2017-09-08
15:19

Fulbright-Kennan Program (ѕрограма з наданн€ досл≥дницьких грант≥в у галуз≥ гуман≥тарних ≥ сусп≥льних наук).

≤нститут  еннана ћ≥жнародного центру п≥дтримки науковц≥в ≥мен≥ ¬удро ¬≥лсона
≥ ѕрограма ≥мен≥ ‘улбрайта започаткували сп≥льну програму з наданн€ досл≥дницьких грант≥в у галуз≥ гуман≥тарних ≥ сусп≥льних наук.

—типенд≥њ будуть надаватис€ вченим з ”крањни ≥ –ос≥йськоњ ‘едерац≥њ. ÷€ програма маЇ зам≥нити –ег≥ональну програму наукового обм≥ну, частину €коњ адм≥н≥стрував ≤нститут  еннана з 1993 року. ѕрот€гом останн≥х дес€ти рок≥в за –ег≥ональною програмою наукового обм≥ну в ≤нститут≥  еннана пройшло стажуванн€ 142 висококвал≥ф≥кованих вчених з 11 крањн колишнього –ад€нського —оюзу.

«а новою програмою 12 науковц≥в з ”крањни ≥ –ос≥њ прот€гом шести м≥с€ц≥в проводитимуть досл≥дженн€ у сфер≥ гуман≥тарних ≥ сусп≥льних наук на баз≥ ≤нституту  еннана. —типенд≥ати будуть в≥д≥бран≥ на конкурсн≥й основ≥. ѕеревага надаватиметьс€ тим кандидатам, досл≥дженн€ €ких спр€мован≥ на вивченн€ найважлив≥ших аспект≥в сусп≥льноњ пол≥тики, спри€ють розвитков≥ науки в њх крањнах та зм≥цнюють зв'€зки м≥ж наукою ≥ практичною д≥€льн≥стю.  андидати мають довести необх≥дн≥сть проведенн€ свого досл≥дженн€ саме у ¬ашингтон≥, округ  олумб≥€. ÷ентр ≥мен≥ ¬удро ¬≥лсона особливу увагу прид≥л€Ї поглибленому вивченню наукових проблем у таких галуз€х €к:

1) державне управл≥нн€, ≥ зокрема, особливост≥ становленн€ демократичних ≥нститут≥в, розбудова демократ≥њ та громад€нського сусп≥льства, участь громад€н у державному управл≥нн≥;
2) роль —Ўј у св≥т≥ та проблеми партнерства ≥ л≥дерства;
3) головн≥ проблеми майбутнього розвитку —Ўј ≥ св≥ту.

—типенд≥њ надаватимутьс€ досл≥дникам ≥ викладачам з академ≥чних ≥нститут≥в, вищих навчальних заклад≥в ≥ наукових центр≥в, €к≥ мають не менш н≥ж двор≥чний досв≥д досл≥дницькоњ роботи п≥сл€ одержанн€ ступен€ кандидата наук або його екв≥валента. Ѕ≥льш докладну ≥нформац≥Їю можна одержати у представництвах ≤нституту  еннана ≥ ѕрограми ≥м. ‘улбрайта в ”крањн≥ та –ос≥йськ≥й ‘едерац≥њ.  андидати повинн≥ подавати в≥дпов≥дн≥ за€вки до оф≥су ѕрограми ≥м. ‘улбрайта, окремо зазначивши ≤нститут  еннана €к бажане м≥сце стажуванн€.

√рантом передбачено наданн€ щом≥с€чноњ стипенд≥њ, прим≥щенн€ дл€ роботи, комп'ютерного забезпеченн€ ≥ допомоги у проведенн≥ досл≥дженн€. —типенд≥ати мають перебувати в ≤нститут≥  еннана прот€гом усього пер≥оду д≥њ гранту. —тажуванн€ розпочинаЇтьс€ у вересн≥ або березн≥ кожного року.

ѕ≥д час стажуванн€ стипенд≥ати мають виступати публ≥чно за тематикою зд≥йснюваного досл≥дженн€ ≥ активно сп≥лкуватис€ з науковц€ми ≥ громадськими д≥€чами, брати участь у наукових сем≥нарах, конференц≥€х та ≥нших заходах, орган≥зованих ≤нститутом  еннана та ћ≥жнародним центром п≥дтримки науковц≥в ≥м. ¬удро ¬≥лсона.

јнкета (Word, 63 Kb) 

 онтактна ≥нформац≥€:

ѕрограма академ≥чних обм≥н≥в ≥м. ‘улбрайта: вул. √рушевського 4, оф≥с 305  ињв, 01001, ”крањна. “ел. (044) 279-1850, 279-2324; ‘акс (044) 230-2060; scholar±2ИьШ@$.Ђfulbright.com.ua

 оординатор програми — Ќатал€ «алуцька.

 ињвський проект ≤нституту  еннана: kennan±2ИьШ@$.Ђkennan.kiev.ua