2020-05-29
09:18

Стипендійна програма DAAD/OSI

 

Німецька служба академічних обмінів (DAAD) та Інститут відкритого суспільства (OSI) проводять спільну стипендійну програму для випускників та молодих викладачів ВНЗ з України. Стипендії надаються спільно DAAD та OSI з метою навчання або проведення досліджень та захисту дисертації у німецьких ВНЗ.

Метою програми DAAD/OSI є покращення становища в сфері викладання та досліджень в рамках гуманітарних та суспільних наук в Україні, а також налагодження контактів між німецькими та українськими вченими, на основі яких можуть самостійно розвиватись подальші міжнародні контакти.

Тривалість стипендії:

Стипендії надаються для навчання на максимально дворічних магістерських програмах, на трирічну аспірантуру, а також на наукове перебування, яке розподіляється на два періоди по три місяці кожний.

Розмір стипендії:

Студентам магістерських програм: 750 євро щомісячно.
Аспірантам: 1000 євро щомісячно.
Науковцям зі ступенем кандидата наук: 1.840 євро щомісячно.

Всім учасникам оплачується проїзд та, якщо необхідно та передбачено програмою, вартість мовних курсів.
Аспірантам після двох років перебування буде оплачена поїздка додому.

Стипендіатам на магістратуру та аспірантуру, в яких залишилися вдома діти дошкільного віку, може щорічно сплачуватися максимально 3-тижнева поіздка додому.

Виплата грошової допомоги на перебування чоловіка/дружини та дітей цією програмою не передбачена.

Після початку навчання у Німеччині для всіх учасників буде організовано підготовчу зустріч, крім того, всі учасники цієї програми в рамках свого навчання у Німеччині щорічно братимуть участь у організованій з боку DAAD та OSI піврічній конференції.

Для кураторства на післядипломних програмах, якщо на одній програмі навчається більше чотирьох стипендіатів, передбачений тьютор.

Вимоги до пошукачів:

В рамках програми DAAD/OSI підтримуються переважно гуманітарні, суспільні та соціальні науки. До них належать політологія, соціологія, міжнародні відносини, право, економіка, державне управління, охорона здоров´я, управління освітою та філософія. В окремих випадках можуть підтримуватися пошукачі з інших спеціальностей, якщо ці спеціальності належать до соціальних та гуманітарних наук..

Увага! Окремі спеціальні умови участі у програмі DAAD/OSI викладені тут (англійською мовою): www.daad.org.ua/files/DAAD-OSI eligibility.doc

Аспірантура (3 роки)

Пошукачам необхідно мати диплом вищого кваліфікаційного рівня – як правило, магістра. Як виняток можуть бути допущені пошукачі, які після закінчення п’ятирічного навчання отримали диплом спеціаліста. Крім того, пошукачі мають бути аспірантами першого або другого року навчання у своїй країні або мати статус пошукача. Тема дисертації має бути затвердженою Вченою Радою університету. Всі пошукачі мають подати разом з заявою на стипендію підтвердження контактів з можливим німецьким науковим керівником. Бажаними є заяви на німецькі аспірантські програми (PhD-Studiengänge) за вказаними спеціальностями.

Наукове стажування (два рази по три місяці у двох календарних роках поспіль)

Подавати заяву можуть молоді викладачі ВНЗ з науковим ступенем (статус: кандидат наук), які підтвердили свою фахову кваліфікацію та готові працювати з новим матеріалом, інтегрувати його у викладання і дослідження, а також зацікавлені у налагодженні контактів між німецькими та українськими вченими і поза рамками програми. Пошукачі мають підтвердити вже наявний контакт з німецьким науковцем.

Інформація, строки та можливості отримання консультації:
Повний набір документів з зазначенням назви програми DAAD/OSI на формулярі подається до 30 жовтня 2010 року до Інформаційного центру DAAD у Києві (останній день надходження надісланих поштою документів - 02.11.2010).
Консультації Ви можете отримати в Інформаційному центрі DAAD у Києві, в лекторів DAAD та в регіональних представництвах OSI.
Подання заяв безпосередньо до Бонну не можливе.

Документи для заяви на програму "Стипендії DAAD/OSI" (німецькою або англійською мовою):
Для пошукачів на магістерську программу та аспірантуру
1. Формуляр-заява DAAD "Antrag auf ein Forschungs/Studienstipendium" з зазначенням назви програми DAAD/OSI.
2. Автобіографія (Curriculum Vitae).
3. В разі наявності - список публікацій.
4. План досліджень та календарний план (аспіранти) або мотивація щодо навчання (магістри).
5. Дві рекомендації від українських професорів або наукових керівників. Рекомендації мають містити печатку університету, подаватися із завіреним перекладом
6. Посвідчення про освіту:
а) диплом з додатком бакалавра, магістра (спеціаліста) або, для студентів 4 курсу, витяг з залікової відомості – завірена ксерокопія
б) завірений переклад диплома з додатком або витягу з залікової відомості
в) шкільний атестат з додатком – завірена ксерокопія
г) завірений переклад атестату.
7. Підтвердження контактів - згода на наукове керівництво від німецького професора (лише аспіранти).
8. Сертифікат на знання мови (залежно від мови викладання)
a. Знання німецької мови*: мовний сертифікат DAAD або інший рівноцінний сертифікат (onDaF, TestDaF, ZMP, ZOP, DSH),
а також, для англомовних програм:
b. Знання англійської мови: TOEFL, IELTS або інший сертифікат (при поданні заяви достатньо подати мовний сертифікат DAAD, заповнений викладачем англійської мови з ВНЗ пошукача, але після отримання стипендії необхідно буде надати сертифікат TOEFL або IELTS).
9. Інше (відзнаки тощо).
10. Нові фотокартки, наклеєні на формуляр-заяву.
11. Заповнена аплікаційна форма обраного німецького університету для вступу на навчання (лише для магістратури).

* сертифікат вимагається навіть за відсутності знань німецької мови. Для англомовних програм допускається заповнений викладачем німецької мови бланк DAAD, який необхіден для призначення мовного курсу перед початком програми. Відсутність знань німецької мови в пошукачів на англомовні програми не впливатимуть на результати відбору стипендіатів.

Увага! Документи мають бути подані німецькою або англійською мовою у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.

Для вчених:
1. Формуляр-заява DAAD "Forschungsaufenthalte/Arbeitsaufenthalte ausländischer Hochschullehrer und Wissenschaftler" з зазначенням назви програми DAAD/OSI;
2. Автобіографія;
3. Список наукових праць;
4. Докладний та добре спланований план наукового перебування в Німеччині, узгоджений з німецьким коллегою за змістом та часом,
5. Запрошення від німецького коллеги;
6. Копія диплому кандидата/доктора наук.
Увага! Документи мають бути подані німецькою або англійською мовою у трьох наборах, кожен у вказаному порядку.
Неповний набір документів для заяви не розглядається.
Вимоги до документів Ви знайдете тут.