2020-05-25
11:24

КОНКУРС
СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО - БІЛОРУСЬКИХ ПРОЕКТІВ З НАУКОВО - ТЕХНІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

На виконання Угоди між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про співробітництво в галузі науки і технологій від 17 грудня 1992 року, Протоколу восьмого засідання Міжурядової українсько - білоруської  Комісії про співробітництво в галузі науки і технологій від 17.12.2009 року про плановану тематику і терміни проведення спільного конкурсу з наукових досліджень, Міністерство освіти і науки України та Державний Комітет з науки та технологій Республіки Білорусь оголошують конкурс спільних українсько-білоруських проектів із таких пріоритетних напрямів:
Інформаційні та космічні технології;
Лазерні технології;
Нові матеріали;
Медицина, фармацевтика;
Біотехнології;
Енергоефективність, енергозберігаючі технології;
Охорона навколишнього середовища;
Нанотехнології.

 

Конкурс відкритий для наукових лабораторій, науково-дослідних груп вищих навчальних закладів, науково - дослідних установ і підприємств обох країн.

Документи приймаються з 5 березня до 3 травня 2010 року.

Критерії  відбору  спільних  пропозицій

Основними критеріями відбору спільних пропозицій є:
наявність листа, договору або протоколу намірів про доцільність спільного виконання проекту з конкретними білоруськими та українськими партнерами;
наукова й виробнича цінність, очікувана від виконання проекту;
перспектива співробітництва;
участь докторів наук і молодих учених.

Інтелектуальна власність

Науковці обох країн, зокрема керівники проектів, повинні вжити всіх необхідних заходів для захисту науково-технічних і промислових цінностей, які їм належать, а також прав інтелектуальної власності. Головна увага буде приділятися тому, щоб у рамках співробітництва, не відбулося незапланованої передачі національних технологій іншим країнам.

Фінансування

Фінансування проекту виділяється на три роки (щороку окремо). Рішення про продовження фінансування на наступний рік приймається після розгляду звіту за попередній етап роботи.

Сторона, що направляє вченого, оплачує транспортні витрати, пов'язані з проїздом свого вченого в країну партнера, вартість проживання в готелі, добові, медичну страховку.

Основні документи й строки подання заявок на конкурс
лист від організації-співвиконавця спільного проекту;
акт експертизи на відкриту публікацію результатів досліджень по темі проекту;
анотація проекту;
заповнена заявка на конкурс.

Розглядатися будуть лише ті документи, які відправлені не пізніше останнього дня конкурсу (по даті на поштовому штемпелі) на адресу Міністерства освіти і науки України, а також зареєстровані у канцелярії Міністерства.
Кандидатам на участь у Програмі з української сторони варто переконатися у тому, що їхні білоруські партнери подали відповідну заявку до Державного Комітету з науки та технологій Республіки Білорусь.
Після 3 травня 2010 року матеріали розглядаються державними експертизами обох країн і після попереднього узгодження переліку проектів відповідальними секретарями національних частин Робочої групи, у робочому порядку затверджуються керівниками національних частин Робочої групи. Після завершення всіх процедур оголошуються результати конкурсного відбору в обох країнах.
В межах виділеного бюджетного фінансування Сторін з виконавцями щорічно укладаються договори (або додаткові угоди до договорів у випадку продовження дії договору) на виконання конкретних проектів з фінансуванням національної частини проекту цього року .
Після закінчення виконання проекту Замовникові (установа, з якою Виконавець уклав договір) подаються науковий і фінансовий звіти. У наукових звітах повинні бути викладені результати наукових досліджень, акти впровадження й рекомендації прикладного характеру, а також можливі перспективи від широкого впровадження наукових розробок.


Контактна установа в Україні:

Міністерство освіти і науки України
Відповідальна особа
в Міністерстві освіти і науки України:

Павлішина Оксана Юріївна
Департамент міжнародного співробітництва
і європейської інтеграції

01601, м. Київ
бульв.Т.Шевченко, 16
Тел:  246 39 81
E-maіl: o_pavlishyna}‘П#@Шµ‰mon.gov.ua

 

Контактна установа в Республіці Білорусь

Державний Комітет з науки та технологій Республіки Білорусь
Відповідальна особа
в Державному Комітеті з науки та технологій Республіки Білорусь

Шкатова Марина Олексіївна
Секретар білоруської частини українсько - білоруської Комісії

Тел.: +375 17 284 07 51
E-mail: marina}‘П#@Шµ‰gknt.org.by

ЗАЯВКА НА КОНКУРС СПІЛЬНИХ УКРАЇНСЬКО-БІЛОРУСЬКИХ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ПРОЕКТІВ