2020-05-29
09:18

Конкурс малих грантів 2010 представництва фонду ім. Г.Бьолля в Україні

Конкурс малих грантів 2010 запрошує до участі громадські (неприбуткові) організації, а також ініціативні групи з України, які вмотивовані за допомогою практичних та невеликих за обсягом активних дій (проектів) зробити внесок до розвитку громадянського суспільства в Україні та взяти активну участь в демократичних процесах у своєму оточенні як на локальному, так і на державному рівні.

«Малі проекти – вагомий внесок та сталий вплив» - таким є девіз Конкурсу малих грантів 2010 для активних громадян, які готові працювати над проектами з невеликими за обсягом ресурсами і тим самим робити внесок у розвиток громадянського суспільства в Україні.

Проекти повинні торкатися однієї чи кількох тем, які наведено нижче: - сприяння активній участі громадян в облаштуванні свого життя, а також в контролі за владою (на регіональному, комунальному та локальному рівнях) - права людини, гендерна рівність, права жінок, а також права меншин, зокрема сексуальних (ЛГБТ) - захист навколишнього середовища, зміна клімату, енергоефективність

Перевага буде надана проектам, які в рамках вищезгаданих тематичних груп відповідатимуть наступним вимогам:  

 • тема проекту актуальна і суспільно значуща - проект передбачає конкретні результати, його мета чітко сформульована
 • проект має сталий вплив та розрахований на якомога більш широку цільову аудиторію (пряму та непряму)
 • проект передбачає співпрацю ініціатив з різних регіонів України - проект передбачає співпрацю та переймання позитивного досвіду від країн ЄС
 • проект має іноваційний характер (як за формою, так і за змістом) - проект поширює та спирається на ліво-ліберальні ідеї та цінності (такі як соціальна справедливість, солідарність, гуманізм тощо)
 • організація-заявник (ініциативна група) є дійсно громадською організацією, діяльність якої підтримується громадськістю і виражає інтереси певної суспільної групи (груп)
 • проект буде реалізований організацією-заявником (ініциативною групою) навіть в тому разі, якщо не отримає фінансової підтримки з боку Фонду  

Метою Конкурсу малих грантів 2010 за вищезгаданими вимогами є залучення громадян до демократичних процесів в Україні саме через практичні дії заради суспільного блага.

Типи проектів: Фінансуються суспільно значущі проекти будь-якого формату, спрямовані на широку цільову аудиторію.

Обсяг гранту:  Максимальна сума фінансової допомоги в реалізації проекту (гранту) становить еквівалент 2.000 Євро.

Термін реалізації проекту:  

 • всі проекти повинні бути реалізовані в термін з 1 червня 2010 року до 30 вересня 2010 року
 • заключні фінансовий та змістовний звіти, які виконано згідно до вимог Фонда, потрібно надіслати до 15 жовтня 2010 року до офісу Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві.  

Умови підтримки проектів:  

 • заявки на фінансування приймаються виключно від громадських (неприбуткових) організацій, які є юридичними особами в Україні;  
 • заявки на фінансування можуть подавати також незареєстровані ініціативні групи у співпраці з громадськими організаціями. Ініціативними групами вважаються активні громадяни (не менше 2 осіб), які не є членами даної організації, але які себе вважають групою з певною спільною ідеєю проекту і які готові за тісної підтримки локальної громадської організації самостійно реалізувати проект.  
 • підтримані проекти мають реалізовуватися виключно на території України;  
 • участь у конкурсі можуть брати декілька організацій, які працюють у різних тематичних сферах та хочуть разом реалізувати певний проект. При цьому заявку на фінансування подає лише одна з цих організацій;  
 • кожна організація може подавати тільки одну заявку в рамках Конкурсу малих грантів 2010; - власна частка у фінансуванні проекту та спільне фінансування третіми особами є необов’язковими, але бажаними;
 • залучення учасників проекту має відбуватися на конкурсній основі, конкурс має бути публічним. Рішення щодо відбору учасників має приймати жюрі із залученням зовнішніх експертів;  
 • кошти Фонду не можуть бути використані для придбання технічного обладнання та іншого устаткуання, за виключенням обладнання, яке абсолютно необхідне для реалізації проекту. Заплановані придбання мають бути детально обгрунтовані в заявці і погоджені з Фондом;
 • кошти Фонду не можуть бути використані для оплати поточних адміністративних витрат організації (оренда офісу, комунікаційні витрати, інші поточні витрати тощо);
 • Фондом не фінансуються гонорари для осіб, які є співробітниками або пов’язаними з організацією-заявником особами;
 • організації, які сьогодні отримують фінансову підтримку від фонду імені Гайнріха Бьолля, не можуть брати участь у конкурсі.

Надсилання заявок:  - формуляри проектної заявки та кошторису проекту можна знайти за адресою: http://info.boell.org.ua/SG2010/ - проектна заявка на участь у конкурсі подається українською або російською мовами - поряд з паперовою версією потрібно також обов’язково надіслати повний комплект документів в електронній формі на адресу small.grants„дп5@k†зќLХboell.org.ua. Розглядаються виключно ті проектні заявки, які в паперовому та електронному вигляді в повному обсязі надійшли до 15 березня 2010 року до Представництва Фонду в Києві.

Термін надсилання заявок:  Паперові заявки мають бути надіслані поштою (або особисто передані) до Представництва Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві (03150 Київ, вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10). Заявки повинні надійти до Представництва Фонду в Києві не пізніше 17 години 15 березня 2010 року.

Процедура відбору:  

 • Відбір здійснюється жюрі з предстаників Фонду та залучених експертів.
 • Рішення жюрі є кінцевим і не підлягає оскарженню. - Результати відбору будуть оприлюднені щонайпізніше 03 травня 2010 року.
 • Жюрі обирає 10 проектів, координатори яких будуть запрошені для участі у фінансовому тренінгу. Під час тренінгу будуть визначені до 6 організацій, проекти яких отримують підтримку Фондом.  

Особливості надання грантів:

 • Умовою надання гранту є участь координатора проекту та/або бухгалтера організації в фінансовому тренінгу (середина травня 2010 року в Києві), який організовується та фінансується Фондом імені Гайнріха Бьолля, а також укладання договору про співпрацю між організацією (або ініціативною групою разом з організацією) та Представництвом Фонду імені Гайнріха Бьолля в Києві. Підписання договору відбудеться під час фінансового тренінгу. - Перший транш фінансування проекту (75% асигнованої суми) буде перерахований заявнику після підписання договору про співпрацю.
 •  Другий транш фінансування проекту (25% асигнованої суми) буде перерахований після реалізації проекту в повному обсязі та підтвердження наданого заявником фінансового та змістовного звіту.  

Додатки, які обов’язково потрібно надати разом із проектною заявкою:

 • Бюджет проекту / кошторис (див. формуляр для цього)
 • Свідоцтво про реєстрацію організації-заявника - Перелік проектів, які було реалізовано організацією протягом минулих трьох років
 • Звіт про фінансову діяльність організації за минулі три роки (в довільній формі – обсяг реалізований проектів, джерела фінансування). - Інформація про кількість жінок та чоловіків в організації та в її керівних органах  

Контакти: Представництво Фонду ім. Гайнріха Бьолля вул. Антоновича (Горького), 37/13, кв.10 03150 Київ тел. (044) 390 7078 Електронна пошта: small.grants„дп5@k†зќLХboell.org.ua.

Представництво Фонду імені Гайнріха Бьолля в Україні (німецька ліво-ліберальна політична фундація, близька до Партії Зелених Німеччини). Савін Кирило.

small.grants„дп5@k†зќLХboell.org.ua

+380443907078

http://www.boell.org.ua/

www.info.boell.org.ua/SG2010