2018-02-19
12:11

 онкурс «–озробка навчальних курс≥в з осв≥тнього права»

«ростанн€ сусп≥льного ≥нтересу до проблем розвитку осв≥ти, до п≥днесенн€ њњ €кост≥ та забезпеченн€ њњ доступност≥ актуал≥зуЇ чимало проблем. —еред них одна з найб≥льш поширених - брак правовоњ та юридичноњ компетентност≥ учасник≥в осв≥тнього процесу, брак фах≥вц≥в з осв≥тнього права, в≥дсутн≥сть самого пон€тт€ “осв≥тнЇ право”. –озробка та експериментальне впровадженн€ у навчальн≥ програми вищих навчальних заклад≥в курс≥в з осв≥тнього права покликане стати вагомим стимулом до позитивних зм≥н у галуз≥ осв≥тн≥х правов≥дносин, створенн€ новоњ галуз≥ права та п≥днесенн€ правосв≥домост≥ осв≥т€н.

ћета конкурсу - залучити профес≥йну осв≥т€нську сп≥льноту, громадськ≥сть, експерт≥в до розробки навчальних курс≥в з осв≥тнього права та проведенн€ њх апробац≥њ у вищих навчальних закладах ”крањни.

«агальна ц≥ль конкурсу – спри€ти становленню осв≥тнього права €к окремоњ галуз≥ у в≥тчизн€н≥й правов≥й систем≥ через стимулюванн€ ≥нтересу до науково-практичних досл≥джень у галуз≥ правов≥дносин, що виникають в осв≥т≥ та сум≥жних сферах.

”часники конкурсу: громадськ≥ орган≥зац≥њ, вищ≥ навчальн≥ заклади

ѕроектна пропозиц≥€ маЇ передбачати:

 • розробку навчально-методичного комплексу, робочоњ навчальноњ програми, комплекту модульних завдань, методичних рекомендац≥њ до написанн€ самост≥йних роб≥т;
 • п≥дготовку конспекту лекц≥й до навчального курсу;
 • орган≥зац≥ю фахового обговоренн€ концепц≥њ та зм≥сту курсу;
 • проведенн€ апробац≥њ курсу у вищому навчальному заклад≥.

 ѕросимо вз€ти до уваги!

ѕроектна пропозиц≥€ маЇ обов’€зково м≥стити:

 • лист п≥дтримки навчального закладу розробки та апробац≥њ навчального курсу;
 • CV розробник≥в та викладач≥в курсу.

 “ерм≥н виконанн€ проекту не повинен перевищувати 12 м≥с€ц≥в

ћаксимальний розм≥р гранту - 70 тис. грн.

«агальний бюджет конкурсу - 210 тис. грн.

ќстанн≥й терм≥н поданн€ проект≥в - 9 кв≥тн€ 2010 року.

–езультати розгл€ду проект≥в за конкурсом будуть оголошен≥ п≥сл€ 26 кв≥тн€ 2010 року.

 ритер≥њ оц≥нки проект≥в за ќсв≥тньою програмою:

 • в≥дпов≥дн≥сть мет≥ та завданн€м конкурсу;
 • ірунтовн≥сть структури навчального курсу;
 • фахов≥сть п≥дбору розробник≥в та викладач≥в курсу;
 • реал≥стичн≥сть плану виконанн€ проекту, визначен≥сть оч≥куваних результат≥в;
 • прогнозований вплив проекту на спри€нн€ становленню осв≥тнього права €к самост≥йноњ галуз≥ права;
 • досв≥д орган≥зац≥њ у проведенн≥ под≥бних заход≥в, передбачених проектом;
 • обірунтован≥сть бюджету проекту.

ќформленн€ проект≥в: проекти оформлюютьс€ в≥дпов≥дно до вимог ≥ структури апл≥кац≥йноњ форми.

ѕоданн€ проект≥в: проекти подаютьс€ або надсилаютьс€ поштою за адресою:

ќсв≥тн€ програма ћ‘¬, пров. ЅехтерЇвський 13 ј, м.  ињв, 04 053

ѕроект в електронному вигл€д≥ маЇ бути над≥сланий за адресою: zaplotynska¶нi{Ђ@}4Ш„irf.ua÷€ електронна адреса захищена в≥д спам-бот≥в, ¬ам потр≥бно включити JavaScript дл€ перегл€ду

«агальн≥ умови:

 • ѕроекти з додатками подаютьс€ у 7 прим≥рниках (1 ориг≥нал та 6 коп≥й), а також в електронному вигл€д≥.
 • ѕ≥д датою поданн€ проект≥в сл≥д розум≥ти дату в≥дправки проекту на адресу ћ‘¬ за поштовим штемпелем, а також дату його в≥дправки на електронну скриньку. ѕроекти, що були в≥дправлен≥ поштою чи на електронну скриньку п≥сл€ вказаного в оголошенн≥ терм≥ну, не розгл€датимутьс€.
 • ѕрограма не надаЇ ірант≥в пол≥тичним парт≥€м, рел≥г≥йним громадам ≥ приватним (ф≥зичним) особам.
 • ѕроекти, над≥слан≥ факсом, або лише на електрону пошту (без поданн€ друкованих коп≥й, оформлених в≥дпов≥дно до ≥снуючих вимог), не розгл€датимутьс€.
 • ѕодан≥ на конкурс матер≥али не повертаютьс€ й не рецензуютьс€.
 • ѕро результати конкурсу буде пов≥домлено листом.
 • ќстаточне р≥шенн€ щодо проекту перегл€ду не п≥дл€гаЇ.
 • ѕричини в≥дмови в п≥дтримц≥ проекту не пов≥домл€ютьс€.

‘онд оф≥ц≥йно п≥дтверджуЇ факт отриманн€ проект≥в листом, €кий надсилаЇтьс€ апл≥кантам п≥сл€ реЇстрац≥њ проектноњ пропозиц≥њ у ¬≥дд≥л≥ управл≥нн€ проектами ћ‘¬.