщо учасники конкурсу не мають можливості відправити проект електронною поштою, проект подається лише у друкованому форматі, без подання його у електронному вигляді.
 • Під датою подання проектів слід розуміти дату відправки проекту на адресу МФВ за поштовим штемпелем, а також дату його відправки на електронну скриньку. Проекти, що були відправлені поштою та на електронну скриньку після вказаного в оголошенні терміну, не розглядатимуться.
 • Програма не надає ґрантів політичним партіям, релігійним громадам і приватним (фізичним) особам.
 • Проекти, надіслані факсом або лише на електрону пошту (без подання друкованих копій, оформлених відповідно до існуючих вимог), не розглядатимуться.
 • Подані на конкурс матеріали не повертаються й не рецензуються.
 • Про результати конкурсу буде повідомлене листом.
 • Остаточне рішення щодо проекту перегляду не підлягає.
 • Причини відмови в підтримці проекту не повідомляються.

 

Якщо в межах вашого проекту планується міжнародний компонент, ви можете звернутися до менеджера Програми МФВ "Схід-Схід: партнерство без кордонів" Тетяни Кухаренко (kukharenko4,@ѓYдA8irf.kiev.uaЦя електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ) за додатковою консультацією щодо можливості співфінансування запланованої діяльності з боку цієї Програми.

 

Проекти слід оформити за аплікаційною формою конкурсу й надіслати поштою на адресу:

Програма “Посилення впливу громадянського суспільства”,

Міжнародний фонд “Відродження”,

пров. Бехтерєвський, 13-а, Київ, Україна, 04053

Проект в електронному вигляді має бути надісланим за адресою: cs4,@ѓYдA8irf.kiev.ua Фонд офіційно підтверджує факт отримання проектів листом, який надсилається аплікантам після реєстрації проектної пропозиції у Відділі управління проектами МФВ.

Аплікаційну форму можна отримати також звичайною поштою, попередньо надіславши запит за адресою:

Програма “Посилення впливу громадянського суспільства”, Міжнародний фонд “Відродження”, пров. Бехтерєвський, 13-а, Київ, Україна, 04053