2018-03-20
15:00

 онкурс сп≥льних науково-досл≥дних проект≥в в рамках –обочоњ програми з науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж ”крањною ≥ јвстр≥йською –еспубл≥кою

”ћќ¬»  ќЌ ”–—”
сп≥льних науково-досл≥дних проект≥в
в рамках –обочоњ програми з науково-техн≥чного
сп≥вроб≥тництва м≥ж
”крањною ≥ јвстр≥йською –еспубл≥кою
на 2011-2012 роки

ћета ѕрограми

ћетою ѕрограми Ї спри€нн€ встановленню та розвитку €к≥сного науково-технолог≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж групами науковц≥в обох крањн.

 онкурс Ї в≥дкритим дл€ будь €ких лаборатор≥й чи науково-досл≥дних груп вищих навчальних заклад≥в, науково-досл≥дних установ та п≥дприЇмств обох крањн.

¬≥дпов≥дальн≥ за ѕрограму:

« украњнського боку:
ћ≥н≥стерство осв≥ти ≥ науки ”крањни;

« австр≥йського боку:
‘едеральне м≥н≥стерство Ївропейських та м≥жнародних справ јвстр≥йськоњ –еспубл≥ки та ‘едеральне м≥н≥стерство досл≥джень ≥ науки јвстр≥йськоњ –еспубл≥ки.

 ритер≥њ в≥дбору

ѕ≥сл€ перев≥рки в≥дпов≥дност≥ пропозиц≥й вимогам кожна проектна за€вка передаЇтьс€ дл€ науковоњ експертизи, що проводитьс€ паралельно в обох крањнах. ѕ≥сл€ цього двосторонн€ «м≥шана  ом≥с≥€, €ка збираЇтьс€ за ≥н≥ц≥ативою ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни та ‘едерального ћ≥н≥стерства Ївропейських та м≥жнародних справ јвстр≥йськоњ –еспубл≥ки, приступаЇ до остаточного розгл€ду з метою в≥дбору науково-досл≥дних проект≥в, €ким буде надано ф≥нансуванн€.

 р≥м науковоњ в≥дпов≥дност≥, основними критер≥€ми оц≥нки Ї так≥:
компетентн≥сть украњнськоњ групи та њњ здатн≥сть довести проект до лог≥чного завершенн€;
€к≥сть ≥нфраструктури з украњнського боку;
необх≥дн≥сть дл€ украњнськоњ групи сп≥впрацювати з визначеним австр≥йським партнером;
взаЇмодоповнен≥сть двох груп;
взаЇмний обм≥н досв≥дом;
наукова та промислова ц≥нн≥сть, оч≥куван≥ в≥д проекту;
перспективн≥сть сп≥вроб≥тництва;
участь доктор≥в наук та/або молодих учених.

‘≥нансуванн€

‘≥нансуванн€ вид≥л€Їтьс€ на кожний р≥к окремо, на два роки посп≥ль.

”крањнська сторона сплачуЇ витрати, пов'€зан≥ з:
поњздками своњх вчених до јвстр≥йськоњ –еспубл≥ки на весь пер≥од њхнього перебуванн€ у ц≥й крањн≥;
перебуванн€м в ”крањн≥ австр≥йських вчених зг≥дно з нормами, визначеними в≥дпов≥дним розпор€дженн€м ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни на зазначений пер≥од (до 10 д≥б).

јвстр≥йська сторона сплачуЇ витрати, пов'€зан≥ з:
поњздками своњх вчених до ”крањни на весь пер≥од њхнього перебуванн€ в ц≥й крањн≥ (до 10 д≥б);
перебуванн€м в јвстр≥йськ≥й –еспубл≥ц≥ украњнських вчених, добов≥, включаючи проживанн€: 73 ™вро/доба.

“ерм≥ни, умови поданн€ проектних за€вок та граф≥к проведенн€ конкурсу:

Ѕланки анкет дл€ заповненн€ кандидатами ви знайдете на цьому сайт≥: www.mon.gov.ua

¬ рамках конкурсу 2011-2012 рр. до розгл€ду братимутьс€ лише т≥ документи, €к≥ будуть в≥дправлен≥ не п≥зн≥ше останнього дн€ конкурсу (за датами на поштовому штемпел≥) до контактних ос≥б в≥дпов≥дних установ обох крањн (надано нижче).

ѕрийом документ≥в в департамент≥ м≥жнародного сп≥вроб≥тництва та Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ ћ≥н≥стерства осв≥ти ≥ науки ”крањни зак≥нчуЇтьс€ 30 кв≥тн€ 2010 р. о 16.00 год., зд≥йснюЇтьс€ п≥д розписку.

 андидатам на участь у ѕрограм≥ з украњнського боку належить пересв≥дчитис€ в тому, що њх австр≥йськ≥ партнери подали в≥дпов≥дну за€вку до оф≥су Ѕюро академ≥чноњ сп≥впрац≥ та моб≥льност≥ јвстр≥йськоњ служби обм≥н≥в.
ќголошенн€ конкурсу : 1 березн€ 2010 р.
ќстаточний терм≥н поданн€ документ≥в дл€ обох стор≥н: 30 кв≥тн€ 2010 р.
ќголошенн€ результат≥в: к≥нець 2010 р.

ѕроектн≥ за€вки подати в паперовому вигл€д≥ та електронною поштою за такими адресами:

 онтактн≥ установи в ”крањн≥:

¬≥дпов≥дальна за зд≥йсненн€ ѕрограми в ћ≥н≥стерств≥ осв≥ти ≥ науки ”крањни:
—ј’ј–≈Ќ ќ “ет€на ќлександр≥вна ƒепартамент м≥жнародного сп≥вроб≥тництва та Ївропейськоњ ≥нтеграц≥њ 01601, м.  ињв
бул. “. Ўевченка, 16 (к≥м.311)
“ел.: +380 (44) 246-39-91
‘акс: +380 (44) 246-39-34
E-mail: t_sakharenkoщШ@ i6mon.gov.ua
www.mon.gov.ua

 онтактн≥ установи в јвстр≥йськ≥й –еспубл≥ц≥:
‘едеральне м≥н≥стерство досл≥джень ≥ науки јвстр≥йськоњ –еспубл≥ки:
¬≥дд≥л науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва
¬≥дд≥ленн€ м≥жнародних науково-досл≥дних проект≥в
ѕров. –озенгассе 2-6
ј-1014 м. ¬≥день
ћаг.  р≥ст≥н Ѕузецк≥
Tel.: +43 (01) 531-20-7136
Fax: +43 (01) 531-20 81-71-36
e-mail:Christine.buzeczkiщШ@ i6bmwf.at
http://www. bmwf.gv.at
Mag. a Christine BUZECZKI
Austrian Federal Ministry of Science and Research
Deputy Director of Department II/6
International Research Cooperation
Rosengasse 2-6, A-1014 Vienna
Telephone: (+43)01/53120-7136
Mobile: (+43)0664/6109341
Fax: (+43)01/53120-81-7136
E-Mail: christine.buzeczkiщШ@ i6bmwf.gv.at
www.bmwf.gv.at

ѕроектн≥ за€вки подавати до:
÷ентр м≥жнародноњ сп≥впрац≥ та моб≥льност≥ јвстр≥йськоњ служби обм≥н≥в
ѕан≥ —он€ Ѕалт≥
“ел.: + 43(01) 4277-28-110
‘акс: +43(01) 4277-28-194
вул.јльсерштрассе 4/1/14/1
1090 м. ¬≥день
e-mail: sonya.baltiщШ@ i6oead.at
http://www.oead.at.wtz

OeAD-GmbH / Centre for International Cooperation & Mobility (ICM)
Programm WTZ / Sonya BALTI
Alser Str. 4/1/14/1
1090 Vienna, Austria
Tel. +43 (0)1/ 4277-28110
Fax +43 (0)1/ 4277-28194
e-Mail: wtzщШ@ i6oead.at
www.oead.at/wtz

ѕроектна за€вка –обоча програма з науково-техн≥чного сп≥вроб≥тництва м≥ж ”крањною ≥ –еспубл≥кою јвстр≥€ на 2011-2012 роки