2019-11-13
10:59

Fulbright Scholar Program (—типенд≥њ ≥мен≥ ‘улбрайта дл€ проведенн€ наукових досл≥джень в ун≥верситетах Cполучених Ўтат≥в јмерики)

 

ѕроведенн€ досл≥джень в ун≥верситетах —Ўј на пер≥од в≥д чотирьох до дев’€ти м≥с€ц≥в. ” конкурс≥ можуть брати участь кандидати та доктори наук; д≥€ч≥ культури, фах≥вц≥ з б≥бл≥отекарства, журнал≥сти та юристи; досл≥дники без наукового ступен€ з досв≥дом роботи не менше п’€ти рок≥в та асп≥ранти або здобувач≥ напередодн≥ захисту, €к≥ отримають науковий ступ≥нь до початку іранту. ѕри в≥дбор≥ кандидат≥в до уваги братимуть њхн≥ профес≥йн≥ дос€гненн€, реальн≥сть запропонованого проекту та його довгострокову ц≥нн≥сть.

√алуз≥ спец≥ал≥зац≥њ:

 • √уман≥тарн≥ та сусп≥льн≥ науки: ф≥лософ≥€, культурна антрополог≥€, пол≥тичн≥ науки, ≥стор≥€, археолог≥€, охорона пам’€ток ≥стор≥њ, управл≥нн€, психолог≥€, соц≥альне забезпеченн€, демограф≥€, соц≥олог≥€, вивченн€ проблем етн≥чних груп, м≥жнародн≥ в≥дносини, вивченн€ проблем оборони та пол≥тики в галуз≥ безпеки, економ≥ка
 • ѕравознавство: ≥стор≥€ права, юридичн≥ системи, права людини та њњ ≥нтелектуальноњ власност≥
 • ≈коном≥ка та б≥знес: ринкова система, малий бiзнес, сiльськогосподарська полiтика, професiйна етика
 • ѕедагог≥ка та управл≥нн€ в галуз≥ осв≥ти
 • ≤нформац≥йн≥ науки та б≥бл≥отекарство
 • «асоби масовоњ комун≥кац≥њ та журнал≥стика
 • ћистецтво, арх≥тектура та управл≥нн€ в галуз≥ мистецтва
 • •ендерн≥ студ≥њ
 • ћузеЇзнавство
 • ”крањнознавч≥ студ≥њ
 • ќхорона довк≥лл€
 • јмериканськ≥ студ≥њ

ќкр≥м гуман≥тарних та сусп≥льних наук, до конкурсних галузей спец≥ал≥зац≥њ включено також точн≥, техн≥чн≥ та природнич≥ дисципл≥ни.

¬имоги до кандидат≥в

 • ”крањнське громад€нство та проживанн€ в ”крањн≥ на час проведенн€ конкурсу
 • ¬≥льне волод≥нн€ англ≥йською мовою
 • ¬≥дпов≥дн≥сть вимогам дл€ отриманн€ в≥зи J-1: поверненн€ в ”крањну на 2 роки п≥сл€ зак≥нченн€ терм≥ну іранту

як вз€ти участь у конкурс≥:
 андидати повинн≥ подати до оф≥су ѕрограми ≥мен≥ ‘улбрайта повний комплект документ≥в: заповнену апл≥кац≥йну форму, детальний науковий план перебуванн€ у —Ўј та б≥бл≥ограф≥ю до нього, curriculum vitae, три рекомендац≥йн≥ листи. ¬с≥ документи подають англ≥йською та украњнською мовами, кр≥м апл≥кац≥йноњ форми, €ку подають лише англ≥йською.

Ќайважлив≥ш≥ критер≥њ при в≥дбор≥ кандидат≥в на участь у ѕрограм≥:

 • ѕопередн≥ науков≥ дос€гненн€
 • ѕереконливий та добре розроблений науковий план стажуванн€ з ч≥тким обірунтуванн€м необх≥дност≥ та важливост≥ його реал≥зац≥њ дл€ ”крањнських ≥нституц≥й
 • ѕотенц≥ал до сп≥впрац≥ з американськими та украњнськими колегами над проектами, €к≥ матимуть суттЇвий вплив на осв≥ту в ”крањн≥
 • √отовн≥сть до ≥н≥ц≥юванн€ та запровадженн€ нових курс≥в з гуман≥тарних та сусп≥льних дисципл≥н, розповсюдженн€ передових метод≥в навчанн€ та викладанн€

 андидати також мають можлив≥сть вибирати ≤нститут  еннана у ¬аш≥нгтон≥ €к м≥сце проведенн€ досл≥джень. ќтримати анкету в електронному вигл€д≥ [електронну версiю] можна на сайт≥: http://www.fulbright.org.ua або у друкованому вигл€д≥ за адресою: оф≥с ѕрограми ≥мен≥ ‘улбрайта, вул. √рушевського, 4, кiмн. 305.  ињв 01001, тел.: (044) 279-18-50, 279-23-24; факс: 230-20-60, ел. пошта: scholarЋDЄ@]уШс%fulbright.com.ua

ќстанн≥й терм≥н поданн€ анкет: 15 жовтн€ 2010.